Newsletter

Да конструираме сортиращ Lego робот

Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Popis Опазването на планетата и замърсяването на околната среда са важни теми, с които е наясно почти всеки жител на Земята. Въпреки това, ние хората често си позволяваме да изхвърляме боклук на произволни места или често домакинствата не събират разделно отпадъците си. Боклука, след като се изхвърли, отива в депа, където се сортира. Това сортиране може да се извършва от машини – роботи, които определят вида на отпадъка и го поставят в правилният контейнер.
В тази работилница ще си изобретим прототип на такава сортираща машина. Ще конструираме Lego робот, който сортира лего елементи по цвят и ще ги поставя на различни места в зависимост от цвета.
Ще положим основите на роботиката, алгоритмичното мислене и програмиране.Miesto podujatia

Veková skupina 12 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 19.10.2019    10:00 - 12:00

Adresa бул. "Стефан Стамболов"№19
8000 Бургас

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас Webová stránka: https://pmgbs.com/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: tanya_evt@yahoo.co.uk

Zdieľať v sociálnych sieťach