Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Popis AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 13.10.2019    13:30 - 15:30

Adresa Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Max. počet účastníkov 24 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Webová stránka: www.stemlab.org.mk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@stemlab.org.mk

Zdieľať v sociálnych sieťach