Newsletter

Zaži zaujímavé programovanie

Fond sv. Tomáša Akvinského n.f.

Popis Žiaci tretieho ročníka počas Európskeho týždňa programovania budú prvákom prezentovať programovanie počítačových hier v rôznych programovacích jazykoch, rôznych prostrediach a pre rôzne zariadenia. Po tejto prezentácií si prváci budú môcť tieto naprogramované hry zahrať na počítači, ESP32, mobiloch a tabletoch. Nakoniec v dvojiciach prvák-tretiak skúsia zvolené hry preprogramovať alebo doprogramovať nejakú vlastnú vymyslenú funkcionalitu. Tým si žiaci programovanie počítačových hier aj prakticky vyskúšajú.
Cieľom týchto workshopov je priblížiť žiakom programovanie zábavnou a pútavou formou.Miesto podujatia

Veková skupina 14 - 20

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 24.10.2022    08:00 - 09:30
26.10.2022    11:00 - 12:30
27.10.2022    11:00 - 12:30

Adresa Zbrojničná 3, Gymnázium sv. T. Akvinksého
04001 Kosice

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Fond sv. Tomáša Akvinského n.f. Webová stránka: www.gta.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gta.bruothova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach