Newsletter

Vytvor si vlastnú hru – programovanie (nie len) pre deti

Edukácia@Internet

Popis Podujatie je určené pre žiakov od 10 do 14 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o programovaní. Spoznajú editor Scratch, ktorý je obľúbeným nástrojom na výučbu programovania pre žiakov základných škôl ako aj interaktívnu vzdelávaciu hru GalaxyCodr (https://galaxycodr.com/sk), vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania.
Pomocou oboch platforiem deti veľmi rýchlo pochopia základné princípy. Jednotlivé príkazy, zrozumiteľne označené v slovenčine. V editore Scratch majú tvar farebných puzzle a deti ich skladajú jedno na druhé podľa toho, či sa majú postavičky v hre pretekať, hľadať východ z bludiska alebo napr. vytvárať vlastné melódie. Deti pod vedením učiteľa spoločnými silami vytvoria vlastnú jednoduchú hru, pričom jednotlivé prvky si každý nakreslí/zvolí vlastné. Cieľom tohto workshopu je prebudiť v deťoch hlbší záujem o informačné technológie a ukázať im, že základy programovania sa dnes môže naučiť každý. Deti sa oboznámia s editorom Scratch, ktorý je voľne šíriteľný a deti si ho doma môžu bezplatne stiahnuť z internetu a pokračovať v programovaní neskôr aj doma alebo na nasledujúcich hodinách priamo v škole.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 11.10.2018    10:00 - 12:00

Adresa Základná škola, Veľká okružná 1089/19
958 01 Partizánske

Max. počet účastníkov 25 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Edukácia@Internet Webová stránka: https://ikso.net/event/seminare/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@ikso.net

Zdieľať v sociálnych sieťach