Iniciatíva Meet and Code - Najčastejšie otázky (FAQs)

Iniciatíva Meet and Code všeobecne

Granty iniciatívy Meet a Code sú dostupné len pre neziskové a charitatívne organizácie. Vašu organizáciu musíte zaregistrovať na stránkach iniciatívy Meet and Code tu. Ak sa chcete zaregistrovať a nechať overiť váš neziskový štatút, budete presmerovaný na stránky programu TechSoup Slovensko. Po úspešnej registrácii a posúdení vašej organizácie získate overovací kód (token) na dokončenie registrácie na stránkach Meet and Code. Potom budete môcť predložiť jeden alebo viac nápadov na podujatie na webovej stránke iniciatívy a zúčastniť sa ročníka Meet and Code 2019!

Ak ste sa zúčastnili iniciatívy Meet and Code v minulom roku, môžete sa prihlásiť do vášho účtu a odoslať nápady na nové podujatia pre rok 2019.

Vaša organizácia musí byť dobročinná a nezisková organizácia a aby sa mohla zúčastniť iniciatívy Meet and Code, musí mať aktívne konto v programe darovania Techsoup Slovensko.

Aby bolo možné identifikovať a overiť neziskový štatút vašej organizácie, je potrebné získať váš overovací kód (token) na stránkach programu Techsoup Slovensko.

  1. Ak ste už registrovaný v programe Techsoup Slovensko, prihláste sa do vášho konta Techsoup na stránkach programu a získajte váš overovací kód (token).
  2. Ak nie ste registrovaný v programe Techsoup Slovensko, kliknite nižšie, zaregistrujte sa a postupujte podľa uvedených pokynov.

Ak chcete získať viac informácií a zaregistrovať sa, kliknite na tlačidlo tu.

Vaša podujatie musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • Podujatie sa musí venovať téme kódovania a technológiám
  • Podujatie sa musí uskutočniť počas Európskeho týždňa programovania od 5. do 20. októbra 2019
  • Podujatia sa musí zúčastniť najmenej 20 účastníkov
  • Podujatie musí byť určené deťom a mládeži vo veku od 8 do 24 rokov
  • Podujatie musí byť pre účastníkov bezplatné

Ak vaše podujatie spĺňa všetky vyššie uvedené kritériá, je spôsobilé na posudzovania vašej žiadosti. Po odoslaní návrhu na podujatie dostanete odpoveď do štyroch týždňov.

Som zástupca knižnice:

Ak máte štatút verejnej knižnice, môžete po registrácii požiadať o grant na podujatie. Ak si nie ste istý, obráťte sa na lokálneho partnera Techsoup. Ak nemáte štatút verejnej knižnice, budete si musieť nájsť vhodnú organizáciu ako partnera pre spoluprácu.

Podujatie chcem zorganizovať ako súkromná osoba:

Budete si musieť nájsť vhodnú neziskovú organizáciu ako partnera pre spoluprácu.

Granty na realizáciu projektov môžu získať len neziskové a charitatívne organizácie podľa zákonov platných na Slovensku. Preto školy ako právne subjekty nemôžu tento grant získať priamo. Vo väčšine prípadov však pri školách existuje občianske združenie, cez ktoré sa môžete zaregistrovať do iniciatívy Meet and Code. Ak takú organizáciu nemáte, budete si musieť nájsť vhodnú neziskovú organizáciu ako partnera pre spoluprácu. Po registrácii môžete odoslať váš návrh na podujatie, ktoré je možné zrealizovať aj priamo v škole počas vyučovacích hodín. Ak ešte nepoznáte presný rozvrh hodín (na nasledujúci október), stačí uviesť približný čas, kedy si myslíte, že bude možné vaše podujatie zrealizovať.

Pri zadaní návrhu na podujatie si môžete vybrať možnosť „Podujatie je plne rezervované“. V tomto prípade sa podujatia nezúčastnia iní ľudia, okrem vašich žiakov alebo študentov.

Podeľ sa o svoj nápad s rodičmi, učiteľom, pracovníkom knižnice alebo zástupcom miestnej neziskovej organizácie! Ak potrebuješ našu podporu, povedz im aj o iniciatíve Meet and Code. V knižnici inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library môžeš nájsť užitočné zdroje, ktoré môžeš využiť aj počas tvojej akcie.

Áno! Môžete odoslať toľko rôznych nápadov na podujatia, koľko len chcete. Avšak každé podujatie musí byť vo svojom obsahu odlišné a naším cieľom bude podporiť tie najlepšie podujatia rôznych organizácií.

Registrácia pre iniciatívu Meet a Code 2019 je otvorená od 03.06.2019 do 08.09.2019. Návrh na vaše podujatie musíte odoslať počas tohto obdobia, inak sa nebudete môcť zapojiť.

Iba vo výnimočných prípadoch, ak nebolo možné z náhlych dôvodov podujatie zorganizovať v riadnom termíne počas Európskeho týždňa programovania, je možné podujatie zrealizovať neskôr. O zmenách informujte miestnu kontaktnú osobu, jej kontaktné údaje nájdete tu.

Odpoveď dostanete do štyroch týždňov po odoslaní vášho nápadu.

Po schválení grantu dostanete od nás potvrdzujúci e-mail spolu s bankovými údajmi, ktoré ste uviedli počas registrácie. Na tento e-mail treba odpovedať a potvrdiť správnosť (alebo zmenu) bankových údajov. Následne vám Pontis n.o. odošle e-mailom návrh grantovej zmluvy (na podpisy štatutára organizácie a osoby zodpovednej za realizáciu projektu). Dve kópie vytlačenej a podpísanej zmluvy spolu s odtlačkom pečiatky organizácie treba doručiť poštou alebo osobne do sídla Pontis n.o. Po ich doručení budú finančné prostriedky prevedené na váš bankový účet ihneď, maximálne však do dvoch týždňov. Poštou vám doručíme jednu kópiu grantovej zmluvy podpísanú našou stranou.

Potom je už len vo vašich rukách usporiadať úspešné programovacie podujatie! Po prihlásení do vášho konta nájdete užitočné zdroje v knižnici inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library ako aj podporu pre vašu komunikáciu v sekcii Preberanie (Download) tu.

Do 48 hodín od realizácie vášho podujatia ste povinní odoslať stručnú správu o jeho priebehu v elektronickej forme. V období pred Európskym týždňom programovania vám bude e-mailom doručený formulár prieskumu, kde vás zároveň požiadame doplniť aj jednu až dve fotografie z vášho podujatia. Následne bude organizácia povinná písomne spracovať stručnú záverečnú správu a finančné vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov grantu, podľa doručeného formulára a do stanoveného termínu.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o podmienkach a požiadavkách, kliknite tu.

Knižnica inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library ponúka širokú škálu nápadov a metód na organizovanie vášho podujatia. Odporúčame vám prezrieť si aj podujatia, ktoré už boli zaregistrované a podporené, aby ste získali ešte viac podnetov a informácií tu.

Ak chcete, aby sa aj ostatní ľudia dozvedeli o podujatiach iniciatívy Meet and Code, môžete tak urobiť v sociálnych médiách pomocou hashtagov: #meetandcode #codeEU #SAP4Good. Podujatia publikované na webovej stránke iniciatívy môžete aj priamo vyzdieľať prostredníctvom sociálnych médií.

Po schválení vášho návrhu na podujatie dostanete od nás e-mailom uvítací balíček, ktorý bude obsahovať komunikačné pokyny, grafiku a nápady, ktoré vám môžu pomôcť propagovať vaše podujatie. Môžete si ich tiež stiahnuť priamo na webových stránkach iniciatívy, kedykoľvek to budete potrebovať. Stačí sa prihlásiť do vášho konta na stránkach Meet and Code a prejsť do sekcie Preberanie (Download).

Áno! Prejdite na stránku storytelling, kde nájdete jednoduchý návod, ako opísať váš príbeh a odoslať ho kontaktnej osobe vo vašej krajine. Príbeh by mal byť písaný v angličtine, ale ak chcete, môžete pridať aj verziu vo vašom jazyku. Ak nám pošlete všetky potrebné informácie, radi sa podelíme o váš príbeh a úspech v oboch jazykových verziách.

Ak nám chcete poslať fotografie alebo videá, žiadame vás, aby ste nám zároveň poskytli aj písomné vyhlásenie, že ste získali súhlas účastníkov podujatia pred zverejnením vášho príbehu na našich webových stránkach. Predtým, než tak urobíte, musíte od účastníkov (alebo v prípade detí od ich zákonného zástupcu) dostať príslušný súhlas, že môžete takéto obrázky alebo videá zverejniť. Vzor súhlasu nájdete ako prílohu v našej príručke alebo aj v sekcii „Preberanie (Download)“ po prihlásení do vášho konta na webovej stránke Meet and Code.

Projekt SAP Lighthouse je kódovacie podujatie realizované v období trvania iniciatívy Meet and Code, interne iniciované a implementované zamestnancami spoločnosti SAP – v mnohých prípadoch je podujatie realizované v spolupráci s miestnym neziskovým partnerom.Súťaž Meet and Code Award

Počas zadávania návrhu na podujatie môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Účasť iba na verejnom hlasovaní: Ak zvolíte túto možnosť, vy a ostatní ľudia budete môcť hlasovať za podporu vášho podujatia. S dostatočným počtom hlasov sa môžete stať finalistom hlasovania a zúčastniť sa víkendového podujatia Meet and Code Award alebo ako celkový víťaz získať aj finančnú odmenu.

Dodatočná účasť v jednej zo štyroch kategórií a na verejnom hlasovaní súčasne: Ak zvolíte túto možnosť, budete môcť zbierať hlasy vo verejnom hlasovaní. Okrem toho bude vaše podujatie súčasťou výberu poroty vo vami zvolenej kategórii počas registrácie podujatia. Vezmite však prosím na vedomie, že celkovým víťazom sa môžete stať iba v jednej z týchto dvoch možností.

Všetky informácie o súťaži Meet and Code Award nájdete tu.

Nie. Ak odošlete návrh na podujatie, budete môcť vybrať aj možnosť „Bez účasti v súťaži“, ak sa nechcete zapojiť. Nebude to mať žiaden vplyv na proces posudzovania vášho návrhu.

Za každé schválené podujatie, ktoré sa zapojí do súťaže Meet and Code Award, bude možné hlasovať na stránkach Meet and Code v termíne od 16. septembra do 23:59 SEČ dňa 20. októbra. Ak chcete zvýšiť povedomie o vašom podujatí s cieľom získať hlasy, informácie o vašom podujatí môžete zdieľať aj prostredníctvom sociálnych médií. Na webovej stránke iniciatívy Meet and Code sa bude počas hlasovania zobrazovať poradie prvých 10 podujatí zo všetkých zúčastnených krajín. Zástupcovia prvých 3 podujatí po ukončení hlasovania budú pozvaní na záverečné víkendové podujatie Meet and Code Awards a celkový víťaz získa aj finančnú odmenu.

Výber poroty sa uskutoční v období po Európskom týždni programovania. Zástupcovia vybraných podujatí dostanú informácie do šiestich týždňov. Ak sa stanete finalistom jednej zo štyroch kategórií, dostanete upozornenie prostredníctvom e-mailu. Navyše, výsledky výberu poroty sa zobrazia aj na webovej stránke iniciatívy. Víťazi všetkých kategórií budú vyhlásení počas víkendového podujatia Meet and Code Award.

Informácia o troch finalistoch a celkovom víťazovi verejného hlasovania bude známa ihneď po ukončení verejného hlasovania a bude zverejnená na webovej stránke Meet and Code dňa 21. októbra 2019.

Finančné prostriedky vo výške 2 000 € by sa mali použiť pre deti na výučbu, propagáciu a prenos digitálnych zručností.


Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, obráťte sa na miestnu kontaktnú osobu iniciatívy Meet and Code.