Newsletter

Ko smeti spregovorijo

Društvo za digitalno pismenost

Popis V konceptu pametnega mesta in z vse večjo gostoto prebivalcev v mestih ter potrošniško usmerjenostjo družbe postaja zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov eno izmed ključnih meril uspešnosti delovanja pametnih mest. Sodobne rešitve, poleg zaračunavanja storitve po dejanski količini odloženih odpadkov, omogočajo tudi optimizacijo urnikov in poti odvoza odpadkov ter spremljanje vonja v okolici zabojnikov, s tem pa zmanjšajo obremenitev planeta.

UPRAVLJANJE ODPADKOV v konceptu pametnega mesta predstavljajo zelo pomemben segment saj:
1. zmanjša stroške odvoza smeti,
2. spremlja in zaračunava storitve po dejanski količini odloženih odpadkov,
3. nenazadnje zmanjša onesnaženost okolice zabojnikov.

Seveda pa se na dogodku ne bomo dotaknili le teorije, temveč predvsem prakse, saj bodo udeleženci s pomočjo večkrat nagrajenega izobraževalnega orodja Sam Labs, sami načrtovali, sestavljali in sprogramirali čisto pravi sistem/prototip upravljanja odpadkov.

Pridobljene veščine: Računalniško razmišljanje, oblikovalec digitalnih tehnologij, digitalni državljan, digitalna zasebnost,


Veková skupina 8 - 10

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 03.10.2020    09:00 - 12:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt Društvo za digitalno pismenost Webová stránka: https://www.varniinternet.si/izobrazevanja/otroci/dogodki
E-mailová adresa kontaktnej osoby: klavdija.janzic@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach