Newsletter

Robolab

AMAVET - klub č. 808 VTM

Popis Podujatie sa uskutoční formou praktického zamestnania pre žiakov základných škol. Na tomto zamestnaní budú mať k dispozícii mikropočítače typu micro:bit s príslušenstvom, s ktorými budú reálne pracovať.
Pod vedením lektora sa oboznámia s popisom mikropočítača, jeho základnými časťami a fungovaním. Naučia sa ho pripojiť na počítač a na počítači vytvoriť jednoduché programy pre jeho ovládanie.
Mikropočítač a jeho programovanie je jednoduché a umožňuje hravou formou za pomerne krátky čas ho zvládnuť.
Cieľom podujatia je žiakom už v pomerne mladom veku ukázať, že progamovanie a mikropočítače ne
musí byť nič zložité a vyhradené pre úzku skupinu programátorov ale može to byť zábava, ktorú jednoducho zvládnu.
Pre toto podujatie je doležité, aby všetky zúčastnené deti priamo s mikropočítačom pracovali a programovali ho. Musí byť preto dostatočný počet mikropočítačov, príslušenstva a aj počítačov na ich programovanie. Chceme preto aj za pomoci tohto projektu Robolab rozšíriť materiálnu základňu mikropočítačov, príslušenstva a počítačov, ktoré aktuálne máme k dispozícii a s ktorými pracujeme tak, aby sa podujatie Robolab plnohodnotne uskutočnilo.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 04.10.2022    08:30 - 13:00

Adresa Velká okružná 1089/19
95801 Partizánske

Max. počet účastníkov 30 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt AMAVET - klub č. 808 VTM Webová stránka: https://robo-lab.webnode.cz/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: ludovit.barancek@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach