Newsletter

Víťazi cien Meet and Code Awards 2019

Európski tvorcovia digitálnych zmien boli vyhlásení počas prvého virtuálneho ceremoniálu udeľovania cien Meet and Code Awards za rok 2019

#Award Ceremony #Winners #Award
13.05.2020

Do súťaže o ceny Meet and Code Awards 2019 sa prihlásilo viac ako 740 organizácií v snahe nadchnúť mládež v krajinách Európy digitálnymi technológiami.

Nemecko - Walldorf - 12. mája 2020: Za svoju výnimočnú prácu, kreatívne nápady a úsilie zamerané na zmenu prostredníctvom sily technológií boli dnes ocenené štyri mimovládne organizácie na tohtoročnom udeľovaní cien Meet and Code Awards. Po preskúmaní a analýze stoviek žiadostí vybrala porota 12 podujatí do finále a zástupcovia tímov a boli pozvaní, aby sa pripojili k prvej virtuálnej ceremonii iniciatívy.

Iniciatíva Meet and Code, ktorá vznikla v roku 2017, sa snaží zaujať a nadchnúť deti, dospievajúcich a mladých dospelých témami kódovania a technológií., V roku 2019 program digitálneho vzdelávania povzbudzoval organizátorov, aby vytvárali a koordinovali svoje podujatia a súťažili v priateľskej súťaži nápadov v nasledujúcich kategóriách: Komunita, Rozmanitosť, Dievčatá v IT! a Kódovanie pre planétu.

Viac ako 80 účastníkov z 31 krajín sa pripojilo k virtuálnej ceremónii. Zúčastnili sa jej najmä finalisti, partneri, zamestnanci a odborní prednášajúci, aby napokon oznámili, že víťaz v každej kategórii získa špeciálnu prémiu vo výške 2 000 eur.

Víťazmi ocenenia Meet and Code Awards za rok 2019 sú:

  • V kategórii Dievčatá v IT!: Organizácia „Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz“ (Nemecko) za podujatie „Rozprávky robotov“. Na základe diela Stanislawa Lema „Bájky pre robotov“ boli žiačky vo veku od 7 do 12 rokov pozvané, aby navrhli, zostavili a naprogramovali postavy robotov a predstavili ich v krátkej video ukážke. Kombinácia divadla a robotiky poskytla jednoduchý a zábavný prístup ku kódovaniu a technológiám s dôrazom na digitálne zručnosti dievčat.
  • V kategórii Rôznorodosť: Organizácia „Adj Esélyt Alapítvány“ (Maďarsko) za podujatie „Robotika offline a online“. Študentom so špeciálnymi potrebami boli v priebehu dvoch dní predstavené základy kódovania fyzických robotov (pre offline vzdelávanie) a robotov Scottie-Go (pre online vzdelávanie). Tieto nástroje podporujú rozvoj ako kognitívnych tak aj sociálnych zručností.
  • V kategórii Kódovanie pre planétu: Organizácia „Fundacja ArchitectsPL“ (Poľsko) za podujatie „Návrh a tlač 3D koralových útesov“. Pri realizácii projektu sa tím pokúsil prestavať svetový oceánsky útes pomocou modelovania koralov v prostredí softvéru CAD a jeho tlač pomocou 3D tlačiarní. Žiaci boli schopní navrhnúť umelé útesy, ktoré napodobňujú štruktúru a architektúru prírodných útesov.
  • V kategórii Komunita: Organizácia „Cooperativa Sociale Meta Onlus“ za ich príručku, ktorá slúži ako pomôcka pri objavovaní susedných štvrtí. Cieľom riešenia bolo vytvoriť sprievodcu na objavovanie susedstva (susednej štvrte) pomocou bezplatnej platformy rozšírenej reality (Augmented Reality), ktorá v sebe zahŕňa prvky kódovania a interaktívny zážitok. Počas akcie boli mladšie deti zapojené do offline kódovacích aktivít, ako napríklad kreslenie a pridávanie obsahu do vývojových diagramov. Starší študenti boli schopní po prvýkrát používať nástroje rozšírenej reality, vytvárať geografické skúsenosti a testovať výsledky v reálnom čase.

Spolu vytvorené a podporované spoločnosťou SAP v partnerstve s organizáciou Haus des Stiftens gGmbH a sieťou partnerských organizácií TechSoup Europe, Alexandra van der Ploeg, riaditeľka odboru zodpovedného podnikania spoločnosti SAP, pripomenula počas slávnostnej ceremónie, že práve teraz, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú deti a mladí dospelí ponoriť sa do digitálneho sveta už od mladého veku.

„Iniciatíva Meet and Code vytvára zážitok, ktorý podporuje zábavné, interaktívne a inšpiratívne skupinové vzdelávanie mladých ľudí. Vzhľadom na dnešné mimoriadne výzvy a okolnosti organizačný tím iniciatívy Meet and Code rýchlo zareagoval a presunul slávnostné odovzdávanie cien do virtuálnej platformy, aby sme mohli uznať a oceniť realizátorov podujatí za ich tvrdú prácu za posledných dvanásť mesiacov, pričom sa dnes ako prvé uprednostňujú najmä zdravie a bezpečnosť.“

Minulý rok sa programu Meet and Code zúčastnilo celkom 1 221 kódovacích podujatí, ktoré boli financovaná až do sumy 500 EUR na jedno podujatie, čo umožnilo bezplatnú účasť detí a študentov. „Spolu s našimi partnermi je táto iniciatíva žiarivým príkladom toho, ako môžeme urýchliť naše záväzky týkajúce sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, konkrétne cieľa č. 4 – Kvalitné vzdelávanie, cieľa č. 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast a cieľ č. 17 – Partnerstvá pre dosahovanie cieľov prijímame prostredníctvom spolupráce pri prekonávaní digitálnej priepasti v Európe, “povedala Anna Sienicka, viceprezidentka organizácie TechSoup Europe.

Na záver dodal Clemens Frede z organizácie Haus des Stiftens: „Prvý slávnostný online ceremoniál odovzdávania cien víťazom Meet and Code Awards bol len ochutnávkou toho, čo možno očakávať od iniciatívy Meet and Code v roku 2020. Tešíme sa, ako uvidíme narastať svet virtuálneho a online vzdelávania, keďže už teraz sa pripravujeme na ďalší vzrušujúci rok rozvoja digitálnych zručností v celej EÚ.“

Ak sa chcete dozvedieť viac o tohtoročnom aktivitách iniciatívy Meet and Code alebo sa zapojiť, navštívte stránku www.meet-and-code.org alebo sa pripojte do služieb Twitter, Facebook a Instagram pomocou hashtagov #SAP4Good #meetandcode a #codeEU.