Meet and Code Award 2019


W tym roku ponownie prezentujemy Meet and Code Award, aby wyróżnić wyjątkowe i innowacyjne pomysły na wydarzenia. Pokazując przykłady najlepszych praktyk, chcemy zachęcić innych do przesyłania swoich pomysłów. Wspólnie możemy przyczynić się do szerzenia edukacji cyfrowej. W tym roku szukamy najlepszych pomysłów w czterech kategoriach oraz faworyta publiczności.


Kategorie Meet and Code Award

Kategorie Meet and Code Award 2019 powiązane są z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG). W ramach Meet and Code poszukujemy wydarzeń, które przyczynią się do realizacji tych celi oraz połączą to z tematyką IT i programowaniem.

Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

Temat równouprawnienia płci i wyrównania szans odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Powyższa kategoria ma na celu zniwelowanie nierówności między mężczyznami i kobietami obecnymi w branży IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń które przełamują stereotypy i wspierają przyszłe programistki. Przykładowe wydarzenia dla tej kategorii to "Robotyka dla dziewczyn" czy “Dziewczyny programują w Snapie!”.

Diversity (Różnorodność)

Życie to różnorodność. Tylko zróżnicowany i otwarty świat może zabezpieczyć naszą przyszłość. W kategorii Diversity szukamy projektów, które w najlepszy sposób zainspirują dzieci i młodzież. Nie tylko do odkrywania tajników IT i programowania, ale także do tworzenia świata równych szans i wzajemnego szacunku. Rozumiemy przez to różnorodność kulturową, religijną i etniczną, jak również różnorodność ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, możliwości fizyczne oraz psychiczne, czy też różnorodne warunki życia i pracy. Wydarzenie w tej kategorii może być skierowane do nieletnich więźniów lub skupiać się na wykorzystaniu technologii na rzecz ludzi z zaburzeniami wzroku czy słuchu.

Code for the Planet (Koduj dla planety)

Czy wiedzieliście, że za pomocą technologii można obserwować przemieszczanie się pszczół? W tej kategorii poszukujemy wydarzeń, np. hakatonów, wieczorów kodowania lub innych warsztatów, które połączą programowanie z działaniami na rzecz środowiska. Wszystkie wydarzenia związane z polepszeniem edukacji o zmianach klimatu poprzez zwiększenie świadomości o nich stanowią cenny wkład w Cel nr 13 "Działania w Dziedzinie Klimatu". Przykładowe wydarzenia z tej kategorii mogą dążyć do wykorzystania technologii do pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub stworzenia narzędzi zapewniających lepszą wydajność energetyczną.

Community (Społeczność)

Społeczność lokalna to bezpieczna sieć dla ludzi, którzy ją tworzą. Wydarzenia z tej kategorii biorą pod uwagę aspekty lokalne i specyficzne potrzeby społeczności oraz poprzez pasję do spotykania się i kodowania zbliżają ludzi, którzy mają podobne cele, pomysły i mieszkają w tej samej okolicy. Przykładem takiego wydarzenia może być wspólna praca przy lokalnej platformie.

Announcement October 17, 2019

It is with great regret that we have to suspend this year’s Public Choice Award. After carefully checking all entries and votes, we discovered that several organizations had used bots to generate votes. This does not correspond to our understanding of fair competition and undermines our objective with this category –to invite everyone to show support for great coding initiatives in our communities.

We thank every organization and individual that participated in the Public Choice Award with honesty and integrity. However, we trust you understand that under these circumstances there is no way we can ensure fair competition.

The Meet and Code Award will still award the best events in any of our four other Meet and Code 2019 categories – Girls do IT!, Diversity, Code for the Planet, and Community. The winners in each category will be selected by a jury.

Your Meet and Code TeamChcesz wziąć udział w Meet and Code Award 2019?

Krok 1: Rejestracja

Podczas rejestracji wydarzenia możesz zdecydować, czy weźmie ono udział w Meet and Code Award 2019. Jeżeli tak, wybrać można udział w publicznym głosowaniu lub dodatkowo jedną z kategorii, która najlepiej pasuje do wydarzenia.

Krok 2: Publiczne głosowanie

Promuj swoje wydarzenie Meet and Code i zdobądź jak najwięcej głosów, aby wygrać ogólnoeuropejskie głosowanie! Między 16 września a 20 października na każde wydarzenie można będzie głosować bezpośrednio na stronie Meet and Code. Głos będzie ważny tylko po podaniu adresu e-mail i jego potwierdzeniu. Z jednego adresu oddać można tylko jeden głos.

