Newsletter

ZOO - virtuálne, robotické a skutočné.

Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány

Popis Na hodinách informatiky vytvoríme virtuálne ZOO v kolaboratívnom prostredí Kogama.
Počas projektového dňa vytvoríme so žiakmi 5-9 ročníka LEGO zvieratká. V škole máme rôzne LEGO sady, WeDo, EV3 aj Spike, z ktorých skonštruujeme aspoň 15 rôznych zvierat, ktorých žiaci naprogramujú, aby autonómne sa rozhýbali.
Ďalšia skupina žiakov nakreslí plánik Zooparku, a zvieratká rozmiestnime na nakreslenom, namaľovanom Zooparku. Modely poobede vyskúšajú a otestujú žiaci prvého stupňa, v sprievode starších žiakov sa zahrajú so zvieratkami.
V škole máme aj menší skutočný Zoopark (ovce, kozy, sliepky, zajace...), skupina žiakov urobí video o skutočných zvieratkách aj drónom.

Cieľom projektu je kreatívna tvorba, konštrukcia LEGO modelov, a vytvorenie komplexného projektu - čo predstavíme aj menším študentom, zábavnou formou uskutočniť rovesníckeho vzdelávania.
Pripravený videozáznam môžeme využiť na prezentáciu aktivity a školy.


Veková skupina 9 - 15

Náročnosť

Typ Hybridné podujatie

Dátum 18.10.2022    08:00 - 10:00
19.10.2022    08:00 - 11:00
20.10.2022    10:00 - 14:00

Max. počet účastníkov 60 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány Webová stránka: https://zsbuzica.edupage.org/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: hanesz@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach