Newsletter

Meet and Code Award 2018


Youtube niedostępny
Zezwól na funkcjonalne pliki cookies, aby wyświetlić ten film. Zmień ustawienia.

The Winners


Category Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project:
“Scratch and… Gooal!”

Category Innovation

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project:
“Build our own 3D printer”

Category Diversity

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project:
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

The Finalists

More than 700 events participated in the Meet and Code Award 2018 in three award categories. The Jury selected 15 exceptional events as finalists. Two representatives of each organization are invited to an Award Weekend at the SAP headquarters in Walldorf. In addition, the first place winner of each category will be announced in Waldorf and will receive a prize of 2.500 euros.

The finalists of the Meet and Code Award 2018 are:

CATEGORY: DIVERSITY
Organisation Event Country
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Italy
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Russia
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukraine
Connect o.z. Creativity in each of us Slovakia
Фондация "Яника" Girls in the Code Bulgaria
CATEGORY: INNOVATION
Organisation Event Country
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukraine
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Croatia
Stadtbibliothek Linz Hello World Austria
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer UK
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Russia
CATEGORY: KICK AND CODE
Organisation Event Country
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazakhstan
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Romania
Junior MIAGE Concept The Stadium Code France
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Poland
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Poland

Categories

W tym roku najlepsze wydarzenia Meet and Code zostaną publicznie wyróżnione i nagrodzone w trzech kategoriach:

  • Kick and Code (kategoria tematyczna)

    Wydarzenia Meet and Code mające na celu próbę rozwiązania zagadnienia/problemu związanego z piłką nożną przy wykorzystaniu programowania i technologii informatycznych lub podejmujące temat piłki nożnej w celu dotarcia do grupy docelowej i przybliżenia uczestnikom tematyki kodowania i nowych technologii.

  • Innovation (Innowacja)

    Wydarzenia Meet and Code, które rozwijają i promują kreatywne metody nauczania i/lub omawiają aktualne tematy technologiczne. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które są innowacyjne pod względem sposobu przybliżenia uczestnikom tematów cyfrowych, jak również wydarzenia, które podejmują się tematów związanych z najbardziej aktualnymi i dyskusyjnymi technologiami, takimi jak IoT, Blockchain, AI, drukowanie 3D itp.

  • Diversity (Różnorodność)

    Wydarzenia Meet and Code, które wykorzystują kodowanie i inne tematy cyfrowe, aby zapobiegać nierównościom społecznym. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które dążą do wyrównania szans, promują tolerancję oraz przeciwdziałają nierównościom wynikającym z różnicy płci, rasy, religii, niepełnosprawności, statusu społecznego lub ekonomicznego itp.

Skład jury Meet and Code Award

Dr. Bernd Welz

Executive Vice President oraz Chief Knowledge Officer, SAP SE

Dr. Bernd Welz obejmuje obecnie stanowisko Executive Vice President oraz Chief Knowledge Officer w SAP SE. Odpowiedzialny jest za transfer wiedzy na skalę ogólnoświatową w stronę klientów, partnerów oraz innych społeczności. Jako ekspert w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz technologii edukacyjnych jest członkiem Europejskiej Rady Zarządzającej w Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia oraz Rady Uniwersytetu w Heidelbergu. Dr Bernd Welz dołączył do SAP w 1997 roku. Od tamtej pory obejmował kilka stanowisk charakteryzujących sie przywództwem transformacyjnym oraz był wraz z wieloma innymi osobami odpowiedzialny za stworzenie usług w chmurze SAP Cloud. Przed dołączeniem do SAP był konsultantem strategicznym w Roland Berger Strategy Consultants w Niemczech oraz Wielkiej Brytani. Bernd Welz ukończył kierunek Technologie Informacyjne na Uniwersytecie w Massachusetts, Amherst, USA oraz uzyskał doktorat na kierunku Sztuczna inteligencja w Instytucie Technologicznym w Karlsruhe w Niemczech.

Anna Sienicka

Wiceprezeska TechSoup Europe, Warszawa

Anna Sienicka odpowiedzialna jest za strategię TechSoup w Europie. Wytycza także kierunek rozwoju sieci TechSoup Europe. Sieć ta składa się z 24 organizacji obejmujących 44 kraje Europy i wspiera inne organizacje pozarządowe poprzez zwiększanie ich potencjału. TechSoup Europe obsługuje ponad 400 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych umożliwiając od swojego powstania zaoszczędzenie miliardów euro przez trzeci sektor. Do obowiązków Anny Sienickiej należy również odgrywanie centralnej roli podczas rozwijania oraz skalowania ukierunkowanych społecznie rozwiązań technologicznych w obrębie sieci oraz regionu.

Clemens Frede

Przewodniczący ds. Business Development oraz Członek Zarządu, Haus des Stiftens gGmbH, Monachium

Clemens Frede jest członkiem zarządu oraz kieruje działem rozwoju biznesowego Haus des Stiftens gGmbH. Przez ostatnie dziesięć lat rozwinął i poszerzył zasięg portalu technologicznego Stifter-helfen współpracującego z 40 partnerami na rzecz 60 000 zarejestrowanych organizacji non-profit. Współpracuje z kluczowymi partnerami rynku informatycznego i posiada wieloletnie doświadczenie pracy w trzecim sektorze.