Newsletter

TALLER DE SCRATCH

Fundación cívica Oreneta del Vallés

Popis Mediante la realización de un juego sencillo, enseñaremos las órdenes básicas de programación con Scratch (empezar, terminar, mover por pantalla, moverse libremente y aleatoriamente por pantalla, etc.

Veková skupina 8 - 17

Náročnosť

Typ Hybridné podujatie

Dátum 13.10.2022    17:00 - 18:30
20.10.2022    17:00 - 18:30

Max. počet účastníkov 8 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Fundación cívica Oreneta del Vallés Webová stránka: WWW.ORENETA.ORG
E-mailová adresa kontaktnej osoby: admin@oreneta.org

Zdieľať v sociálnych sieťach