Newsletter

Programovanie hravou formou

SOFI, n.o.

Popis V dnešnej dobej je zložitejšie zaujať žiakov a vzbudiť v nich záujem pre programovanie. Preto hľadáme stále nové spôsoby ako im ukázať že programovanie môže byť aj zábavne. Jednou z takých možnosti je aj Sada LEGO® Education SPIKE™ Essentials. Je jedinečnou pomôckou pri výučbe žiakov 1. stupňa základnej školy. Koncept STEAM podporuje rozvoj gramotnosti, matematických i sociálno-emočných zručností. Projekty so stavebnicou LEGO Education SPIKE Essentials sú rozdelené do 5 častí po 8 × 45 minútach. Žiaci si rozvíjajú informatické myslenie, prichádzajú na fyzikálne zákonitosti a pracujú v tíme. Cieľom nášho podujatia bude zaobstaranie jednej sady Sada LEGO® Education SPIKE™ Essentials a vytvoriť stretnutie pomocou ktorého sa žiaci oboznámia s touto sadov a následne si ju aj prakticky vyskúšajú. Cieľová skupina pre projekt sú žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy.

Veková skupina 8 - 10

Náročnosť

Typ Hybridné podujatie

Dátum 04.10.2022    11:45 - 13:30
05.10.2022    11:45 - 13:30
07.10.2022    11:45 - 13:30

Max. počet účastníkov 15 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt SOFI, n.o. Webová stránka: https://zssnpbb.edupage.org/percenta2/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gabriel.stach@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach