Newsletter

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Veková skupina 10 - 24

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webová stránka: https://keepcode.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: chovancova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach