Newsletter

Programovanie pre prvákov priemyslovky

Spoločnosť EDUKA

Popis 1. Cieľom podujatia je naučiť prvákov našej školy základy kódovania na platforme micro:bitu. Lektormi podujatia budú ich rovesníci z vyšších ročníkov, ktorí si vyskúšajú metódu rovesníckeho učenia.

2. Programovať budeme roboty riadené micro:bitom, elektronické stavebnice riadené micro:bitom, ukážeme čo je IoT. Tiež plánujeme robiť ukážky 3D tlače.

3. Cieľová skupina sú žiaci prváci, t.j. 15-17 roční žiaci ale tiež lektori, ktorých vyberiem zo žiakov vyšších ročníkov, teda 18 - 19 ročných.

4. Podujatie je jedinečné tým, že starší žiaci školy budú učiť mladších spolužiakov. Predstavia im hardvér, ktorý na škole máme a s ktorým budú počas štúdia pracovať, ale aj hardvér, ktorý sa používa na krúžkoch programovania.

5. Podujatie je podporované vedením školy, ktoré vytvorí podmienky pre uskutočnenie podujatia. Akciu budeme propagovať prostredníctvom EduPage, prostredníctvom učiteľov informatiky.

6. Podujatie bude motivovať žiakov školy k štúdiu kódovania, programovania, robotiky a 3D tlače.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2022    10:00 - 12:30
11.10.2022    10:00 - 12:30

Adresa Novomeského 5
036 01 Martin

Max. počet účastníkov 100 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt Spoločnosť EDUKA Webová stránka: www.spsmt.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: lenka.hunorova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach