Newsletter

Programujeme Arduino alebo ako si urobiť LED banner

OZ PRÍRODA

Popis Mikrokontrolér Arduino sa teší veľkej popularite medzi študentami stredných ako aj vysokých škôl vďaka možnosti práce s reálnym hardvérom. Toto významne zvyšuje motiváciu študentov a zároveň prispieva k lepšiemu pochopeniu zákonitostí sveta elektroniky a programovania. V spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB realizujeme online workshop, ktorého cieľom je nadobudnutie potrebných poznatkov a zručností v práci s Arduinom. Počas online workshopu sa oboznámime so základnými funkciami Arduina a postupne prejdeme od rozsvietenia jedinej LED až k celému RGB LED panelu, aký sa používa aj v elektronických reklamných, informačných, či veľkoplošných obrazovkách. Potrebný hardvér bude účastníkom vopred zapožičaný (v prípade väčšej účasti môže byť použitý aj emulátor), takže účastníci budú môcť samostatne zostavovať a programovať zariadenia pod online vedením a dohľadom pedagógov z Katedry informatiky FPV UMB. Na záver účastníci vytvoria a odprezentujú vlastný pútavý LED banner.

Veková skupina 15 - 24

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 15.10.2020    08:30 - 10:30

Max. počet účastníkov 16 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/oznamy/meet-and-code-workshop-programujeme-arduino-alebo-ako-si-urobit-led-banner.html
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miroslav.melichercik@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach