Newsletter

Budi na ti sa VI

Istraživačko-edukativni centar

Popis Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu:
1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola;
2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom).
Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola.
Događaj koji pripremamo predviđa kratko upoznavanje sa veštačkom inteligencijom (VI) i mogućnosti, ali i opasnosti nosi njen nastanak, posebno u oblasti obrazovanja. U tom smislu učesnice/učesnici će biti upounate/upoznati sa internet resursima koji će im olakšati razumevanje i mogućnosti primene VI (npr. https://www.guru99.com/artificial-intelligence-tutorial.html ).
Nakon ove aktivnosti predviđena je demonstracija rada edukativnog robota prilagođena uzrastu i interesovanjima učesnica/učesnika.
Volonteri su profesionalni edukatori/ce (profesori/ce) Visoke škole i profesor doc. dr Tomaž Bratina, profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Slovenija).Miesto podujatia

Veková skupina 13 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 14.10.2019    10:00 - 12:00
12.10.2019    10:00 - 16:00

Adresa Omladinski trg 1
26300 Vršac

Max. počet účastníkov 30-70 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Dievčatá v IT (Girls do IT)

Kontakt Istraživačko-edukativni centar Webová stránka: rec.org.rs
E-mailová adresa kontaktnej osoby: jpivan@sezampro.rs

Zdieľať v sociálnych sieťach