Newsletter

Meet and Code Award

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité. Hľadáme tie najlepšie nápady v nasledujúcich kategóriách.

Finalisti ročníka 2020

V roku 2020 iniciatíva Meet and Code po tretíkrát hľadala tie najlepšie podujatia, ktoré ilustrovali, ako môžu technológie zlepšiť život. Súťaže Meet and Code Award 2020 sa zúčastnilo takmer 900 podujatí. Porota vybrala ako finalistov 15 výnimočných podujatí.

Finalistami Meet and Code Award pre rok 2020 sú:

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)
Organizácia Podujatie Krajina
Ivano-Frankivsk IT cluster Вчимося програмувати, мандруючи! Ukrajina
De Creatieve STEM Makers United Belgicko
Digijeunes Jeunes "makers" européens Francúzsko
Sharing Europe Europe Big Quiz Taliansko


Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
Organizácia Podujatie Krajina
ЦЕНТР ЄВРОІНІЦІАТИВ' Екологічний IT-Квест Ukrajina
Galgahévízi Iskoláért Alapítvány Természetközeli programozás Maďarsko
Balally Family Resource Centre Limited Mission Zero Írsko


Komunita (Community)
Organizácia Podujatie Krajina
The Ural Club of New Trends in Education Хакатон «Сообщество реки Чусовой» Hachathon «Chusovaya River Community» Rusko
Paisley YMCA Five days of Code Veľká Británia
DENSA Coop Soc Code&LightUp Taliansko


Diverzita (Diversity)
Organizácia Podujatie Krajina
Asoc. Metodelor Alternative de Integrare Socială Programarea pe nevazute: de unde incepem? Rumunsko
ARSIS Organisation for the social support of youth My Story Grécko
anderskompetent gmbh flyingDigi Rakúsko


Dievčatá v IT (Girls do IT!)
Organizácia Podujatie Krajina
Mar de Colores e.V. Webseminar: Cyborg-gewebe Nemecko
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa z.s Holčičí robohraní Česká republika
ZAVOD NEFIKS Dekleta ne izdelujejo le piškotov Slovinsko


Kategórie súťaže 2020

Päť kategórií súťaže Meet and Code Award je prepojených s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá podujatia, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov a kombinuje ich s myšlienkami IT a programovania.

Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT a podporiť dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania.

Diverzita (Diversity)

Záväzok k rozmanitosti je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti, pri zohľadňovaní rôznych perspektív nás posilňuje kombinácia kultúry, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie. V kategórii Diverzita hľadáme nápady, ktoré inšpirujú deti a mladých ľudí k svetu s rovnakými príležitosťami. Rozširujeme to aj na duševné a fyzické schopnosti jednotlivcov a na rôzne životné a pracovné podmienky. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

Komunita (Community)

Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

 

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

Ako sa môžem zúčastniť súťaže Meet and Code Award 2020?

 

Krok 1: Registrácia

Každá schválené podujatie Meet and Code sa môže zúčastniť súťaže Meet and Code Award. Pri odosielaní návrhu si môžete zvoliť jednu z kategórií, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu podujatiu.

Krok 2: Výber poroty

Po predbežnom výbere najlepších podujatí miestnym partnerom TechSoup v každej krajine, porota starostlivo vyberie troch finalistov v každej z piatich kategórií podľa zodpovedajúcich kritérií, vrátane konečných víťazov. Výhercovia kategórií budú vyhlásení počas záverečného víkendového podujatia.

Pozvánka na víkendové podujatie Meet and Code Award a odovzdávanie cien

Najlepšie 3 podujatia v každej kategórii sa stanú finalistami súťaže Meet and Code Award 2020. Na tento víkend budú pozvaní dvaja zástupcovia neziskovej organizácie, ktorá podujatia finalistov zorganizovala. Toto víkendové podujatie s odovzdávaním cien sa uskutoční začiatkom roku 2021 v Európe. Päť konečných víťazov v každej kategórii získa finančný dar v hodnote 2 000 €.

The Jury 2020

Fabrizia Benini

Head of Unit Digital Economy and Skills at European Commission, Brussels


A lawyer by training, Fabrizia Benini joined the European Commission in 1995.
Throughout her career, she has worked on the intersection between regulatory frameworks and technological developments taking into account the users' perspective. At present, her work focuses on the digital economy, its measurement and the impact digital development may have on the labour market and on skills. Currently one of her main tasks is to devise policy responses to the current digital skills gap.

 

Marc Durando

Executive Director of European Schoolnet, Brussels

Marc Durando has over 35 years’ experience in the field of education and training, both at European and national level. He has worked in the education and training area since 1983, where, after five years in the field of continuing education for enterprises, he developed specific expertise on European cooperation in the field of education and training.

Since September 2006, Marc Durando joined the European Schoolnet network as Executive Director of the European Schoolnet. As a network of 34 ministries of education, European Schoolnet’s mission is to support those ministries, schools, teachers and relevant education stakeholders in Europe in the transformation of education processes for 21st century digitalized societies. More particularly, European Schoolnet’s remit is to identify and test promising innovative practices, share evidence about their impact, and support mainstreaming teaching and learning practices aligned with 21st century standards and expectations for the education of all students.

Clemens Frede

Head of Business Development and Member of the Management Board, Haus des Stiftens gGmbH,

Clemens Frede has been systematically establishing the business unit "Corporate Engagement & Non-Profits" at the Haus des Stiftens gGmbH since 2008 - in cooperation with more than 100 partners, more than 80,000 non-profit organizations are now supported via digital platforms and programs. He works closely with key players in the IT industry and has many years of experience in the non-profit sector. Clemens Frede was born in Ravensburg in 1978 and studied sociology and political science at the University of Mainz. He is married and has two children.

Valerie Mocker

Tech-for-Good entrepreneur, member of the supervisory board

Valerie Mocker is founder and managing director of Wingwomen, a platform that brings young digital talents into supervisory and management positions. The lack of young, digital leaders in the field of decision makers is one of the biggest barriers to a successful digital transformation. As a Tech-for-Good investor and former director of the innovation fund Nesta, Valerie has helped leaders and organizations around the world to improve their daily lives through digital innovation. As an international speaker and columnist for Handelsblatt, Valerie promotes a future that everyone can shape and a digitalization that benefits everyone. She is a board member of Wikipedia/Wikimedia DE, was named one of the "40 under 40" executives by Capital Magazine and holds two degrees (summa cum laude) from the University of Oxford.

Katie Morgan Booth

Head of Corporate Social Responsibility, SAP North America

Katie Morgan Booth is based in the United States, a California native with a passion for volunteering and serving her community. Her early career was spent working within large US focused organizations where she mobilized 100K+ volunteers and managed large multi-million dollar corporate donations to improve communities across North America.  She joined SAP North America in 2013 and now leads Corporate Social Responsibility for the region, in this role she is responsible for bringing the three global CSR pillars: connecting employees to purpose, accelerating best-run non-profits & social enterprises and building digital skills for underrepresented youth to life in North America. She works closely to build impactful partnerships with education partners, youth entrepreneurship non-profits and community organizations. Katie lives in the San Francisco area with her wife and toddler. After surviving a traumatic pregnancy and having a medically complicated infant, she has a personal passion for advocacy work for expecting mothers and helping families find community who are experiencing medical crisis.

Dr. Markus Richter

State Secretary at the German Federal Ministry of the Interior, Building and Community and Federal Government Commissioner for Information Technology, Berlin

Dr. Markus Richter was born in Münster/Westphalia in 1976. He has two children.
After studying law at the University of Münster, he received his doctorate in 2003 and completed his practical legal training at the Regional Court in Hamm with the second state examination in law one year later. Since 2005 Dr. Markus Richter has held several positions at the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). There he is involved in human resources, organization, the office of the President and policy issues regarding integration and migration. In 2014, he was appointed Head of IT units at the Federal Office of Administration. From 2015, he returned to the Federal Office for Migration and Refugees as head of the Infrastructure and IT Directorate-General and became Vice-President of the office in 2018. Since May 1, 2020, Dr. Markus Richter has been State Secretary at the Federal Ministry of the Interior, Building and Community and Federal Government Commissioner for Information Technology.

Anna Sienicka

viceprezidentka organizácie TechSoup Europe, Varšava

Anna je zodpovedná za strategické smerovanie organizácie TechSoup Europe, ktorá je súčasťou globálnej siete TechSoup. TechSoup Network sa skladá zo 61 organizácií zameraných na budovanie kapacít a obsluhuje 1 100 000 registrovaných neziskových organizácií, ktorým dodala technologické nástroje a filantropické služby v hodnote vyššej než 8 miliárd EUR. Pôsobnosť Anny zahŕňa zamestnateľnosť, sociálne podnikanie, sociálnu a digitálnu inklúziu, technológie pre neziskové organizácie, ako aj rozvoj priateľských politík a právneho prostredia pre občiansku spoločnosť. Anna má magisterský titul v odbore Právo, ekonomika a spoločnosť na dvoch univerzitách, Varšavskej a Lancasterskej. Bola členkou rady pre verejnoprospešné práce pri ministerstve práce a pracovnej skupiny pre sociálnu ekonomiku poľského predsedu vlády (pod vedením D. Tuska).

Hartmut Thomsen

Prezident pre Strednú a Východnú Európy, SAP SE

Hartmut Thomsen je prezident SAP pre Strednú a Východnú Európu (MEE). Je zodpovedný za predaj, prevádzku a rozvoj podnikania v regióne, ktorý obsahuje Nemecko, Švajčiarsko, CEE (vrátane Rakúska) a SNŠ. Podáva správy Adaire Fox-Martinovi, členovi výkonnej rady spoločnosti SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen je etablovaným manažérom na trhu. Predtým pracoval ako hlavný prevádzkový riaditeľ a vedúci cloudu spoločnosti SAP pre oblasť MEE a ako výkonný riaditeľ spoločnosti SAP Germany v rokoch 2012 až 2016. K spoločnosti SAP sa pripojil v roku 2011, kde spočiatku pôsobil v oblasti finančných služieb a verejnej správy pre SAP Germany. Pred vstupom do spoločnosti SAP zastával viaceré vedúce pozície v rôznych spoločnostiach vrátane IBM a Oracle.

Hartmut Thomsen, narodený v roku 1971 v nemeckom Elmshorne, je držiteľom diplomu v odbore ekonómia a obchodná správa na Univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mainom. Je ženatý, má tri deti.

Prehľad: Virtuálne odovzdávanie cien Meet and Code Awards, máj 2020