Обучение и забавление с DrawBot

Сдружение " Младежки инициативи Нестос"

Popis В събитието ще участват учениците от ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, които ще представят роботите художници пред ученици от съседни училища. DrawBot е удобен за използване в часовете по компютърно моделиране. Програмира се на български език. С него лесно се развиват способностите на учениците да сглобяват последователност от действия, да прилагат алгоритмично мислене, да управляват програмируеми устройства, да създават занимателни и обучителни игри, да разкриват творческия си потенциал. Дава възможност за междупредметни връзки с изобразителното изкуство, математиката и други предмети. Той е един добър помощник на учителя за по-атрактивно и ефективно предаване на необходимите знания и умения на малките деца. Под формата на игра с робота учениците учат и се забавляват едновременно.


Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2019    13:00 - 14:30

Adresa ул.Първа
2792 с.Конарско

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt Сдружение " Младежки инициативи Нестос" Webová stránka: Вахиде Кьорова
E-mailová adresa kontaktnej osoby: vahidekiorova@abv.bg

Zdieľať v sociálnych sieťach