Newsletter

Meet and Code Award 2020

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité. Hľadáme tie najlepšie nápady v nasledujúcich kategóriách.

Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT a podporiť dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania.

Diverzita (Diversity)

Záväzok k rozmanitosti je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti, pri zohľadňovaní rôznych perspektív nás posilňuje kombinácia kultúry, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie. V kategórii Diverzita hľadáme nápady, ktoré inšpirujú deti a mladých ľudí k svetu s rovnakými príležitosťami. Rozširujeme to aj na duševné a fyzické schopnosti jednotlivcov a na rôzne životné a pracovné podmienky. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

Komunita (Community)

Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

Virtuálny galaprogram Meet and Code Awards, máj 2020

Spoznajte víťazov Meet and Code Awards pre rok 2019

Vedeli ste, že do súťaže Meet and Code Awards sa v roku 2019 prihlásilo viac ako 700 organizácií? Spoznajte našich štyroch víťazov v každej súťažnej kategórii, ktorí prekročili bežný rámec podpory iniciatívy Meet and Code, aby nadchli mladých ľudí v rôznych častiach Európy v oblasti digitálnych technológií. Zároveň si prečítajte, čo o nich povedali členovia našej odbornej poroty:

Víťaz v kategórii: Girls do IT! (Dievčatá v IT!)

Názov organizácie: Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz

Názov projektu: Rozprávky robotov

Krajina: Nemecko

Popis projektu:

Na základe diela Stanislawa Lema „Bájky pre robotov“ boli žiačky vo veku od 7 do 12 rokov pozvané, aby navrhli, zostavili a naprogramovali postavy robotov a predstavili ich v krátkej video ukážke. Kombinácia divadla a robotiky poskytla jednoduchý a zábavný prístup ku kódovaniu a technológiám s dôrazom na digitálne zručnosti dievčat.

„Porota ocenila tento prístup ako mimoriadne inovatívny. Zamilovali sme si kombináciu divadla, literatúry a technológií ako aj to, že podujatie oslovilo výlučne dievčatá. Táto akcia vzbudila ich záujem zábavným, kreatívnym a jedinečným spôsobom. Porotu navyše presvedčila aj rozšírená ponuka kurzov, ktoré sú teraz otvorené pre chlapcov aj dievčatá.“

Alexandra van der Ploeg, riaditeľka globálneho Oddelenia zodpovedného podnikania (CSR) spoločnosti SAP

 

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Diversity (Diverzita)

Názov organizácie: Adj Esélyt Alapítvány

Názov projektu: Robotika offline a online

Krajina: Maďarsko

Popis projektu:   

Názov projektu bol „Robotika offline a online“. Študentom so špeciálnymi potrebami boli v priebehu dvoch dní predstavené základy kódovania fyzických robotov (pre offline vzdelávanie) a robotov Scottie-Go (pre online vzdelávanie). Tieto nástroje podporujú rozvoj ako kognitívnych tak aj sociálnych zručností.

„Tohtoročný víťaz predstavil vynikajúcu sociálnu integráciu so zmiešaným vzdelávaním. Zdôraznil tiež inkluzívne digitálne vzdelávanie pre všetkých mladých ľudí tým, že deťom s ľahkým autistickým a mentálnym postihnutím predstavil základy kódovania.“

Clemens Frede, člen predstavenstva organizácie Haus des Stiftens gGmbH

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Code for the Planet (Kódovanie pre planétu)

Názov organizácie: Fundacja ArchitectsPL

Názov projektu: Návrh a tlač 3D koralových útesov

Krajina: Poľsko

Popis projektu:

Pri realizácii projektu „Návrh a tlač v 3D korálových útesoch“ sa organizátori pokúsili prestavať svetový oceánsky útes pomocou softvéru CAD a 3D tlačiarní. V prostredí tinkercad.com boli žiaci schopní navrhnúť umelé útesy, ktoré napodobňujú štruktúru a architektúru prírodných útesov.

„Počas tohto inovatívneho a dlhodobého projektu dostali deti príležitosť zábavnou formou sa učiť o zmene podnebia, jej katastrofálnych účinkoch na koralové útesy a ako morskí vedci využiť 3D tlačiarne na obnovu koralov. Najlepšie zo všetkého bolo, že žiaci boli schopní navrhnúť a tlačiť koralové útesy pomocou 3D tlačiarne, čo pridalo ďalší prvok interaktívnej zábavy a angažovanosti pre účastníci podujatia.“

Claire Gillissen-Duval, riaditeľka Oddelenia zodpovedného podnikania (CSR) pre oblasť EMEA spoločnosti SAP

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Community (Komunita)

Názov organizácie: Cooperativa Sociale Meta Onlus

Názov projektu: San Rocco 3.0 - Váš sprievodca objavovaním susedstva

Krajina: Taliansko

Popis projektu:
Podujatie San Rocco 3.0 si kládlo za cieľ vybudovať sprievodcu na objavovanie susedstva pomocou bezplatnej platformy Rozšírenej reality (Augmented Reality) pod názvom Metaverse, ktorá v sebe zahŕňa kódovanie a interaktívny zážitok. Počas akcie boli mladšie deti zapojené do offline kódovacích aktivít, ako napríklad kreslenie a pridávanie obsahu do vývojových diagramov. Starší študenti boli schopní po prvýkrát používať Metaverse, vytvárať geografické skúsenosti, výsledky testovať v reálnom čase a doladiť prácu vytvorenú mladšími kódovačmi.

„Ocenili sme postupný prístup k hľadaniu riešení. Podujatie sa začalo úvodným stretnutím s cieľom identifikovať najväčšie výzvy v komunite, účastníci otvorene diskutovali o problémoch a nakoniec vyvinuli a predstavili kreatívne technologické riešenia. Dokázali tak nielen pracovať na aktuálnych výzvach v reálnom svete, ale tiež sa naučiť metódu hľadania inovatívnych riešení s využitím sily IT.“

Anna Sienicka, viceprezidentka organizácie TechSoup Europe

Viac informácií o tomto podujatí!

Viac informácií o tomto podujatí!

Finalisti 2019

Iniciatíva Meet and Code hľadala v roku 2019 po druhýkrát vynimočné podujatia, ktoré ilustrovali, ako môžu technológie a kódovanie pomôcť zlepšovať životy. Do súťaže Meet and Code Award sa v roku 2019 zapojilo viac než 700 podujatí. Odborná porota vybrala 12 podujatí ako finalistov súťaže.

Finalistami Meet and Code Award v roku 2019 boli:

 

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
Organizácia Podujatie Krajina
FUNDACJA ARCHITECTSPL Projektowanie i drukowanie w 3D rafy koralowej. Poľsko
Foerderverein Gymnasium Am Roemerkastell e.V. Mikrocontroller – Kleine Computer mit großer Bedeutung für Mensch und Umwelt Nemecko
Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab AMyZONE Macedónsko


Komunita (Community)
Organizácia Podujatie Krajina
COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS San Rocco 3.0-La tua guida alla scoperta del quartiere Taliansko
ATL da Bolonha PLAY AGAINST CYBERBULLYING WORKSHOP Portugalsko
Asociatia Give It Back Give IT Back to Community Rumunsko


Rôznorodosť (Diversity)
Organizácia Podujatie Krajina
ZOMOG 'Nashe shaslyve zhyttia' Школа нечуючих кодерів Ukrajina
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR "IOAN SLAVICI" SATU MARE Traffic Lights Rumunsko
Ősi Gyermekekért Alapítvány Robotika offline és online Maďarsko


Dievčatá v IT (Girls do IT)
Organizácia Podujatie Krajina
Ghromadsjka orghanizacija I Will Workshop STEM girls with families Ukrajina
Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz Robotermärchen Nemecko
Tic Tac Lab Mother and Daughter Coding Workshop with Techies Lab Belgicko


Porota 2019

Ciarán Cannon

Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade, Ireland

Ciarán Cannon is Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade with special responsibility for the Diaspora and International Development. He is formerly the Minister for Training & Skills at the Department of Education & Skills. He was first elected to Dáil Eireann in February 2011.

