Newsletter

Programujeme FM rádio prijímač

Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia

Popis Cieľom podujatia je vzbudiť u žiakov túžbu po bezpečnom spoznávaní elektronických zariadení a informatického poznania, ktoré sa v nich ukrýva. Obsahom podujatia bude stavba vlastného FM prijímača žiakmi s programovaním jednotlivých funkcií a inštalácií komponentov. Žiaci budú mať k dispozícií aj multimetre na meranie jednotlivých nízkych napätí do 9V a prúdov v stavebnici FM rádia.

Hlavnou formou podujatia bude bádanie zamerané na zisťovanie informácií a schém zapojenia komponentov v tíme žiakov. Podujatie je vhodné pre žiakov stredných škôl.


Veková skupina 14 - 18

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 23.09.2022    12:00 - 14:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Webová stránka: inf.css-vranov.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: snajder@css-vranov.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach