Newsletter

Meet and Code Award

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité.

Meet and Code Awards Virtual Gala in March 2021

Víťazi ročníka 2020

Bolo to už po tretíkrát, keď mala iniciatíva Meet and Code možnosť oceniť vynikajúce podujatia, ktoré zlepšujú naše životy a prispievajú k digitalizácii mladej európskej generácie.

Blahoželáme piatim víťazným projektom!

Winner in the category: Code for Europe

Organization: De Creatieve STEM & Digijeunes

Name of project: Makers United & Jeunes "makers" européens

Country: Belgium & France

Build, show and tell! A DIY project for a unified network of young European creators. Together for a better Europe. Show more

Winner in the category: Code for the Planet

Organization: Center of Euroinitiatives/ЦЕНТР ЄВРОІНІЦІАТИВ' 

Name of project: Ecological IT Quest/Екологічний IT-Квест

Country: Ukraine

Ecological IT Quest was designed to improve the level of programming of students and teach them about the environment. Show more

Winner in the category: Community

Organization: DENSA Coop Soc 

Name of project: Code&LightUp

Country: Italy

Code & LightUp used the potential of coding to make children's creativity transformative and turn on lights in a neighbourhood. Show more

Winner in the category: Diversity

Organization: ARSIS Organisation for the social support of youth 

Name of project: My Story

Country: Greece

My Story was a project where refugee children presented their stories to the public using the Scratch platform. Show more

Winner in the category: Girls do IT!

Organization: Mar de Colores e.V. 

Name of project: Webseminar: Cyborgfabrics/ Cyborggewebe

Country: Germany

Cyborggewebe, the German winner of the Girls do IT! Category, aimed at improving self-confidence and equality of girls in IT and programming. Show more

Kategórie súťaže 2021

Päť kategórií súťaže Meet and Code Award 2021 je prepojených s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá podujatia, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov a kombinuje ich s myšlienkami IT a programovania.

Dievčatá v IT! (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré odbúravajú rodové stereotypy a podporujú dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania.

Rôznorodosť (Diversity)

Záväzok k rozmanitosti je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti, pri zohľadňovaní rôznych perspektív nás posilňuje kombinácia kultúry, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie. V kategórii Rôznorodosť hľadáme nápady, ktoré inšpirujú deti a mladých ľudí k svetu s rovnakými príležitosťami. Rozširujeme to aj na duševné a fyzické schopnosti jednotlivcov a na rôzne životné a pracovné podmienky. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

Komunita (Community)

Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

 

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

Finalisti ročníka 2020

V roku 2020 iniciatíva Meet and Code po tretíkrát hľadala tie najlepšie podujatia, ktoré ilustrovali, ako môžu technológie zlepšiť život. Súťaže Meet and Code Award 2020 sa zúčastnilo takmer 900 podujatí. Porota vybrala ako finalistov 15 výnimočných podujatí.

Finalistami Meet and Code Award pre rok 2020 sú:

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)
Organizácia Podujatie Krajina
Ivano-Frankivsk IT cluster Вчимося програмувати, мандруючи! Ukrajina
De Creatieve STEM Makers United Belgicko
Digijeunes Jeunes "makers" européens Francúzsko
Sharing Europe Europe Big Quiz Taliansko


Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
Organizácia Podujatie Krajina
ЦЕНТР ЄВРОІНІЦІАТИВ' Екологічний IT-Квест Ukrajina
Galgahévízi Iskoláért Alapítvány Természetközeli programozás Maďarsko
Balally Family Resource Centre Limited Mission Zero Írsko


Komunita (Community)
Organizácia Podujatie Krajina
The Ural Club of New Trends in Education Хакатон «Сообщество реки Чусовой» Hachathon «Chusovaya River Community» Rusko
Paisley YMCA Five days of Code Veľká Británia
DENSA Coop Soc Code&LightUp Taliansko


Diverzita (Diversity)
Organizácia Podujatie Krajina
Asoc. Metodelor Alternative de Integrare Socială Programarea pe nevazute: de unde incepem? Rumunsko
ARSIS Organisation for the social support of youth My Story Grécko
anderskompetent gmbh flyingDigi Rakúsko


Dievčatá v IT (Girls do IT!)
Organizácia Podujatie Krajina
Mar de Colores e.V. Webseminar: Cyborg-gewebe Nemecko
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa z.s Holčičí robohraní Česká republika
ZAVOD NEFIKS Dekleta ne izdelujejo le piškotov Slovinsko


