Newsletter
Apply for Awards

"Poďme si zostaviť 3D tlačiareň – znie to jednoducho, nie?" – rozhovor s Petrom Chandlerom

Peter Chandler bol jedným z organizátorov podujatia "Zostav si svoju 3D tlačiareň". Toto podujatie zvíťazilo v kategórii Innovation (Inovácie) počas Meet and Code Award 2018.Jednou vetou popíšte svoj projekt.

Poďme zostaviť 3D tlačiareň – znie to jednoducho, nie? Ale nebolo to tak jednoduché, ako sme si mysleli...

Jednou vetou popíšte svoju neziskovú organizáciu.

Organizácia The Globe Library je knižnica vedená komunitou dobrovoľníkov, ktorá funguje niečo cez 2 roky odvtedy, kedy okresná rada odobrala finančnú podporu všetkým miestnym knižniciam, aby znížila svoje prevádzkové náklady. Máme cez 100 dobrovoľníkov a jedného človeka na čiastočný úväzok (manažér knižnice). Odkedy je naša knižnica vedená dobrovoľnícky, podarilo sa nám obrovsky navýšiť počet ľudí, ktorí knižnicu využívajú a pridali sme tiež značné množstvo klubov a akcií, ktorými sa zapájame do života miestnej komunity.

Kde sídlite?

Stokesley, North Yorkshire (najbližšie mesto je Middlesbrough) v Anglicku.

Ktoré slovo najlepšie popisuje Vašu pozíciu v organizácii?

Ten, kto robí všetko.

Ako by ste opísali seba piatimi slovami?

Správca a vševed (Trustee & “Jack of all trades”)

Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že chcete usporiadať podujatie MaC? Bol to jeden z Vašich viacerých projektov?

O iniciatíve Meet and Code som sa dozvedel v lete 2018 a došlo mi, že projekt, ktorý sme vtedy zvažovali, by sa hodil do kategórie Inovácie súťaže Meet and Code. Keď som vypĺňal žiadosť o grant, neočakával som, že ho aj dostaneme. Teraz už máme nápad na náš ďalší projekt, ktorý sa zameria na robotiku a Raspberry Pi.

Ako mozog celého projektu: kde vidíte svoj projekt o 5 rokov?

Naša 3D tlačiareň je novým zdrojom pre našu knižnicu The Globe Library. Teraz môžeme návštevníkom knižnice ponúknuť možnosť vytlačiť si svoje vlastné 3D modely. Naším prvým zákazníkom je pán, ktorý má starý motocykel, veterána, a potrebuje nový úchyt na predné svetlo, ktorý pre neho môžeme vytlačiť pomocou ABS polyméru. Bude to chvíľu trvať, ale súhlasil s tým, že zaplatí náklady na vytvorenie modelu, náklady na polymér a na tlač. Kto vie, čo budeme robiť za 5 rokov!

Aké tipy by ste dali ostatným, ktorí grant zvažujú?

Choďte do toho! Akokoľvek neobvyklý je váš nápad, skúste to.

Koľko času ste strávili organizovaním podujatia?

Celkom veľa, ale užíval som si každú minútu.

Kto alebo čo Vás inšpiruje?

Vidieť mladých ľudí, ako dosahujú vyššie ciele, než na aké si pôvodne mysleli, že majú – ako si budujú sebavedomie spoločnou tímovou prácou.

Aké nástroje potrebujete najviac v každodennom živote?

Schopnosť pracovať s druhými ľuďmi – nezávisle od ich veku alebo minulosti.

Čo si myslíte o grantovej kultúre vo Vašej krajine?

Nie je dostatok prostriedkov pre komunity a mladých ľudí.

Čo si myslíte o iniciatíve Meet and Code?

Meet and Code je skvelá iniciatíva. Prial by som si, aby takýchto iniciatív bolo viac.

Ak by ste mali neobmedzené množstvo prostriedkov pre Vašu organizáciu, čo by ste s nimi urobili?

To, čo robím teraz. (Vždy predpokladám, že pre čokoľvek, čo chceme urobiť, prostriedky nejako nájdeme. Žiadame o odpustenie, nie o povolenie.)

Ako by ste opísali svoje ciele – "budúci týždeň", "budúci rok", "až zostarnem"?

Ísť krok za krokom a nevzdávať sa.