Newsletter

Naša vízia a podpora

Predstavte si svet, kde všetci mladí obyvatelia Európy majú digitálne zručnosti potrebné k formovaniu svojej vlastnej budúcnosti.

Iniciatíva Meet and Code je poháňaná touto víziou. Tobíme to s vierou, že toto sa môže stať, ak na tejto predstave budú pracovať rôzne skupiny spolu.

Pomáhame neziskovým organizáciám organizovať lokálne programovacie podujatia, ktoré podporujú komunity rôznych veľkostí a pomáhajú Európe v jej digitalizácii na lokálnej úrovni. Touto iniciatívou sa snažíme o globálnu zmenu. To všetko v súlade s cieľmi Európskeho týždňa programovania a udržateľného rozvoja OSN.

Iniciatíva Meet and Code je to správne miesto pre mladých obyvateľov Európy, kde môžu podniknúť svoje prvé kroky ako tvorcovia digitálnych technológií. Naučia sa, ako kódovať, ako riešiť problémy a ako spolupracovať.

Prečo sú digitálne zručnosti tak dôležité?

Podľa správy Európskej komisie The Digital Skills Gap in Europe, 9 z 10 pracovných miest bude čoskoro vyžadovať digitálne zručnosti. Náš svet každý deň prináša európskym podnikom a spoločnostiam nové výzvy, a práve preto je dôležité, aby boli mladí ľudia pripravení na digitálnu budúcnosť.

 

Mladí ľudia v Európe chcú viac než len "lajkovať" a "zdieľať". Chcú aj pracovať s digitálnymi nástrojmi. Usporiadajte programovacie podujatie počas Európskeho týždňa programovania a pomôžte tak ďalším mladým obyvateľom Európy stať sa tvorcami digitálnych technológií!

Mariya Gabriel, Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Ako podporuje iniciatíva Meet and Code vzdelávanie v digitálnych zručnostiach?

Digitálne vzdelávanie sa stalo základom, na ktorom môže mládež budovať svoju budúcnosť v modernej spoločnosti. A je veľmi dôležité umožniť im získať základné digitálne zručnosti. Naším poslaním je podporiť miestne neziskové organizácie v celej Európe, aby zabezpečili prístup k programovacím a iným digitálnym zručnostiam pre budúcu generáciu mladých obyvateľov Európy.

Granty iniciatívy Meet and Code

Iniciatíva Meet and Code doteraz podporila viac než 4 200 podujatí, ktoré oslovili deti a mladých ľudí vo veku od 8 do 24 rokov. V roku 2021, teda už po piaty raz, iniciatíva podporí neziskové organizácie v 35 krajinách Európy, čím umožní rovnaký a bezplatný prístup k programovaniu a digitálnemu vzdelávaniu.

Ak chcete získať grant, návrh na vaše podujatie musí splniť tieto základné kritériá:

 • predložený návrh na podujatie sa snaží inšpirovať a predstaviť mladým ľuďom svet technológií a kódovania;
 • podujatie sa musí uskutočniť medzi 1. septembrom a 31. októbrom 2021;
 • cieľovou skupinou podujatia sú deti a mládež vo veku od 8 do 24 rokov;
 • účasť na podujatí musí byť pre účastníkov bezplatná.

Oprávnení žiadatelia: Svoje nápady na podujatia môžu predkladať iba neziskové a dobročinné organizácie, prostredníctvom webovej stránky iniciatívy Meet and Code.

S ohľadom na pokračujúcu pandémiu ochorenia Covid-19 sme museli prispôsobiť stratégiu financovania iniciatívy Meet and Code. Okrem základných požiadaviek sa na tento ročník vzťahujú aj dodatočné pravidlá:

 • všetky podujatia musia byť realizované virtuálne (online);
 • podujatie musí byť navrhnuté minimálne na 90 minút. Tento časový rámec možno naplniť počas jedného vysielania alebo ho bude možné rozdeliť do niekoľkých kratších blokov;
 • online podujatia musia byť navrhnuté minimálne pre 10 účastníkov;
 • formát podujatia môže byť
  • živá udalosť (a live event), napr. webinár, virtuálny kódovací workshop
  • "neživé" online podujatie (a “non live event”) s povinnou interakciou účastníkov, ako je napr. otvorený online kurz s povinnou časťou pre otázky a odpovede účastníkov (FAQ session).

So zmenou formátu vám tiež chceme poskytnúť pokyny, ako môžete využiť prostriedky grantu v tohtoročnej edícii iniciatívy Meet and Code. Vezmite prosím na vedomie, že financie môžete použiť iba na tieto výdavky súvisiace s vaším podujatím:

 • tréner na podujatie
 • licencia na online vyučovacie nástroje
 • vzdelávacie materiály pre účastníkov vrátane nákladov na ich dopravu, napr. pracovné zošity alebo hardvér
 • komunikácia s cieľom osloviť potenciálnych účastníkov, napr. letáky, plagáty, online marketing
 • profesionálna externá podpora umožňujúca online udalosť, napr. technická podpora
 • prenájom techniky a priestorov potrebných pre napr. technickú infraštruktúru

Všetky kritériá a podmienky sú opísané v časti Podmienky účasti.

Knižnica inšpirácií Meet and Code

Choďte do toho a naplánujte si svoj vlastný inovatívny projekt! Ak potrebujete inšpiráciu, navštívte našu knižnicu inšpirácií Meet and Code a poučte sa z príkladov osvedčených postupov a ďalších zaujímavých zdrojov dostupných zadarmo.

V knižnici inšpirácií Meet and Code nájdete užitočné zdroje, prezentácie, súpravy nástrojov a odkazy vo vašom jazyku a/alebo v angličtine pre rôzne stupne vzdelávania – od začiatočníkov až po pokročilých.

Prejdite na stránku Inspiration Library.