Aby zwiększyć świadomość o wydarzeniu i zaangażować ludzi do głosowania, informację o nim można udostępniać w media społecznościowych.

10 wydarzeń z największą liczbą głosów z całej Europy przedstawione zostanie na stronie Meet and Code. Informacja ta będzie dostępna przez cały okres głosowania. Reprezentanci trzech wydarzeń, które zbiorą największą liczbę głosów, zaproszeni zostaną na Award Weekend, a zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

Krok 3: Wybór Jury

Na podstawie określonych kryteriów jury wybierze trzech finalistów oraz zwycięzcę każdej z czterech kategorii. Finaliści zostaną poinformowani mailowo, a wyniki zostaną wyświetlone na stronie. Zwycięzca każdej kategorii ogłoszony zostanie podczas Award Weekend.

Zaproszenie na Meet and Code Award Weekend oraz nagroda pieniężna

Finalistami Meet and Code Award 2019 zostaną 3 najlepsze wydarzenia z każdej kategorii oraz 3 wydarzenia wyłonione podczas głosowania publiczności. Dwóch reprezentantów każdej z organizacji zaproszonych zostanie na Award Weekend, który odbędzie się na początku 2020 roku w Europie.

5 zwycięzkich wydarzeń otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 €.

Jury

Ciarán Cannon

Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu, Irlandia

Ciarán Cannon jest Ministrem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii, odpowiedzialnym w szczególności za Diaspory i Rozwój Międzynarodowy. Sprawował wcześniej stanowisko Ministra ds. Szkoleń i Kompetencji w Ministerstwie Edukacji. Po raz pierwszy został wybrany do Dáila Eireanna (niższa izba parlamentu Irlandii) w lutym 2011 r.

Ciarán Cannon jest silnym zwolennikiem wykorzystania technologii w edukacji oraz współzałożycielem organizacji Excited - The Digital Learning Movement. Ściśle współpracował z nauczycielami i liderami tej branży w Irlandii, aby uzasadnić wprowadzenie informatyki jako przedmiotu w irlandzkich szkołach. W 2019 roku został mianowany przez UNICEF jednym z siedmiu globalnych Mistrzów Generacji U.

Ciarán Cannon urodził się w Kiltullagh w Athenry i mieszka tam ze swoją żoną Niamh i synem Evanem. Jest wielokrotnie nagradzanym muzykiem i autorem tekstów, a niektóre jego utwory wykonała Orkiestra Koncertowa RTE. Jest także zapalonym rowerzystą i orędownikiem rozwoju zrównoważonych miast.

Carola Carazzone

Sekretarz Generalny Assifero

Carola Carazzone jest Sekretarzem Generalnym Assifero, ogólnokrajowego stworzyszenia zrzeszającego organizacje grantodawcze Włoszech. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawach człowieka i współpracuje z włoskimi organizacjami pozarządowymi aktywnymi w sferze regulacji prawnych. W 2002 r. stworzyła Biuro Koordynacji ds. Praw Człowieka przy organizacji pozarządowej Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, a w 2011 r. została pierwszą kobietą wybraną na stanowisko Prezesa. Pełniła również funkcję Członka Zarządu światowej sieci Salezjańskich organizacji pozarządowych ks. Don Bosko oraz rzecznika sieci 88 włoskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i działających na ich rzecz zarówno na poziomie krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.

Mark Jenkins

Zdobywca nagrody Meet and Code Award 2018 w kategorii Innowacje, Wielka Brytania

Mark Jenkins prowadzi zajęcia z druku 3D, na których uczestnicy w wiekuod 20 do 24 lat mogą samodzielnie zbudować drukarkę 3D. Projekt ten zdobyły nagrodę główną Meet and Code Award 2018 w kategorii Innowacje. Od tego czasu zajęcia zostały rozszerzone o ogólne tematy technologiczne oraz umiejętności prezentacji. Mark Jenkins niedawno ukończył z wyróżnieniem studia informatyczne drugiego stopnia na Uniwersytet w Edynburgu. W ramach swojej pracy przeprowadził dwuletni projekt badawczy dotyczący poprawy wydajności programów równoległych.

Alexandra van der Ploeg

Dyrektor CSR (ang. Corporate Social Responsibility), SAP SE

Alexandra van der Ploeg jest Dyrektorem CSR (działu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) na poziomie globalnym w firmie SAP. Alexandra van der Ploeg jest odpowiedzialna za wyznaczenie strategicznego kierunku CSR realizującego cele firmy SAP, którymi jest „pomaganie światu w lepszym funkcjonowaniu oraz poprawa warunków życia ludzi”. Cel ten osiągany jest poprzez strategiczne partnerstwa i programy, które zapewniają trwałe zmiany społeczne i długoterminową wartość biznesową. W ramach swojej funkcji nadzoruje korporacyjne projekty grantowe, programy wolontariatu oraz rozwój partnerstw z wieloma interesariuszami, co jest dla niej szczególnie ważne.

