Бюлетень

Scratch pro rodiče a učitele.

Se Scratchem můžete programovat interaktivní příběhy, hry a animace — a sdílet svoje výtvory s online komunitou.

Scratch pomáhá mladým naučit se myslet tvořivě, přemýšlet systematicky a spolupracovat — podstatné dovednosti pro život v 21. století.

Scratch je projektem Lifelong Kindergarten Group v MIT Media Lab. Je poskytován zcela bezplatně.