Newsletter

Programovanie ako práca – čo dnes letí, čo je nevyhnutné a ako sa to naučím?

Edukácia@Internet

Popis Počítačová gramotnosť je dnes niečo, bez čoho sa takmer žiadny uchádzač o prácu nezaobíde. Medzi najvyhľadávanejšie profesie patria jednoznačne tie z IT-oblasti, Nakoľko sa však informačné technológie vyvíjajú rýchlym tempom, trendy a dopyt sa rýchlo menia a pre mladých nie je ľahké sa vo svete IT vyznať. Navyše nie každý študent, ktorého zaujíma programovanie či informatika všeobecne, daný odbor aj študuje/plánuje študovať. Mnohí z nich sa základy naučili vo voľnom čase, formou samoštúdia. Cieľom podujatia je oboznámiť týchto mladých ľudí so situáciou, aká je v súčasnosti na trhu práce – ktoré programovacie jazyky a technológie sa oplatí učiť a ktoré sú naopak na ústupe a dá sa predpokladať, že ich zamestnávatelia už vyžadovať nebudú. Zároveň sa oboznámia s viacerými platformami a nástrojmi, ktoré im v samoštúdiu významne pomôžu. Podujatie je určené študentom stredných škôl. Pozostáva z úvodnej prednášky s diskusiou a následného workshopu.


Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 11.10.2018    14:00 - 16:00

Adresa Gymnázium, Komenského 199/12
958 01 Partizánske

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Edukácia@Internet Webová stránka: https://ikso.net/event/seminare/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@ikso.net

Zdieľať v sociálnych sieťach