Newsletter

Meet and Code sa presúva do virtuálnej podoby

Časy sa menia, rovnako tak je tomu aj v Meet and Code. Nás teší, že pre tohtoročnú sériu podujatí môžeme oznámiť, že iniciatíva Meet and Code prechádza do online priestoru.

#meetandcode #SAP
27.04.2020

Kvôli nepredvídateľným okolnostiam v týchto náročných dňoch je online vzdelávanie na vzostupe, a nie je ťažké pochopiť prečo. Keďže pre každého z nás je zdravie a bezpečnosť na prvom mieste, rozhodli sme sa urobiť odvážny krok aj my a presunúť celý program Meet and Code do virtuálnej podoby. Inými slovami, všetky podujatia v roku 2020 budú prebiehať virtuálne.

Už začiatkom marca 2020 výbor iniciatívy Meet and Code rýchlo zareagoval na globálnu pandémiu a presunul pripravované slávnostné podujatie Meet and Code Awards v Budapešti do virtuálnej podoby. Aktuálne sa z toho stal vynikajúci predpoklad pre celý výukový program, pretože celý nadchádzajúci ročník presúvame kompletne do virtuálnej podoby.

Iniciatíva Meet and Code je späť, väčšia a lepšia, a my všetci veríme, že ste na túto virtuálnu výzvu pripravení.

Nezabudnite preto v júni zaregistrovať vaše prvé návrhy na podujatia. Sledujte naše webové stránky a sociálne médiá pre všetky ďalšie novinky.

Nech začne kódovanie a virtuálna výučba!