Newsletter

Od návrhu k prototypu

OZ PRÍRODA

Popis Vytvorenie prototypu navrhnutého modelu je v súčasnosti podstatne jednoduchšie, ako kedysi. Rozvoj a dostupnosť technológií ako sú 3D tlač alebo CNC stroje značne zjednodušili tento proces. Okrem profesionálneho použitia sa však otvárajú dvere aj pre použitie v rámci vzdelávania na školách, kde majú študenti možnosť zhmotniť svoje vlastné návrhy rôznych pomôcok, robotov či rozličných komponentov pre smart technológie.
V rámci prezenčných stretnutí sa účastníci workshopov naučia vytvárať 3D modely objektov v prostredí TinkerCad tak, aby ich bolo možné pripraviť pre 3D tlač alebo vyrezať pomocou CNC lasera. Zároveň si vyskúšajú takto pripravené modely vyrobiť.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 13.10.2022    14:00 - 15:30
20.10.2022    14:00 - 15:30

Adresa Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://informatika.umb.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miroslav.melichercik@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach