Oznámenie o ochrane údajov


Ako prevádzkovatelia webových stránok www.meet-and-code.org sme v spoločnosti Haus des Stiftens gGmbH radi, že používate naše webové stránky a zaujímate sa o naše aktivity. Ochrana vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok je pre nás zásadná.

Týmto vyhlásením by sme vás chceli informovať o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s vašou návštevou na našej webovej stránke a na aké účely sa tieto informácie budú používať.

V dôsledku ďalšieho vývoja našej ponuky alebo kvôli zmeneným právnym alebo oficiálnym požiadavkám môže byť potrebné zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste si pri každej ďalšej návšteve našich webových stránok prečítali túto politiku ochrany osobných údajov.

 1. Osobné údaje

  Osobné údaje sú údaje, ktoré obsahujú individuálne údaje o osobných alebo faktických situáciách identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Anonymizované alebo štatistické údaje, ktoré nedokážu vytvoriť odkaz na vašu identitu, alebo to urobiť len s neúmerným úsilím, nie sú osobné údaje.

  V zásade môžete prezerať naše webové stránky bez toho, aby ste odhalili vašu identitu. Napriek tomu sa pri návšteve našich webových stránok zhromažďujú osobné údaje podrobne popísané nižšie.

 2. Spracovanie žiadostí o finančnú podporu a registrácia do súťaže Meet and Code

  a) Ak vy a vaša organizácia žiadate o grant a účasť na udelení ceny, zhromažďujeme a spracovávame rôzne údaje ako súčasť procesu podávania žiadostí. Zhromažďujeme predovšetkým informácie o vašej organizácii, ale čiastočne aj osobné údaje (meno, e-mail, pozícia v organizácii a telefónne číslo kontaktnej osoby).

  Všetky tu zhromaždené údaje budú spracované iba za účelom poskytnutia prístupu k procesu udelenia grantu a k umožneniu účasti v súťaži Meet and Code. Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia EÚ GDPR.

  b) S výnimkou Nemecka, Rakúska a Švajčiarska zodpovedajú za poskytnutie grantových prostriedkov na financovanie podujatí miestni partneri siete TechSoup Europe. Vaše osobné údaje v týchto krajinách preto budú odovzdávané aj našim partnerom v sieti TechSoup Europe. TechSoup je nezisková organizácia so sídlom v USA, ktorá poskytuje produkty a služby neziskovému sektoru na celom svete. Právnym základom je článok 49 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia EÚ GDPR.

  Okrem toho vaše osobné údaje nebudú zasielané tretím stranám, pokiaľ nebudeme právne povinní ich zverejniť v jednotlivých prípadoch (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c) nariadenia EÚ GDPR), alebo nebude potrebné potvrdiť, uplatniť alebo brániť právne nároky a neexistuje žiadny dôvod na predpoklad, že máte prevažne legitímny záujem o nezverejnenie vašich údajov (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia DS-BER).

  c) Prijaté údaje by sme radi uchovali aj po skončení tohtoročnej edície iniciatívy Meet and Code, aby sme vás mohli upozorniť na budúce ponuky a mohli optimalizovať naše služby. Pre viac informácií – vrátane vašich práv odstúpiť od zmluvy - si prosím prečítajte nasledujúci odsek 4.

 3. Spracovanie osobných údajov pre účely priameho zasielania e-mailových správ

  Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti so žiadosťou o financovanie podujatia, ďalej použijeme k tomu, aby sme vás informovali prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailom o našich nových ponukách a ponukách našich partnerov a v prípade potreby vás požiadali o spätnú väzbu. Na toto nám dávate súhlas, čo je súčasťou vašej registrácie na našej webovej stránke. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia EÚ GDPR.

  Máte právo kedykoľvek zrušiť vaše povolenie bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania, na základe práva o odvolaní súhlasu. Odošlite svoje odvolanie na adresu slovakia@meet-and-code.org organizácie Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH. Okrem toho vám ponúkame možnosť odhlásiť sa z odberu ďalších komunikačných oznamov tohto typu.

 4. Spracovanie osobných údajov na účely optimalizácie webových stránok

  Keď navštívite naše webové stránky, ukladáme a spracovávame rôzne dáta, aby sme analyzovali a optimalizovali naše internetové aktivity. Používame webové analytické nástroje, ako je to popísané nižšie. Osobné údaje spracovávame v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia EÚ GDPR s cieľom zabezpečiť bezpečnosť systému (napr. Predísť zneužitiu) a diagnostikovať chyby. Zhromažďujeme aj štatistiky pre marketingové aktivity, ak nerozhodneme, že by to bolo v rozpore s akýmikoľvek prevažujúcimi záujmami používateľa. Pre každý nástroj na analýzu webu nájdete popis, ako môžete zabrániť analýze pri vašej návštevy našej domovskej stránky.

  a) Systémové logy

  Pri návšteve a používaní našich webových stránok nie sú generované žiadne špecifické protokolové informácie (systémové logy), ktoré umožňujú robiť závery o jednotlivých používateľoch.

  Zbierame iba súhrnné (agregované) údaje o používaní našich webových stránok na štatistické účely, z dôvodov bezpečnosti systému (napríklad na účely predchádzania zneužitia) a pri diagnostike chýb na optimalizáciu našej webovej stránky.

  b) Súbory cookies

  Súbory cookies sú malé textové súbory odoslané z webového servera na webový server návštevníka, tam uložené a pripravené na následnú analýzu toho, ako používate našu webovú stránku. Používame tzv. relačné cookies na rôznych stránkach, aby vaša návšteva na našich webových stránkach bola atraktívnejšia a umožnila použitie špecifických funkcií. Tieto cookies sú automaticky odstránené na konci relácie vášho prehliadača.

  Používame tiež dlhodobé (long-term) súbory cookies, ktoré sa primárne používajú na to, aby sme vám ako návštevníkovi našich webových stránok poskytovali trvalé, opakujúce sa nastavenia. Počas doby ich používania nám tieto cookies umožňujú analyzovať, ako používate našu webovú stránku. To nám umožňuje prispôsobiť naše webové stránky vašim individuálnym požiadavkám.

  V tomto prípade ukladáme vaše údaje bez toho, aby sme odkázali na vašu totožnosť, a nevytvárame žiadne používateľské profily.

  Môžete zablokovať ukladanie súborov cookies vo vašom počítači tak, že zmeníte nastavenia prehliadača, aby sa súbory cookies neprijali. To však môže za určitých okolností obmedziť rozsah funkcií našej online ponuky alebo našich služieb.

  c) Google Analytics

  Naša webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookies, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu toho, ako používate webovú lokalitu. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú spravidla odosielané a uložené na serveri spoločnosti Google v USA. Radi by sme zdôraznili, že na tejto webovej stránke je povolená anonymizácia IP adresy, čiže spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v prostredí členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vaša úplná IP adresa je odoslaná a skrátená na serveri spoločnosti Google v USA iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene spoločnosti Haus des Stiftens, aby analyzovala vaše využívanie webových stránok, zhromaždila správy o aktivite webových stránok a poskytla nám ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa odoslaná z vášho prehliadača pomocou služby Google Analytics nie je odoslaná spolu s inými údajmi spoločnosťou Google.

  Plugin prehliadača

  Ukladanie súborov cookies môžete zablokovať nastavením vášho prehliadača, ale chceli by sme zdôrazniť, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu (pozrite aj text vyššie). Okrem toho môžete zabrániť odosielaniu údajov vygenerovaných súbormi cookies s odkazmi na vaše používanie webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je dostupný na tejto adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  Odmietnutie zhromažďovania údajov

  Zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o budúcich návštevách tejto stránky, bude nastavený súbor cookies odmietnutia:
  Disable Google Analytics

  d) Sledovanie konverzií spoločnosti Google

  Naša webová stránka využíva reklamný online program „Google AdWords“ na sledovanie konverzií v rámci Google AdWords. Súbor cookies na sledovanie konverzií sa nastavuje v prehliadači používateľa, ak klikne na reklamu dodanú spoločnosťou Google. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač umiestňuje do vášho prehliadača. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch. Nepoužívajú sa na získavanie osobných identifikačných údajov. Ak používateľ navštívi určitú stránku tejto webovej stránky a ak je súbor cookies ešte platný, spoločnosť Google a my budeme môcť povedať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý klient služby Google AdWords dostane iný súbor cookies. Súbory cookies preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok klientov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies sledujúcich konverzie sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistík konverzií klientom služby AdWord, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Neobsahujú však žiadne informácie, ktoré by umožnili osobne identifikovať používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať programu sledovania konverzií, môžete tiež odmietnuť požadované nastavenie súboru cookies - napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne zakazuje automatické nastavenie súborov cookies. Môžete tiež zakázať súbory cookies na sledovanie konverzií nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookies z domény "googleadservices.com".

 5. Odkazy na iné webové stránky

  Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktoré môžu používať súbory cookies a zhromažďovať a spracovávať osobné údaje. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu a nie sme schopní o nich vopred informovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje výlučne na našu webovú stránku. Stránky prepojené na naše a z našich webových stránok nie sú týmto vyhlásením pokryté.

 6. Sociálne médiá

  Doplnky (pluginy) sociálnych stránok Facebook a Twitter sú predvolené ako zakázané na našich webových stránkach. Ak chcete použiť doplnok pre sociálne siete, musíte si ho aktivovať kliknutím na príslušné tlačidlo. Pokiaľ nie je doplnok pre sociálne siete aktivovaný, nebudú odoslané žiadne údaje. Po aktivácii sa doplnok pripája k serverom spoločností Facebook a Twitter a zostáva aktívny dovtedy, kým ho znovu nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookies (pozrite tiež časť „Cookies“). Aktivácia vytvára priame spojenie so serverom príslušného poskytovateľa. Obsah sociálneho pluginu prenáša poskytovateľ priamo do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do navštívenej webovej lokality. Z tohto dôvodu nemáme žiaden vplyv na množstvo údajov zozbieraných sociálnym pluginom.

 7. Mapy spoločnosti Google

  Naše webové stránky používajú službu Mapy spoločnosti Google v niektorých podstránkach na zobrazenie interaktívnych máp a na vykreslenie trasy. Služba Mapy spoločnosti Google je mapová služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Pomocou aplikácie Mapy spoločnosti Google môžu byť informácie o používaní tejto webovej lokality vrátane vašej IP adresy odoslané spoločnosti Google v Spojených štátoch.

  Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje aplikáciu Mapy spoločnosti Google, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah mapy prenáša spoločnosť Google priamo do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Preto nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom údajov zhromaždených spoločnosťou Google týmto spôsobom.

  Ak nechcete, aby spoločnosť Google zhromažďovala, spracúvala alebo používala informácie o vás prostredníctvom našej webovej lokality, môžete v nastaveniach prehliadača zakázať JavaScript. V tomto prípade však nebudete môcť používať prehliadač máp.

  Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, ako aj o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Google, ako aj o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 8. Vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov

  Na požiadanie vám kedykoľvek poskytneme informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali (pre podrobný opis rozsahu vášho práva na informácie pozrite článok 15 nariadenia EÚ GDPR). Napriek našim snahám o zabezpečenie správnych a aktuálnych údajov, ak by sa vyskytli jednotlivé prípady, že sú osobné údaje uložené nesprávne alebo sú neúplné, okamžite ich opravíme na základe vašej žiadosti (článok 16 nariadenia EÚ GDPR). V prípade, že chcete vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste si uložili, bude táto požiadavka okamžite splnená, ak vymazanie nie je v rozpore so zákonnou dokumentáciou, povinnosťami ich uchovania alebo právami na spracovanie (článok 17 nariadenia EÚ GDPR). Ako alternatívu k vymazaniu môžete požiadať len o obmedzenie ich spracovania, ak sa domnievate, že údaje sú nesprávne alebo ich spracovanie je nezákonné, alebo ak správca údajov už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov (článok 18 naradenia EÚ GDPR). Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. f) nariadenia EÚ GDPR, máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak existujú dôvody pre to vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie (článok 21 nariadenia EÚ GDPR). Okrem toho máte právo kedykoľvek prijať údaje, ktoré máme k dispozícii, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o prevod na iný formát (článok 20 nariadenia EÚ GDPR).

  Ak sa domnievate, že naše spracovanie získaných údajov nie je v súlade s ochranou poskytovanou Európskym nariadením o všeobecnej ochrane údajov, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť regulačnému orgánu v mieste vášho obvyklého bydliska alebo zamestnania alebo nášho sídla (článok 77 nariadenia EÚ GDPR).

  Všetky vaše otázky a požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú tu popísané, by mali byť nasmerované na našu kontaktnú adresu uvedenú nižšie.

 9. Správca údajov a poverenec pre ochranu osobných údajov

  Zodpovednosť za spracovanie údajov opísaná v tomto vyhlásení má:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Mníchov
  Telefón: 089 744 200 210
  E-Mail: muenchen@hausdesstiftens.org

  Kontaktná adresa pre vaše otázky a požiadavky vo vzťahu k ochrane osobných údajov:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Mníchov
  Telefón: 089 744 200 210
  E-Mail: slovakia@meet-and-code.org

  Môžete tiež priamo kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov:

  Dr. Gregor Scheja
  Scheja and partner lawyers
  Adenauerallee 136
  53113 Bonn
  http://www.scheja-partner.de

  Máj 2018