Newsletter

Kodirajmo skupaj - virtualno (za mlade od 8. do 14. leta)

Zavod Ypsilon

Popis Z delavnico virtualnega kodiranja želimo pripomoči k dvigu znanja kodiranja med mladimi ter s tem omogočiti pridobitev novih IT veščin, ki so v današnjem času digitalizacije zelo pomembne in imajo izjemen potencial.

Namenjena je mladim od 8 do 14 let, ki še ne poznajo kodiranja in jih zanima svet kodiranja.

Na dvourni delavnici se bomo naučili osnovne koncepte programiranja in jih znali upodobiti v kodah (zaporedje, algoritem, zanke, sprožilci).
V programskem okolju MIT App Inventor se bomo naučili kako programirati posamezne projekte, kot so slika, dialog in igra.

Hkrati bomo mladim skozi vse to poudarjali varno uporabo interneta, predvsem pa bomo spodbujali inovativnost, ustvarjalnost in timsko delo.

Kodiranje je v 21. stoletju ena izmed najbolj iskanih veščin, zato želimo mladim omogočiti, da svoj prosti čas namenijo pridobivanju novih znanj in veščin.


Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 20.09.2020    11:00 - 13:00

Max. počet účastníkov 25 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Zavod Ypsilon Webová stránka: http://ypsilon.si/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: dino.kovacevic@ypsilon.si

Zdieľať v sociálnych sieťach