Porota ročníka 2020

Fabrizia Benini

Vedúca oddelenia pre digitálnu ekonomiku a zručností Európskej komisie, Brusel

Vyštudovaná právnička Fabrizia Benini nastúpila do Európskej komisie v roku 1995. Počas svojej kariéry pracovala na prieniku medzi regulačnými rámcami a technologickým vývojom, pričom zohľadňovala perspektívu používateľov. V súčasnosti sa jej práca zameriava na digitálnu ekonomiku, jej meranie a dopad, ktorý môže mať digitálny rozvoj na trh práce a zručnosti. V súčasnosti je jednou z jej hlavných úloh navrhovanie politických reakcií na súčasný nedostatok digitálnych zručností.

 

Marc Durando

Výkonný riaditeľ European Schoolnet, Brusel

Marc Durando má viac ako 35 rokov skúseností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na európskej aj národnej úrovni. V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pracoval od roku 1983, kde po piatich rokoch v oblasti ďalšieho vzdelávania pre podniky získal špecifické odborné znalosti o európskej spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Od septembra 2006 sa Marc Durando pripojil k sieti European Schoolnet ako výkonný riaditeľ European Schoolnet. Ako sieť 34 ministerstiev školstva je poslaním Európskej školskej siete podporovať tieto ministerstvá, školy, učiteľov a príslušné zúčastnené strany v oblasti vzdelávania v Európe pri transformácii vzdelávacích procesov pre digitalizované spoločnosti 21. storočia. Úlohou European Schoolnet je konkrétnejšie identifikovať a testovať sľubné inovatívne postupy, zdieľať dôkazy o ich dopade a podporovať začleňovanie vyučovacích a učebných postupov do súladu s normami a očakávaniami 21. storočia v oblasti vzdelávania všetkých študentov.

Clemens Frede

Vedúci Oddelenia strategického rozvoja a člen správnej rady, Haus des Stiftens gGmbH

Clemens Frede od roku 2008 systematicky zakladá a rozvíja obchodnú jednotku „Corporate Engagement & Non-Profits“ v nadácii Haus des Stiftens gGmbH. V spolupráci s viac ako 100 partnermi je dnes prostredníctvom digitálnych platforiem a programov podporovaných viac ako 80 000 neziskových organizácií. Úzko spolupracuje s kľúčovými hráčmi v IT priemysle a má dlhoročné skúsenosti z práce v neziskovom sektore. Clemens Frede sa narodil v Ravensburgu v roku 1978 a vyštudoval sociológiu a politické vedy na University of Mainz. Je ženatý a má dve deti.

Valerie Mocker

Organizácia Tech-for-Good, členka dozornej rady

Valerie Mocker je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Wingwomen, platformy, ktorá prináša mladé digitálne talenty na pracovné pozície dohľadu a managementu. Nedostatok mladých digitálnych lídrov v oblasti rozhodovacích orgánov je jednou z najväčších prekážok úspešnej digitálnej transformácie. Ako investor v rámci Tech-for-Good a bývalá riaditeľka inovačného fondu Nesta, Valerie pomohla lídrom a organizáciám na celom svete zlepšiť ich každodenný život prostredníctvom digitálnych inovácií. Ako medzinárodná rečníčka a publicistka v denníku Handelsblatt podporuje Valerie budúcnosť, ktorú môže formovať každý, a digitalizáciu, z ktorej majú prospech všetci. Je členkou predstavenstva spoločnosti Wikipedia/Wikimedia DE, časopisom Capital Magazine bola nominovaná na zoznam exekutívnych pracovníkov „40 do 40“ a získala dva tituly (summa cum laude) na Oxfordskej univerzite.

