Newsletter

Programujeme Raspberry pi 4

Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia

Popis Raspberry Pi je super pre všetkých, ktorí majú chuť preniknúť do sveta IOT a už možno skúsili niečo s Arduino alebo s modulmi ESP8266, aj keď to nie je podmienka.

Raspberry Pi je malý jednodoskový počítač a my si na workshope ukážeme, ako na počítač nainštalovať Linux a ako ho použiť na meranie teploty a vlhkosti a dáta potom zobraziť na internete.

Z workshopu si každý odnesie skvelý pocit z toho, že naprogramoval elektronické zariadenie, ktoré samo bliká, meria teplotu a ukazuje ju napr. na telefóne.

Workshop bude prebiehať virtuálne cez MS Teams a počas neho sa žiaci naučia
- ako nainštalovať Linux na Raspberry Pi,
- ako Linux ovládať základnými príkazy,
- ako rozbehnúť jednoduchý webový server,
- ako sa k nemu prihlásiť z počítača
- ako k nemu pripojiť modul na meranie teploty a vlhkosti,
- ako napísať program ktorý bude merať teplotu a tú budeme zobrazovať na webovej stránke.

Ak ostane čas tak si ukážeme ďalšie možnosti tohto počítača

V rámci našej školy bude možnosť tieto zariadenia žiakom zapožičať aby mohli so zariadením pracovať aj doma.


Veková skupina 14 - 18

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 30.09.2022    12:00 - 14:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Webová stránka: inf.css-vranov.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: snajder@css-vranov.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach