Meet and Code Award 2019


W tym roku ponownie prezentujemy Meet and Code Award, aby wyróżnić wyjątkowe i innowacyjne pomysły na wydarzenia. Pokazując przykłady najlepszych praktyk, chcemy zachęcić innych do przesyłania swoich pomysłów. Wspólnie możemy przyczynić się do szerzenia edukacji cyfrowej. W tym roku szukamy najlepszych pomysłów w czterech kategoriach oraz faworyta publiczności.


Kategorie Meet and Code Award

Kategorie Meet and Code Award 2019 powiązane są z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG). W ramach Meet and Code poszukujemy wydarzeń, które przyczynią się do realizacji tych celi oraz połączą to z tematyką IT i programowaniem.

Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

Temat równouprawnienia płci i wyrównania szans odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Powyższa kategoria ma na celu zniwelowanie nierówności między mężczyznami i kobietami obecnymi w branży IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń które przełamują stereotypy i wspierają przyszłe programistki. Przykładowe wydarzenia dla tej kategorii to "Robotyka dla dziewczyn" czy “Dziewczyny programują w Snapie!”.

Diversity (Różnorodność)

Życie to różnorodność. Tylko zróżnicowany i otwarty świat może zabezpieczyć naszą przyszłość. W kategorii Diversity szukamy projektów, które w najlepszy sposób zainspirują dzieci i młodzież. Nie tylko do odkrywania tajników IT i programowania, ale także do tworzenia świata równych szans i wzajemnego szacunku. Rozumiemy przez to różnorodność kulturową, religijną i etniczną, jak również różnorodność ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, możliwości fizyczne oraz psychiczne, czy też różnorodne warunki życia i pracy. Wydarzenie w tej kategorii może być skierowane do nieletnich więźniów lub skupiać się na wykorzystaniu technologii na rzecz ludzi z zaburzeniami wzroku czy słuchu.

Code for the Planet (Koduj dla planety)

Czy wiedzieliście, że za pomocą technologii można obserwować przemieszczanie się pszczół? W tej kategorii poszukujemy wydarzeń, np. hakatonów, wieczorów kodowania lub innych warsztatów, które połączą programowanie z działaniami na rzecz środowiska. Wszystkie wydarzenia związane z polepszeniem edukacji o zmianach klimatu poprzez zwiększenie świadomości o nich stanowią cenny wkład w Cel nr 13 "Działania w Dziedzinie Klimatu". Przykładowe wydarzenia z tej kategorii mogą dążyć do wykorzystania technologii do pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub stworzenia narzędzi zapewniających lepszą wydajność energetyczną.

Community (Społeczność)

Społeczność lokalna to bezpieczna sieć dla ludzi, którzy ją tworzą. Wydarzenia z tej kategorii biorą pod uwagę aspekty lokalne i specyficzne potrzeby społeczności oraz poprzez pasję do spotykania się i kodowania zbliżają ludzi, którzy mają podobne cele, pomysły i mieszkają w tej samej okolicy. Przykładem takiego wydarzenia może być wspólna praca przy lokalnej platformie.

Announcement October 17, 2019

It is with great regret that we have to suspend this year’s Public Choice Award. After carefully checking all entries and votes, we discovered that several organizations had used bots to generate votes. This does not correspond to our understanding of fair competition and undermines our objective with this category –to invite everyone to show support for great coding initiatives in our communities.

We thank every organization and individual that participated in the Public Choice Award with honesty and integrity. However, we trust you understand that under these circumstances there is no way we can ensure fair competition.

The Meet and Code Award will still award the best events in any of our four other Meet and Code 2019 categories – Girls do IT!, Diversity, Code for the Planet, and Community. The winners in each category will be selected by a jury.

Your Meet and Code Team

The Finalists

In 2019, Meet and Code was looking for the second time for best practice events that illustrated how tech can improve lives. More than 700 events participated in the Meet and Code Award 2019. The Jury selected 12 exceptional events as finalists. Two representatives of each organization will be invited to the Award Weekend in early 2020, where the winner will be announced and will receive 2,000 euros in prize money.


The finalists of the Meet and Code Award 2019 are:


Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Techies Lab ASBL Mother and Daughter Coding Workshop with Techies Lab Belgia
Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz Robot fairytales Niemcy
I will STEM girls with families Ukraina
Diversity (Różnorodność)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Adj Esélyt Alapítvány Robotics offline and online Węgry
Asociația Părinților Ioan Slavici Satu Mare Traffic Lights Rumunia
Regional Youth Organization of the deaf "Our happy life" Deaf coders' school Ukraina
Code for the Planet (Koduj dla planety)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Foerderverein Gymnasium Am Roemerkastell e.V. Microcontrollers - Small computers with great significance for people and the environment Niemcy
Fundacja ArchitectsPL Designing and Printing the Coral Reef in 3D Polska
Qendra për edukim dhe mësim inovativ - STEMLab AMyZONE Macedonia
Community (Społeczność)
Organizacja Wydarzenie Kraj
Cooperativa Sociale Meta Onlus San Rocco 3.0 - Your guide to discovering the neighborhood Włochy
ATL da Bolonha Play Against Cyberbullying Workshop Portugalia
Asociația Give IT Back Give IT Back to Community Rumunia

Jury

Ciarán Cannon

Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu, Irlandia

Ciarán Cannon jest Ministrem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii, odpowiedzialnym w szczególności za Diaspory i Rozwój Międzynarodowy. Sprawował wcześniej stanowisko Ministra ds. Szkoleń i Kompetencji w Ministerstwie Edukacji. Po raz pierwszy został wybrany do Dáila Eireanna (niższa izba parlamentu Irlandii) w lutym 2011 r.

Ciarán Cannon jest silnym zwolennikiem wykorzystania technologii w edukacji oraz współzałożycielem organizacji Excited - The Digital Learning Movement. Ściśle współpracował z nauczycielami i liderami tej branży w Irlandii, aby uzasadnić wprowadzenie informatyki jako przedmiotu w irlandzkich szkołach. W 2019 roku został mianowany przez UNICEF jednym z siedmiu globalnych Mistrzów Generacji U.

Ciarán Cannon urodził się w Kiltullagh w Athenry i mieszka tam ze swoją żoną Niamh i synem Evanem. Jest wielokrotnie nagradzanym muzykiem i autorem tekstów, a niektóre jego utwory wykonała Orkiestra Koncertowa RTE. Jest także zapalonym rowerzystą i orędownikiem rozwoju zrównoważonych miast.

Carola Carazzone

Sekretarz Generalny Assifero

Carola Carazzone jest Sekretarzem Generalnym Assifero, ogólnokrajowego stworzyszenia zrzeszającego organizacje grantodawcze Włoszech. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawach człowieka i współpracuje z włoskimi organizacjami pozarządowymi aktywnymi w sferze regulacji prawnych. W 2002 r. stworzyła Biuro Koordynacji ds. Praw Człowieka przy organizacji pozarządowej Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, a w 2011 r. została pierwszą kobietą wybraną na stanowisko Prezesa. Pełniła również funkcję Członka Zarządu światowej sieci Salezjańskich organizacji pozarządowych ks. Don Bosko oraz rzecznika sieci 88 włoskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i działających na ich rzecz zarówno na poziomie krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.

Mark Jenkins

Zdobywca nagrody Meet and Code Award 2018 w kategorii Innowacje, Wielka Brytania

Mark Jenkins prowadzi zajęcia z druku 3D, na których uczestnicy w wiekuod 20 do 24 lat mogą samodzielnie zbudować drukarkę 3D. Projekt ten zdobyły nagrodę główną Meet and Code Award 2018 w kategorii Innowacje. Od tego czasu zajęcia zostały rozszerzone o ogólne tematy technologiczne oraz umiejętności prezentacji. Mark Jenkins niedawno ukończył z wyróżnieniem studia informatyczne drugiego stopnia na Uniwersytet w Edynburgu. W ramach swojej pracy przeprowadził dwuletni projekt badawczy dotyczący poprawy wydajności programów równoległych.

Alexandra van der Ploeg

Dyrektor CSR (ang. Corporate Social Responsibility), SAP SE

Alexandra van der Ploeg jest Dyrektorem CSR (działu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) na poziomie globalnym w firmie SAP. Alexandra van der Ploeg jest odpowiedzialna za wyznaczenie strategicznego kierunku CSR realizującego cele firmy SAP, którymi jest „pomaganie światu w lepszym funkcjonowaniu oraz poprawa warunków życia ludzi”. Cel ten osiągany jest poprzez strategiczne partnerstwa i programy, które zapewniają trwałe zmiany społeczne i długoterminową wartość biznesową. W ramach swojej funkcji nadzoruje korporacyjne projekty grantowe, programy wolontariatu oraz rozwój partnerstw z wieloma interesariuszami, co jest dla niej szczególnie ważne.

Alexandra van der Ploeg dołączyła do firmy SAP w 1999 roku. Na początku była częścią oddziału SAP w Szwajcarii, gdzie odpowiedzialna była za rozwój i doskonalenie zarządzania, a w ciągu następnych dziesięciu lat zajmowała różne stanowiska kierownicze w dziale Human Resources. Po przejściu do działu CSR w 2010 roku, Alexandra van der Ploeg opracowała wiele programów CSR na skalę globalną, i wieloma z nich zarządzała. Były to programy takie jak budowa infrastruktury dla biznesu społecznego na Haiti oraz rozwój szeregu programów wolontariackich pro-bono, np. SAP Social Sabbatical Portfolio. Alexandra zasiada również w radzie doradczej IMPACT 2030 i jest częścią Leadership Council of the Realized Worth Institute. Posiada tytuł magistra studiów menedżerskich Henley Business School w Wielkiej Brytanii.

Anna Sienicka

Wiceprezeska TechSoup Europe, Warszawa

Anna Sienicka odpowiedzialna jest za strategię TechSoup w Europie. Wytycza także kierunek rozwoju sieci TechSoup Europe. Sieć ta składa się z 24 organizacji obejmujących 44 kraje Europy i wspiera inne organizacje pozarządowe poprzez zwiększanie ich potencjału. TechSoup Europe obsługuje ponad 400 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych umożliwiając od swojego powstania zaoszczędzenie miliardów euro przez trzeci sektor. Do obowiązków Anny Sienickiej należy również odgrywanie centralnej roli podczas rozwijania oraz skalowania ukierunkowanych społecznie rozwiązań technologicznych w obrębie sieci oraz regionu.

Hartmut Thomsen

Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP SE

Hartmut Thomsen jest Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią (MEE). Jest odpowiedzialny za sprzedaż, operacje i rozwój działalności biznesowej w tym regionie, w którego skład wchodzą takie jednostki rynkowe jak Niemcy, Szwajcaria, Europa Środkowo-Wschodnia (w tym Austria) (ang. CEE) i Wspólnota Niepodległych Państw (ang. CIS). Raportuje do Adaire Fox-Martina, członka zarządu SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen jest doświadczonym i uznanym na rynku dyrektorem, który ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Rozwiązań w chmurze w SAP na region MEE, a wcześniej jako Dyrektor Zarządzający SAP Germany w latach 2012-2016. Hartmut Thomsen dołączył do SAP w 2011 r. obejmując stanowisko kierujące Usługami Finansowymi oraz Publicznymi w oddziale SAP w Niemczech. Przed dołączeniem do SAP, Hartmut Thomsen obejmował liczne stanowiska kierownicze w różnych firmach, w tym IBM i Oracle.

Hartmut Thomsen urodził się w Elmshorn w Niemczech w 1971 r. Posiada dyplom z Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Johanna-Wolfganga-Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Sprawdź jak wyglądało Meet and Code Award 2018