Newsletter

Hra v jazyku JavaScript

Learn2Code o.z.

Popis Programovanie v jazyku JavaScript:
- Použijeme online prostredie p5js (https://p5js.org/).
- Naším spoločným cieľom je na konci naprogramovať jednoduchú arkádovú hru.
- Máme pripravených niekoľko námetov - Bludisko, Hasiči hasia oheň, Pozor piráti!, Taxikár alebo rozvoz jedla.
- V plánoch sme naklonený k nápadom alebo modifikáciam od žiakov.
- Najprv si naprogramujeme niekolko jednoduchých projektov, pomocou ktorých si v rýchlosti vysvetlíme základné princípy na ktorých budeme stavať finálny projekt.
- V skratne si ukážeme koncepty: písanie na klávesnici, syntax, súradnice, cyklus, podmienky, premenné, objekty)

Kahoot (interaktívne zábavné kvízy):
K téme programovania: čo vykonávajú príkazy?, hľadanie chýb v kóde, čo vykoná kód?, doplň do kódu aby...
Environmentálne témy: krajina a história Slovenska, postoj k životnému prostrediu

Doprovodný program:
- otázky a odpovede
- rady pri programovaní, moje skúsenosti
- ukážky námetov
- prezentácia projektov žiakov
- prípadne ďalšie zaujímavé kahoot kvízy
- voľné rozprávanie


Veková skupina 12 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 10.10.2022    16:00 - 17:30
17.10.2022    16:00 - 17:30
24.10.2022    16:00 - 17:30

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Learn2Code o.z. Webová stránka: https://skillmea.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@skillmea.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach