Newsletter

Naprogramuj si hru v hernom engine Unity.

Informatik-BB, o.z.

Popis V súčasnosti je nevyhnutné mať veľa IT absolventov, čo je v súčasnosti celosvetový problém. Žiaci základných a stredných škôl sa boja ísť študovať informatiku, lebo ich to buď nebaví, alebo sa jej boja, že je to náročné. Problém môže byť v slabej motivácií žiakov k programovaniu. V rámci workshopu sa budeme snažiť motivovať žiakov k programovaniu prostredníctvom im blízkej oblasti – hrám. Počas podujatia sa účastníci v priestoroch Katedry informatiky FPV UMB zoznámia s herným prostredím Unity, ktoré sa používa na vytváranie hier. Vytvoria si vzorovú hru pre hernú konzolu Xbox.

Podujatie je určené hlavne pre študentov nového profesijného bakalárskeho programu "Aplikovaná informatika a vývoj softvéru" z Katedry informatiky FPV UMB, v prípade záujmu je však možné sa prihlásiť aj pre verejnosť tu: http://informatikbb.umb.sk/Miesto podujatia

Veková skupina 17 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 26.09.2022    12:15 - 15:15
03.10.2022    12:15 - 15:15

Adresa Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Informatik-BB, o.z. Webová stránka: http://informatikbb.umb.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: katedrainformatikyfpvumb1@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach