Newsletter

Iniciatíva Meet and Code - Najčastejšie otázky (FAQs)

Granty iniciatívy Meet a Code sú dostupné len pre neziskové a charitatívne organizácie.
Vašu organizáciu musíte zaregistrovať na stránkach iniciatívy Meet and Code tu. Pre overenie neziskového statusu vašej organizácie budete následne presmerovaný na stránky programu TechSoup Slovensko. Po úspešnej registrácii a posúdení vašej organizácie získate overovací kód (token) na dokončenie registrácie na stránkach iniciatívy Meet and Code. Potom budete môcť predložiť vaše nápady na podujatia a zúčastniť sa aktuálneho ročníka!
Ak ste sa zúčastnili iniciatívy Meet and Code v predchádzajúcich ročníkoch, môžete sa prihlásiť do vášho účtu. Následne bude konto vašej organizácie opakovane posúdené, pre overenie neziskového statusu organizácie. Na stránkach programu TechSoup Slovensko získate nový overovací kód (token) na prihlásenie do konta na stránkach Meet and Code.
Ak nemáte registráciu na stránkach programu TechSoup Slovensko, postupujte podľa popisu vyššie.
Následne sa môžete prihlásiť do konta MaC a odoslať vaše nápady na nové podujatia pre aktuálny ročník.
Vaša organizácia musí byť dobročinná a nezisková organizácia a aby sa mohla zúčastniť iniciatívy Meet and Code, musí mať aktívne konto v programe Techsoup Slovensko.
Aby bolo možné identifikovať a overiť neziskový štatút vašej organizácie, je potrebné získať váš overovací kód (token) na stránkach programu Techsoup.
Ak ste už registrovaný v programe Techsoup Slovensko, prihláste sa do vášho konta Techsoup a preberte stade váš overovací kód (token).
Ak nie ste registrovaný v programe Techsoup Slovensko, kliknite nižšie, zaregistrujte sa a postupujte podľa uvedených pokynov.
Ak chcete získať viac informácií a zaregistrovať sa, kliknite na tlačidlo tu.
Na nápady na podujatia sa vzťahujú tieto základné kritériá:
• Predložený nápad na podujatie sa snaží inšpirovať a predstaviť mladým ľuďom svet technológií a kódovania.
• Podujatie sa musí uskutočniť medzi 1. septembrom a 31. októbrom 2021.
• Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 8 do 24 rokov.
• Účasť na podujatiach musí byť pre účastníkov bezplatná.
Oprávnení žiadatelia: Iba neziskové a dobročinné organizácie môžu predkladať svoje nápady prostredníctvom webovej stránky iniciatívy Meet and Code.

S ohľadom na pokračujúcu pandémiu Covid-19 sme museli prispôsobiť stratégiu financovania iniciatívy Meet and Code. Okrem základných požiadaviek sa aj na tento ročník vzťahujú tieto dodatočné pravidlá:
• Všetky podujatia musia byť realizované virtuálne (online).
• Podujatie musí byť navrhnuté minimálne na 90 minút. Tento časový rámec možno splniť počas jedného vysielania alebo ho rozdeliť do niekoľkých kratších častí.
• Živé online podujatia musia byť navrhnuté minimálne pre 10 účastníkov.
• Formát udalostí môže byť živá udalosť, napr. webinár, virtuálny kódovací workshop alebo "neživé" online podujatie s povinnou interakciou účastníkov, ako je napr. otvorený online kurz so živými otázkami a odpoveďami účastníkov.

Spolu so zmenou formátu vám tiež chceme poskytnúť pokyny, ako môžete financie využiť v tohtoročnej edícii iniciatívy Meet and Code. Vezmite prosím na vedomie, že financovanie sa môže použiť iba na výdavky súvisiace s vaším podujatím, ako sú:
• tréner na podujatie
• licencia na online výučbové nástroje
• vzdelávacie materiály pre účastníkov vrátane nákladov na ich dopravu, napr. pracovné zošity alebo hardvér
• komunikácia s cieľom osloviť potenciálnych účastníkov, napr. letáky, plagáty, online marketing
• profesionálna externá podpora umožňujúca online udalosť, napr. technická podpora
• prenájom techniky a priestorov potrebných napr. pre technickú infraštruktúru.

Po odoslaní vášho návrhu na podujatie dostanete odpoveď do štyroch týždňov.
Som zástupca knižnice:
Ak máte štatút verejnej knižnice, môžete po registrácii požiadať o grant na podujatie. Ak si nie ste istý, obráťte sa na lokálneho partnera Techsoup.
Ak nemáte štatút verejnej knižnice, budete si musieť nájsť vhodnú neziskovú organizáciu ako partnera pre spoluprácu.

Podujatie chcem zorganizovať ako súkromná osoba:
Budete si musieť nájsť vhodnú neziskovú organizáciu ako partnera pre spoluprácu.
Granty na realizáciu projektov môžu získať len neziskové a charitatívne organizácie podľa zákonov platných na Slovensku. Preto školy ako právne subjekty nemôžu tento grant získať priamo. Vo väčšine prípadov však pri školách existuje občianske združenie, ktoré sa môže zaregistrovať do iniciatívy Meet and Code. Ak takú organizáciu nemáte, budete si musieť nájsť vhodnú neziskovú organizáciu ako partnera pre spoluprácu.
Po registrácii a schválení môžete odoslať váš návrh na podujatie, ktoré je možné zrealizovať aj priamo v škole počas vyučovacích hodín. Ak ešte nepoznáte presný rozvrh hodín (na nasledujúci september a október), stačí uviesť aspoň približný čas, kedy si myslíte, že bude možné vaše podujatie zrealizovať.
Pri zadaní návrhu na podujatie si môžete vybrať aj možnosť „Podujatie je plne rezervované“. V tomto prípade sa podujatia nezúčastnia iní externí ľudia, okrem žiakov alebo študentov vašej školy.
Podeľ sa so svojimi nápadmi s rodičmi, učiteľom, pracovníkom knižnice alebo zástupcom miestnej neziskovej organizácie! Ak potrebuješ našu podporu, povedz im aj o iniciatíve Meet and Code. V knižnici inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library. môžeš nájsť užitočné zdroje, ktoré môžeš využiť aj počas tvojej akcie.
Áno! Môžete odoslať toľko rôznych nápadov na podujatia, koľko len chcete. Avšak každé podujatie musí byť vo svojom obsahu odlišné a naším cieľom bude podporiť tie najlepšie podujatia rôznych organizácií.
Registrácia aktivít do iniciatívy Meet a Code je otvorená od 1. júna do 8. septembra 2021. Návrh na vaše podujatie musíte odoslať počas tohto obdobia, inak sa nebudete môcť aktívne zapojiť.
Odpoveď dostanete do štyroch týždňov od odoslania vášho návrhu.
Po schválení grantu dostanete od nás potvrdzujúci e-mail spolu s bankovými údajmi, ktoré ste uviedli počas registrácie. Na tento e-mail treba odpovedať a potvrdiť správnosť bankových údajov (prípadne ich zmenu). Následne vám Pontis n.o. odošle e-mailom návrh grantovej zmluvy (na podpisy štatutára organizácie a osoby zodpovednej za realizáciu projektu). Dve kópie vytlačenej a podpísanej zmluvy spolu s odtlačkom pečiatky organizácie treba doručiť poštou alebo osobne do sídla Pontis n.o. Po ich doručení budú finančné prostriedky prevedené na váš bankový účet ihneď, maximálne však do dvoch týždňov. Poštou vám doručíme jednu kópiu grantovej zmluvy podpísanú našou stranou.
Potom je už len vo vašich rukách usporiadať úspešné podujatie! Po prihlásení do vášho konta nájdete užitočné zdroje v knižnici inšpirácií Meet and Code Inspiration Library ako aj podporu pre vašu komunikáciu v sekcii Preberanie (Download) tu.
Každá organizácia, ktorá získala podporu vo forme grantu, je povinná do 48 hodín od realizácie podujatia odovzdať dotazníkový prieskum o priebehu podujatia. Prieskum bude pozostávať z dvoch dotazníkov, z ktorých jeden musí byť vyplnený pred a druhý po termíne vášho podujatia. Za každú organizáciu stačí vyplniť iba jeden dotazník, nezávisle od počtu realizovaných podujatí. Formulár bude zaslaný na e-mailovú adresu kontaktnej osoby každého podporeného podujatia v termíne do 1. septembra.
Okrem prieskumu pre organizácie bude doručený aj prieskum pre účastníkov podujatí. Prosíme vás, aby ste formulár s účastníkmi vyplnili na začiatku a na konci každého podujatia. Tento druhý prieskum je dobrovoľný.
Následne v termíne do konca novembra 2021 bude organizácia povinná vypracovať písomnú stručnú záverečnú správu a finančné vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov grantu, podľa samostatne doručeného formulára.
Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach a požiadavkách, kliknite tu.
Knižnica inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library vám ponúka širokú ponuku voľných materiálov vrátane nápadov a metód na organizovanie vášho podujatia. Odporúčame vám prezrieť si aj podujatia, ktoré už boli zaregistrované a podporené, aby ste získali ešte viac podnetov a informácií here.
Ak chcete, aby sa aj ostatní ľudia dozvedeli o podujatiach iniciatívy Meet and Code, môžete tak urobiť v sociálnych médiách pomocou hashtagov: #meetandcode #codeEU #SAP4Good. Podujatia publikované na webovej stránke iniciatívy môžete aj priamo zdieľať prostredníctvom sociálnych médií. Po schválení vášho návrhu na podujatie dostanete od nás e-mailom uvítací balíček, ktorý bude obsahovať komunikačné pokyny, grafiku a nápady, ktoré vám ho môžu pomôcť propagovať. Môžete si ich tiež stiahnuť priamo na webových stránkach iniciatívy, kedykoľvek to budete potrebovať. Stačí sa prihlásiť do vášho konta na stránkach Meet and Code a prejsť do sekcie Preberanie (Download).
Áno, určite! Prejdite na stránku storytelling, kde nájdete jednoduchý návod, ako opísať váš príbeh a odoslať ho kontaktnej osobe vo vašej krajine. Príbeh by mal byť písaný v angličtine, ale ak chcete, môžete pridať aj verziu vo vašom jazyku. Ak nám pošlete všetky potrebné informácie, radi sa podelíme o váš príbeh a úspech v oboch jazykových verziách. Ak nám chcete poslať fotografie alebo videá, žiadame vás, aby ste nám zároveň poskytli aj písomné vyhlásenie, že ste získali súhlas účastníkov podujatia pred zverejnením vášho príbehu na našich webových stránkach. Predtým, než tak urobíte, musíte od účastníkov (alebo v prípade detí od ich zákonného zástupcu) dostať príslušný súhlas, že môžete takéto obrázky alebo videá zverejniť. Vzor súhlasu nájdete ako prílohu v našej príručke alebo aj v sekcii „Preberanie (Download)“ po prihlásení do vášho konta na stránkach iniciatívy Meet and Code.