Newsletter

Vylúčenie zodpovednosti


Zodpovednosť za obsah

Údaje a informácie na týchto webových stránkach sú poskytované na všeobecné informačné účely. Ako poskytovateľ služby podľa § 7 ods. 1 zákona TMG (nemecký zákon o telemédiách), zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 zákona TMG však nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa o konkrétnom porušení zákona dozvieme. Ak sa dozvieme o akomkoľvek takomto porušení, okamžite príslušný obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tieto externé obsahy. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalé sledovanie obsahu prepojených stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému zákonu o autorských právach. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec zákona o autorských právach si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie z tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú rešpektované autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, okamžite takýto obsah odstránime.