Newsletter

Malí programátori

Zvonkohra

Popis Vďaka projektu a stretnutí sa žiaci ZŠ oboznámia so základnými koncepciami programovania a svetom robotov, s novými spôsobmi využitia IKT, začlenenia programovania a robotiky do svojich zručností, spoznajú programovacie jazyky a naučia sa pracovať s vhodným edukačným softvérom. Konštruujú a programujú programovateľné stavebnice a robotické hračky Blue Bot a Ozobot Bit - osvoja si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy.


Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 12

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 11.10.2022    13:30 - 14:30
12.10.2022    13:30 - 14:30

Adresa Základná škola Školská 1
05971 Ľubica

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Zvonkohra Webová stránka: www.ozzvonkohra.blogspot.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: raffajove@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach