Newsletter

Naša vízia a podpora

Predstavte si svet, kde všetci mladí obyvatelia Európy majú digitálne zručnosti potrebné k formovaniu svojej vlastnej budúcnosti.

Iniciatíva Meet and Code je poháňaná touto víziou. Tobíme to s vierou, že toto sa môže stať, ak na tejto predstave budú pracovať rôzne skupiny spolu.

Pomáhame neziskovým organizáciám organizovať lokálne podujatia o programovaní, ktoré podporujú komunity všetkých veľkostí, aby sa Európa stala digitálnejšou, začínajúc na miestnej úrovni. Vďaka našej iniciatíve sa snažíme o globálnu zmenu v rámci Európskeho týždňa programovania a udržateľného rozvoja OSN.

Iniciatíva Meet and Code je to správne miesto pre mladých obyvateľov Európy, kde môžu podniknúť svoje prvé kroky ako tvorcovia digitálnych technológií. Naučia sa, ako kódovať, ako riešiť problémy a ako spolupracovať.

Prečo sú digitálne zručnosti tak dôležité?

Podľa správy Európskej komisie The Digital Skills Gap in Europe, 9 z 10 pracovných miest bude čoskoro vyžadovať digitálne zručnosti. Náš svet každý deň prináša európskym podnikom a spoločnostiam nové výzvy, a práve preto je dôležité, aby boli mladí ľudia pripravení na digitálnu budúcnosť.

 

Mladí ľudia v Európe chcú viac než len "lajkovať" a "zdieľať". Chcú aj pracovať s digitálnymi nástrojmi. Usporiadajte programovacie podujatie počas Európskeho týždňa programovania a pomôžte tak ďalším mladým obyvateľom Európy stať sa tvorcami digitálnych technológií!

Mariya Gabriel, Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Ako podporuje iniciatíva Meet and Code vzdelávanie v digitálnych zručnostiach?

Digitálne vzdelávanie sa stalo základom, na ktorom môže mládež budovať svoju budúcnosť v modernej spoločnosti. A je veľmi dôležité umožniť im získať základné digitálne zručnosti. Naším poslaním je podporiť miestne neziskové organizácie v celej Európe, aby zabezpečili prístup k programovacím a iným digitálnym zručnostiam pre budúcu generáciu mladých obyvateľov Európy.

Granty iniciatívy Meet and Code

Iniciatíva Meet and Code už podporila viac než 6 700 podujatí, určených deťom a mladým dospelým. V roku 2023 bude iniciatíva Meet and Code naďalej podporovať neziskové organizácie z 25 európskych krajín a zároveň poskytovať bezplatný a rovnaký prístup ku kódovaniu a digitálnemu vzdelávaniu.

Ak chcete získať grant, návrh na vaše podujatie musí splniť tieto základné kritériá:

 • myšlienka podujatia sa snaží inšpirovať a predstaviť mladým ľuďom svet technológií a kódovania; podujatie sa musí venovať téme digitálnych zručností (kódovanie, robotika, loT, AI atď.);
 • podujatie sa musí uskutočniť medzi 1. septembrom a 31. októbrom 2023;
 • cieľovou skupinou podujatia sú deti a mládež;
 • účasť na podujatí musí byť pre účastníkov bezplatná;
 • podujatie musí trvať minimálne 240 minút - tento časový rámec môže byť splnený v jednom stretnutí alebo môže byť rozdelený do niekoľkých stretnutí;
 • každého podujatia sa musí zúčastniť aspoň 20 detí a mladých ľudí.

Oprávnení žiadatelia: Svoje nápady na podujatia môžu predkladať iba neziskové a dobročinné organizácie, prostredníctvom webovej stránky iniciatívy Meet and Code.

Okrem základných kritérií platia pre rok 2023 aj nasledujúce požiadavky:

Podujatia sa môžu realizovať ako virtuálne, čiastočne virtuálne alebo prezenčne na mieste.

Kritériá pre financovanie prezenčných podujatí:
• Podujatia musia byť v súlade s miestnymi obmedzeniami a predpismi pre Covid-19.
• Žiadajúca nezisková organizácia je zodpovedná za zabezpečenie súladu s týmito miestnymi predpismi.
• Finančné prostriedky sa musia použiť iba na realizáciu predloženého projektu a charitatívne účely.

Kritériá pre financovanie online podujatí:
• Podujatia môžu byť realizované ako virtuálne alebo čiastočne virtuálne.
• Formát podujatí môže byť:

 • živá udalosť (a live event), napr. webinár, virtuálny kódovací workshop
 • "neživé" online podujatie (a “non live event”) s povinnou interakciou účastníkov, ako je napr. otvorený online kurz s povinnou časťou pre otázky a odpovede účastníkov (FAQ session).

So zmenou formátu vám tiež chceme poskytnúť pokyny, ako môžete využiť prostriedky grantu v tohtoročnej edícii iniciatívy Meet and Code. Vezmite prosím na vedomie, že financie môžete použiť iba na tieto výdavky súvisiace s vaším podujatím:

 • školiteľ /školitelia na podujatí
 • licencia na online vyučovacie nástroje
 • vzdelávacie materiály pre účastníkov vrátane kurátorstva a nákladov na ich dopravu, napr. pracovných zošitov alebo hardvéru
 • komunikácia s cieľom osloviť potenciálnych účastníkov, napr. letáky, plagáty, online marketing
 • profesionálna externá podpora a umožnenie online podujatia, napr. cez technickú podporu
 • prenájom techniky a priestorov potrebných napr. pre technickú infraštruktúru

Všetky kritériá a podmienky nájdete v časti Podmienky účasti.

Knižnica inšpirácií Meet and Code

Choďte do toho a naplánujte si svoj vlastný inovatívny projekt! Ak potrebujete inšpiráciu, navštívte našu knižnicu inšpirácií Meet and Code a poučte sa z príkladov osvedčených postupov a ďalších zaujímavých zdrojov dostupných zadarmo.

V knižnici inšpirácií Meet and Code nájdete užitočné zdroje, prezentácie, súpravy nástrojov a odkazy vo vašom jazyku a/alebo v angličtine pre rôzne stupne vzdelávania – od začiatočníkov až po pokročilých.

Prejdite na stránku Inspiration Library.