Newsletter

Objavujeme Micro:Bity

AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku

Popis Obsahom nášho podujatia je oboznámiť deti s kódovaním prostredníctvom Micro:bitov, ktoré považujeme za jednoduchý úvod do počítačových technológií. Naši žiaci sa doteraz venovali iným formám programovania a MIcro:bit nepoznajú. Poznatky chceme deťom odovzdávať hravou formou, učenie bude prebiehať sčasti aj rovesníckym vzdelávaním. Zamerať sa chceme hlavne na dievčatá, keďže v už existujúcom krúžku programovania sú všetci chlapci. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 11 -13 rokov, ktoré ešte nepoznajú Micro:bity. Cieľ podujatia je zvýšiť digitálnu gramotnosť, popularizácia IT u dievčat a búranie stereotypov o "kockatých hlavách" v informatike. Špeciálnosť projektu vidíme v tom, že by sa deťom naskytla možnosť kreatívnej práce inak ako na informatike v škole, s individuálnym prístupom. Pracovať budeme prezenčne.


Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 13

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 03.10.2022    12:30 - 13:30
04.10.2022    12:30 - 13:30
05.10.2022    12:30 - 13:30

Adresa Komenského 7
05001 Revúca

Max. počet účastníkov 20 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku Webová stránka: www.zskomre.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: vavrekovajana@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach