Meet and Code Award 2019


V roku 2019 predstavíme po druhý raz aj cenu v súťaži Meet and Code Award, aby sme ocenili mimoriadne úspešné nápady na podujatia. Zvýraznením tých najlepších príkladov chceme povzbudiť ostatných, aby prišli s ešte lepšími nápadmi. Pretože digitálne vzdelávanie sa týka nás všetkých. A len vtedy, ak budeme spolupracovať, veci sa môžu zmeniť. Hľadáme najlepšie nápady v štyroch kategóriách a celkového víťaza hlasovania verejnosti.


Kategórie súťaže Meet and Code Award

Štyri kategórie súťaže Meet and Code Award 2019 sú prepojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá také podujatia, ktoré prispievajú k týmto cieľom a kombinujú ich s myšlienkami IT a kódovania.

Dievčatá v IT (Girls do IT)

Téma rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu. Cieľom tejto kategórie je pomôcť odstrániť rodové rozdiely v oblasti IT a kódovania. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré narúšajú rodové stereotypy a posilňujú pozíciu dievčat v téme kódovania. Vhodnými príklady podujatí v tejto kategórii by mohli byť „Robotics for girls“ alebo „Code like a girl with Snap!“.

Rôznorodosť (Diversity)

Život je o rozmanitosti. Len rôznorodý a inkluzívny svet môže zabezpečiť našu budúcnosť. V kategórii „Rôznorodosť“ (Diversity) hľadáme najlepšie nápady na podujatia, ktoré budú inšpirovať deti a mladých ľudí. Ale nielen pre svet IT a kódovania, ale aj pre svet s rovnakými príležitosťami a uznaním. Znamená to rozmanitosť kultúrneho, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu, mentálnych a fyzických schopností a rôznych životných a pracovných podmienok. Môžu napríklad osloviť mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT pre ľudí s poruchami zraku a sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že včely môžete sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme hackathony, noci kódovania alebo iné podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky kódovacie podujatia, ktoré zlepšujú vzdelávanie o zmene klímy zvyšovaním povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ 13 SDG. Udalosti v tejto kategórii by sa mohli napríklad zaoberať meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi energetickej účinnosti.

Komunita (Community)

Miestna komunita je bezpečná sieť pre svojich ľudí. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne aspekty a zvyky a premýšľajú o špecifických potrebách komunity. Tieto podujatia by mali spájať ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkymi susedmi prostredníctvom vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, ktorá reaguje na potreby vašej komunity.

Máte záujem zúčastniť sa súťaže Meet and Code Award 2019?

Krok 1: Registrácia

Počas registrácie návrhu na podujatie sa môžete rozhodnúť zapojiť sa aj do súťaže Meet and Code Award 2019. Vyberte si účasť iba v hlasovaní verejnosti alebo si pridajte aj jednu kategóriu, ktorá najlepšie zodpovedá obsahu vášho podujatia.

Krok 2: Hlasovanie verejnosti

Zvýšte povedomie o vašom podujatí v rámci iniciatívy Meet and Code a získajte najviac hlasov, aby ste vyhrali verejné hlasovanie! V termíne od 16. septembra do 23:59 SEČ dňa 20. októbra môže byť na stránkach iniciatívy Meet and Code odovzdaný hlas za každé schválené podujatie. Organizácie môžu zhromažďovať hlasy tak, že budú vyzývať ľudí hlasovať za ich podujatie. Na započítanie hlasu je potrebné zadať a potvrdiť platnú e-mailovú adresu. Každá e-mailová adresa môže hlasovať iba raz.

Ak chcete zvýšiť povedomie o vašom podujatí a povzbudiť tak ľudí, aby hlasovali práve za vaše podujatie, môžete ho zdieľať aj prostredníctvom sociálnych sietí a ďalších mediálnych kanálov.

Počas hlasovania sa na webovej stránke iniciatívy Meet and Code bude zobrazovať poradie prvých 10 podujatí zo všetkých zúčastnených krajín. Zástupcovia prvých 3 podujatí po ukončení hlasovania budú pozvaní na víkendové podujatie Meet and Code Award a celkový víťaz hlasovania získa aj finančnú odmenu.

Krok 3: Výber poroty

Porota podľa zodpovedajúcich kritérií starostlivo vyberie v každej zo štyroch kategórií po troch finalistoch, vrátane konečných víťazov. Finalisti budú informovaní prostredníctvom e-mailu a výsledky budú zobrazené aj na webovej stránke iniciatívy. Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení počas víkendového podujatia Meet and Code Award.

Aká je cena v súťaži Meet and Code Award?

Pozvánka na záverečné podujatie Meet and Code Award a udeľovanie finančnej odmeny

Najlepšie tri podujatia v každej kategórii, ako aj prvé tri podujatia podľa verejného hlasovania, sa stávajú finalistami súťaže Meet and Code Award 2019. Dvaja zástupcovia každej neziskovej organizácie, ktorá zorganizovala podujatie finalistov, budú pozvaní na záverečné víkendové podujatie Meet and Code Award. Uskutoční sa začiatkom roka 2020 v Európe.

Finančná odmena

Každému z piatich víťazných podujatí bude vyplatená finančná odmena vo výške 2 000 €.

Porota

Členovia poroty budú predstavení tu.

Prehľad o súťaži Meet and Code Award 2018Víťazi súťaže Meet and Code Award 2018


Kategória Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

Za podujatie:
“Scratch and… Gooal!”

Kategória Inovácie (Innovation)

Globe Community Library at Stokesley, UK

Za podujatie:
“Build our own 3D printer”

Kategória Rôznorodosť (Diversity)

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

Za podujatie:
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

Finalisti súťaže Meet and Code Award 2018

Súťaže Meet and Code Award 2018 sa zúčastnilo viac ako 700 podujatí v troch kategóriách. Porota vybrala celkovo 15 finalistov. Na víkendové podujatie v sídle spoločnosti SAP vo Walldorfe v Nemecku boli pozvaní dvaja zástupcovia z každej organizácie finalistov. Okrem toho bol vo Walldorfe vyhlásený aj celkový víťaz v každej kategórii, ktorý získal finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.


Finalistami súťaže Meet and Code Award 2018 sa stali:


Kategória Rôznorodosť (Diversity)
Organizácia Podujatie Krajina
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Taliansko
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Rusko
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukrajina
Connect o.z. Creativity in each of us Slovensko
Фондация "Яника" Girls in the Code Bulharsko
Kategória Inovácie (Innovation)
Organizácia Podujatie Krajina
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukrajina
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Chorvátsko
Stadtbibliothek Linz Hello World Rakúsko
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer Veľká Británia
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Rusko
Kategória Kick and Code
Organizácia Podujatie Krajina
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazachstan
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Rumunsko
Junior MIAGE Concept The Stadium Code Francúzsko
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Poľsko
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Poľsko