Newsletter

GPH LEGO race

SRRZ - RZ pri Gymnáziu Pavla Horova

Popis Nadväzujeme na podujatie regionálnej súťaže s názvom GPH Lego Race. Ide o prezenčnú tímovú súťaž robotov LEGO, ktorá je určená pre žiakov z regionálnych základných a stredných škôl. Súťaží sa v 2 kategóriách: futbal robotov a stavba vlastného robota, ktorý prenáša predmety sledovaním čiary. Žiaci si vhodne upravia roboty LEGO tak, aby boli vhodné na súťaže. Futbalový turnaj sa hrá systémom každý s každým po 10 minút, alebo do 1. gólu.
Súťaž v prenášaní je určená dráhou a prenášaním ľahkej loptičky na určené miesto. Celá súťaž sa koná počas 1 dňa v priestoroch školy. Prvý krát bola súťaž organizované v roku 2019 a mala veľmi dobrý ohlas. Po doznení pandémie sa opäť chceme vrátiť k jej obnoveniu, aby sme vybudovali tradíciu programovania robotov v našom regióne a tak podporili záujem žiakov o robotiku.Miesto podujatia

Veková skupina 12 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 20.10.2022    08:30 - 13:00

Adresa Masarykova 1
07101 Michalovce

Max. počet účastníkov 50 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt SRRZ - RZ pri Gymnáziu Pavla Horova Webová stránka: https://www.gphmi.sk/fotogaleria/gph-lego-race-2019/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: spisakov@gphmi.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach