Newsletter

Naprogramuj vlastnú apku

Fond sv. Tomáša Akvinského n.f.

Popis Špecialistov v oblasti IT je málo vzhľadom na potreby trhu, preto cieľom týchto stretnutí je vzbudiť záujem o IT prostredníctvom programovania PC hier pre mobilné zariadenia.
Počas workshopov budú žiaci programovať známu hru POSTREH v cloudovom vývojovom prostredí App Inventor. Navrhnú dizajnovú časť apky a následne naprogramujú jej funkcionalitu pomocou tohto grafického programovacieho jazyka pre mobilné zariadenia.
Naprogramovanie hry a jej následné hranie sa má žiakov motivovať k záujmu o IT sektor. Po prvom stretnutí žiaci v tímoch vymyslia vlastné rozšírenie hry, ktoré naprogramujú a odprezentujú počas druhého a tretieho stretnutia. Poskytneme tiež priestor na prípadné otázky k jednotlivým vylepšeniam základnej verzie hry. Taktiež vyhodnotíme prácu na rôznych typoch mobilných zariadení z pohľadu testovania aplikácie a hrania hry.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 07.10.2022    08:00 - 09:30
05.10.2022    13:45 - 14:15
28.09.2022    13:45 - 14:15
30.09.2022    08:00 - 09:30

Adresa


Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Fond sv. Tomáša Akvinského n.f. Webová stránka: www.gta.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gta.bruothova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach