Newsletter

Spoznajte víťazov Meet and Code Awards 2019!

Ročník Meet and Code 2019 sa definitívne skončil. Spoznajte jeho víťazov!

award, winners
12.05.2020


Iniciatíva Meet and Code priniesla v roku 2019 množstvo inšpiratívnych projektov a progresívnych nápadov. Všetci finalisti vytvorili hodnotné podujatia zamerané na vzdelávanie, rozvoj a posilnenie mladej generácie. Záverečné podujatie a vyhlasovanie víťazov, ktoré sa malo konať v marci v Budapešti, sa uskutočnilo 12. mája 2020 ako virtuálne podujatie. Keď svet zaviedol globálne obmedzenia a regionálne uzamknutia, organizačný tím a naši partneri si ako prvé stanovili prioritu v oblasti zdravia a bezpečnosti.
Napriek tomu sa porota rozhodla a radi vám oznamujeme víťazov v štyroch kategóriách iniciatívy Meet and Code za rok 2019!

Dievčatá v IT (Girls do IT)
Cieľom tejto kategórie je pomôcť odstrániť rodové rozdiely v oblasti IT a kódovania. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré narúšajú rodové stereotypy a posilňujú pozíciu dievčat v téme kódovania.
Finalisti:
Mamičky kódujú s dcérami (Belgicko)
“STEM dievčatá s rodinami” organizácie I will (Ukraine)
Rozprávky robotov organizácie Foerderverein der Grundschule na ulici Koppenplatz (Nemecko)

VÍŤAZ KATEGÓRIE:
Rozprávky robotov organizácie Foerderverein der Grundschule na ulici Koppenplatz (Nemecko)

Rôznorodosť (Diversity)
Záväzok k rozmanitosti, prijatie rôznych perspektív a uhlov pohľadu v oblasti kultúry, rasy, etnicity, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti. V tejto kategórii hľadáme najlepšie nápady na podujatia, ktoré budú inšpirovať deti a mladých ľudí pre svet s rovnakými príležitosťami.
Finalisti:
Robotika offline a online organizácie Adj Esélyt Alapítvány (Maďarsko)
Semafóry organizácie Asociația Părinților Ioan Slavici Satu Mare (Romunsko)
Škola kódovania pre nepočujúcich organizácie Regional Youth Organization of the Deaf “Our happy life" (Ukrajina)

VÍŤAZ KATEGÓRIE:
Robotika offline a online organizácie Adj Esélyt Alapítvány (Maďarsko)

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
V tejto kategórii ocenenia hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu, akcie, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť o zmene klímy a prispievajú pre napĺňanie cieľa 13 SDG (Klimatická akcia).

Finalisti:
AMyZONE organizácie Qendra për edukim dhe (Severná Macedónia)
Návrh a tlač 3D koralových útesov organizácie Fundacja ArchitectsPL 3D (Poľsko)
Mikrokontroléry – malé počítače s veľkým významom pre ľudí a životné prostredie organizácie Foerderverein Gymnasium Am Roemerkastell e.V. (Nemecko)

VÍŤAZ KATEGÓRIE:
Návrh a tlač 3D koralových útesov organizácie Fundacja ArchitectsPL 3D (Poľsko)

Komunita (Community)
Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne aspekty a zvyky a premýšľajú o špecifických potrebách komunity. Tieto podujatia by mali spájať ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkymi susedmi prostredníctvom vášne „stretávať sa a kódovať“.

Finalisti:
San Rocco 3.0 – Objav svoje okolie organizácie Cooperativa Sociale Meta Onlus (Taliansko)
Seminár Hraj proti kyberšikane organizácie ATL da Bolonha (Portugalsko)
Vráťme IT späť do komunity organizácie Asociația Give IT Back (Rumunsko)

VÍŤAZ KATEGÓRIE:
San Rocco 3.0 – Objav svoje okolie organizácie Cooperativa Sociale Meta Onlus (Taliansko)

Ďakujeme všetkých za usilovnú prácu, inšpirácia pre nás a podporu, za oddanosť a vytrvalosť, keď naďalej posilňujeme naše deti a mládež pre zručnosti 21. storočia!
A pamätajte, registrácia Meet and Code pre rok 2020 sa začína už 1. júna!