Alexandra van der Ploeg dołączyła do firmy SAP w 1999 roku. Na początku była częścią oddziału SAP w Szwajcarii, gdzie odpowiedzialna była za rozwój i doskonalenie zarządzania, a w ciągu następnych dziesięciu lat zajmowała różne stanowiska kierownicze w dziale Human Resources. Po przejściu do działu CSR w 2010 roku, Alexandra van der Ploeg opracowała wiele programów CSR na skalę globalną, i wieloma z nich zarządzała. Były to programy takie jak budowa infrastruktury dla biznesu społecznego na Haiti oraz rozwój szeregu programów wolontariackich pro-bono, np. SAP Social Sabbatical Portfolio. Alexandra zasiada również w radzie doradczej IMPACT 2030 i jest częścią Leadership Council of the Realized Worth Institute. Posiada tytuł magistra studiów menedżerskich Henley Business School w Wielkiej Brytanii.

Anna Sienicka

Wiceprezeska TechSoup Europe, Warszawa

Anna Sienicka odpowiedzialna jest za strategię TechSoup w Europie. Wytycza także kierunek rozwoju sieci TechSoup Europe. Sieć ta składa się z 24 organizacji obejmujących 44 kraje Europy i wspiera inne organizacje pozarządowe poprzez zwiększanie ich potencjału. TechSoup Europe obsługuje ponad 400 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych umożliwiając od swojego powstania zaoszczędzenie miliardów euro przez trzeci sektor. Do obowiązków Anny Sienickiej należy również odgrywanie centralnej roli podczas rozwijania oraz skalowania ukierunkowanych społecznie rozwiązań technologicznych w obrębie sieci oraz regionu.

Hartmut Thomsen

Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP SE

Hartmut Thomsen jest Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią (MEE). Jest odpowiedzialny za sprzedaż, operacje i rozwój działalności biznesowej w tym regionie, w którego skład wchodzą takie jednostki rynkowe jak Niemcy, Szwajcaria, Europa Środkowo-Wschodnia (w tym Austria) (ang. CEE) i Wspólnota Niepodległych Państw (ang. CIS). Raportuje do Adaire Fox-Martina, członka zarządu SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen jest doświadczonym i uznanym na rynku dyrektorem, który ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Rozwiązań w chmurze w SAP na region MEE, a wcześniej jako Dyrektor Zarządzający SAP Germany w latach 2012-2016. Hartmut Thomsen dołączył do SAP w 2011 r. obejmując stanowisko kierujące Usługami Finansowymi oraz Publicznymi w oddziale SAP w Niemczech. Przed dołączeniem do SAP, Hartmut Thomsen obejmował liczne stanowiska kierownicze w różnych firmach, w tym IBM i Oracle.

Hartmut Thomsen urodził się w Elmshorn w Niemczech w 1971 r. Posiada dyplom z Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Johanna-Wolfganga-Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Sprawdź jak wyglądało Meet and Code Award 2018Zwycięzcy Meet and Code Award 2018


Kategoria Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project
“Scratch and… Gooal!”

Kategoria Innovation (Innowacja)

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project
“Build our own 3D printer”

Kategoria Diversity (Różnorodność)

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

Finaliści Meet and Code Award 2018

Do trzech kategorii Meet and Code Award 2018 zgłoszonych zostało ponad 700 wydarzeń. Spośród nich, Jury wybrało 15-tu wyjątkowych finalistów. Dwóch przedstawicieli każdej z organizacji, której wydarzenie znalazło się wśród finalistów, zaproszonych zostało na Award Weekend do siedziby głównej firmy SAP w Walldorfie. Ponadto, podczas Award Weekend ogłoszony został zwycięzca każdej kategorii, który otrzymał nagrodę w wysokości 2.500 euro.


Finalistami Meet and Code Award 2018 zostali:


Kategoria Diversity (Różnorodność)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Włochy
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Rosja
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukraina
Connect o.z. Creativity in each of us Słowacja
Фондация "Яника" Girls in the Code Bułgaria
Kategoria Innovation (Innowacja)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukraina
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Chorwacja
Stadtbibliothek Linz Hello World Austria
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer Wielka Brytania
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Rosja
Kategoria Kick and Code
Organizacja Wydarzenie Kraj
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazachstan
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Rumunia
Junior MIAGE Concept The Stadium Code Francja
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Polska
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Polska