Ciarán is also a strong advocate for the use of technology in education and is a co-founder of Excited - The Digital Learning Movement. He worked closely with teachers and industry leaders in Ireland to make the case for the introduction of computer science as a subject in Irish schools. In 2019 he was appointed one of seven global UNICEF Generation U Champions.

Ciarán was born in Kiltullagh, Athenry and he lives there with his wife Niamh and son Evan. He is an award winning musician and songwriter and some of his work has been performed by the RTE Concert Orchestra. He is also an avid cyclist and advocate for the development of sustainable cities.

Carola Carazzone

Secretary General of Assifero

Carola Carazzone serves as Secretary General of Assifero, the Italian national membership association of grant-making foundations (family, corporate and community foundations) since February 2014. Since January 2019 she is the first Italian woman in serving as board member of DAFNE - Donors and Foundations Networks in Europe, since December 2017 in the Advisory board of Ariadne- the European network of funders for human rights and social change, since May 2016 as member of the experts’ reflection group of ECFI- European Community Foundations Initiative and as member of the Alliance Magazine Editorial Board.

Mark Jenkins

Winner of the Meet and Code Award 2018, Category Innovation, UK

Mark Jenkins leads a 3D printing class focused on building a 3D printer for the 10-24 age group. This class won Meet and Code 2018 in the innovation category. Since then, it has expanded to cover general technology topics and presenting skills. He is a recent graduate of Edinburgh University, finishing with a first class masters in computer science with honours. For his thesis, he performed a two year research project on improving the performance of parallel programs.

Alexandra van der Ploeg

Head of Corporate Social Responsibility, SAP SE

Alexandra van der Ploeg is Head of Corporate Social Responsibility at SAP globally. Alexandra is responsible for setting the strategic direction of CSR focused on bringing to life SAP’s higher purpose of “helping the world run better and improving people’s lives” through strategic partnerships and programs that deliver sustainable social impact and long-term business value. In this function, she also oversees corporate giving, volunteerism and the development of multi-stakeholder partnerships for which Alexandra has a particular passion.

Alexandra joined SAP in 1999. She started with SAP Switzerland in charge of management development and over the course of the next ten years held various managerial positions in Human Resources. Moving into the CSR organization in 2010, Alexandra developed and managed various global CSR programs, such as building an infrastructure for social business in Haiti and the development of a range of pro-bono volunteering program, e.g. the SAP Social Sabbatical Portfolio. Alexandra also serves on the advisory council of IMPACT 2030 and is part of the Leadership Council of the Realized Worth Institute. She holds an MBA from Henley Business School in Great Britain.

Anna Sienicka

Vice President of TechSoup Europe, Warsaw

Anna is responsible for the strategic direction of the TechSoup Europe which is part of the TechSoup Global Network that consists of 61 of capacity-building organizations, and serves 1,100,000 registered NGOs, within over 8 billion euros delivered in technology tools and philanthropic services. Her background includes employability, social enterprises, social and digital inclusion, civic technology, as well as the development of friendly policies and a legal environment for civil society. Anna holds master's degrees in both Law and Economy and Society from Warsaw and Lancaster Universities respectively. She was a member of the Minister of Labour’s Public Benefit Work Council and the Polish Prime Minister’s Social Economy Task Force in Poland (under D. Tusk’s administration).

Hartmut Thomsen

President Middle & Eastern Europe, SAP SE

Hartmut Thomsen is President of Middle and Eastern Europe (MEE). He is responsible for all sales, operations and development of the business in this region, containing the Market Units Germany, Switzerland, CEE (including Austria) and CIS. He reports to Adaire Fox-Martin, member of the Executive Board of SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen is a well-established executive in the market having most recently worked as SAP’s MEE Chief Operating Officer & Head of Cloud and prior to that as Managing Director of SAP Germany from 2012 to 2016. Thomsen joined SAP in 2011 heading up Financial Services and Public Services for SAP Germany. Prior to joining SAP, Hartmut Thomsen held numerous leadership positions at various companies including IBM and Oracle.

Hartmut Thomsen, born in Elmshorn, Germany in 1971, holds a diploma in Economics and Business Administration from the Johann-Wolfgang-Goethe-University in Frankfurt/Main. He is married and has three children.