Katie Morgan Booth

Vedúca Oddelenia spoločenskej zodpovednosti, spoločnosť SAP North America

Katie Morgan Booth pôsobí v Spojených štátoch, je rodáčkou z Kalifornie a má vášeň pre dobrovoľníctvo a službu komunite. Jej počiatočná kariéra bola strávená prácou vo veľkých organizáciách zameraných na územie USA, kde mobilizovala 100 000 a viac dobrovoľníkov a spravovala veľké firemné dary v hodnote niekoľkých miliónov dolárov na zlepšenie života komunít Severnej Ameriky. Do spoločnosti SAP North America nastúpila v roku 2013, kde vedie Oddelenie spoločenskej zodpovednosti spoločnosti SAP pre tento región. V tejto pozícii zodpovedá za uvedenie troch globálnych pilierov CSR: prepájanie zamestnancov so zmyslom práce, akcelerácia tých najlepšie fungujúcich neziskových & sociálnych podnikov a budovanie digitálnych zručností pre nedostatočne zastúpenú mládež (underrepresented youth) v Severnej Amerike. Úzko spolupracuje pri budovaní efektívnych partnerstiev s partnermi v oblasti vzdelávania, neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže a komunitnými organizáciami. Katie žije v oblasti San Francisca so svojou manželkou a batoľaťom. Po tom, ako prežila traumatické tehotenstvo a porodila dieťa so zdravotnými problémami, má Katie osobnú vášeň v poradenstve pre nastávajúce matky a pre pomoc rodinám pri hľadaní komunity, ktorá prežíva krízu v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti.

Dr. Markus Richter

Štátny tajomník na nemeckom Spolkovom ministerstve vnútra, výstavby a komunít a Komisár spolkovej vlády pre informačné technológie,  Berlín

Dr. Markus Richter sa narodil v Münsteri/Vestfálsku v roku 1976. Má dve deti.
Po štúdiu práva na univerzite v Münsteri získal doktorát v roku 2003 a praktickú právnickú prípravu ukončil na Krajskom súde v Hamme druhou štátnou skúškou v oblasti práva o rok neskôr. Od roku 2005 zastával Dr. Richter niekoľko pozícií na Federálnom úrade pre migráciu a utečencov (BAMF). Venoval sa ľudským zdrojom, organizácií, kancelárii prezidenta a politickým otázkam v oblasti integrácie a migrácie. V roku 2014 bol vymenovaný za vedúceho IT oddelenia na Federálnom úrade pre správu. Od roku 2015 sa vrátil na Federálny úrad pre migráciu a utečencov ako vedúci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a IT a viceprezidentom úradu sa stal v roku 2018. Od 1. mája 2020 je Dr. Richter štátnym tajomníkom Spolkového ministerstva vnútra, výstavby a komunít a Komisárom spolkovej vlády pre informačné technológie.

Anna Sienicka

viceprezidentka organizácie TechSoup Europe, Varšava

Anna je zodpovedná za strategické smerovanie organizácie TechSoup Europe, ktorá je súčasťou globálnej siete TechSoup. TechSoup Network sa skladá zo 61 organizácií zameraných na budovanie kapacít a obsluhuje 1 100 000 registrovaných neziskových organizácií, ktorým dodala technologické nástroje a filantropické služby v hodnote vyššej než 8 miliárd €. Pôsobnosť Anny zahŕňa zamestnateľnosť, sociálne podnikanie, sociálnu a digitálnu inklúziu, technológie pre neziskové organizácie, ako aj rozvoj priateľských politík a právneho prostredia pre občiansku spoločnosť. Anna má magisterský titul v odbore Právo, ekonomika a spoločnosť na dvoch univerzitách, Varšavskej a Lancasterskej. Bola členkou rady pre verejnoprospešné práce pri ministerstve práce a pracovnej skupiny pre sociálnu ekonomiku poľského predsedu vlády (pod vedením D. Tuska).

Hartmut Thomsen

Prezident pre Strednú a Východnú Európy, SAP SE

Hartmut Thomsen je prezident SAP pre Strednú a Východnú Európu (MEE). Je zodpovedný za predaj, prevádzku a rozvoj podnikania v regióne, ktorý obsahuje Nemecko, Švajčiarsko, CEE (vrátane Rakúska) a SNŠ. Podáva správy Adaire Fox-Martinovi, členovi výkonnej rady spoločnosti SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen je etablovaným manažérom na trhu. Predtým pracoval ako hlavný prevádzkový riaditeľ a vedúci cloudu spoločnosti SAP pre oblasť MEE a ako výkonný riaditeľ spoločnosti SAP Germany v rokoch 2012 až 2016. K spoločnosti SAP sa pripojil v roku 2011, kde spočiatku pôsobil v oblasti finančných služieb a verejnej správy pre SAP Germany. Pred vstupom do spoločnosti SAP zastával viaceré vedúce pozície v rôznych spoločnostiach vrátane IBM a Oracle.

Hartmut Thomsen, narodený v roku 1971 v nemeckom Elmshorne, je držiteľom diplomu v odbore ekonómia a obchodná správa na Univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mainom. Je ženatý, má tri deti.