Newsletter

Meet and Code Award

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité. Hľadáme tie najlepšie nápady v nasledujúcich kategóriách.

Kategórie súťaže 2020

Päť kategórií súťaže Meet and Code Award je prepojených s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá podujatia, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov a kombinuje ich s myšlienkami IT a programovania.

Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT a podporiť dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania.

Diverzita (Diversity)

Záväzok k rozmanitosti je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti, pri zohľadňovaní rôznych perspektív nás posilňuje kombinácia kultúry, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie. V kategórii Diverzita hľadáme nápady, ktoré inšpirujú deti a mladých ľudí k svetu s rovnakými príležitosťami. Rozširujeme to aj na duševné a fyzické schopnosti jednotlivcov a na rôzne životné a pracovné podmienky. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

Komunita (Community)

Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

 

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

Spoznajte víťazov Meet and Code Awards pre rok 2019

Vedeli ste, že do súťaže Meet and Code Awards sa v roku 2019 prihlásilo viac ako 700 organizácií? Spoznajte našich štyroch víťazov v každej súťažnej kategórii, ktorí prekročili bežný rámec podpory iniciatívy Meet and Code, aby nadchli mladých ľudí v rôznych častiach Európy v oblasti digitálnych technológií. Zároveň si prečítajte, čo o nich povedali členovia našej odbornej poroty:

Víťaz v kategórii: Girls do IT! (Dievčatá v IT!)

Názov organizácie: Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz

Názov projektu: Rozprávky robotov

Krajina: Nemecko

Popis projektu:

Na základe diela Stanislawa Lema „Bájky pre robotov“ boli žiačky vo veku od 7 do 12 rokov pozvané, aby navrhli, zostavili a naprogramovali postavy robotov a predstavili ich v krátkej video ukážke. Kombinácia divadla a robotiky poskytla jednoduchý a zábavný prístup ku kódovaniu a technológiám s dôrazom na digitálne zručnosti dievčat.

„Porota ocenila tento prístup ako mimoriadne inovatívny. Zamilovali sme si kombináciu divadla, literatúry a technológií ako aj to, že podujatie oslovilo výlučne dievčatá. Táto akcia vzbudila ich záujem zábavným, kreatívnym a jedinečným spôsobom. Porotu navyše presvedčila aj rozšírená ponuka kurzov, ktoré sú teraz otvorené pre chlapcov aj dievčatá.“

Alexandra van der Ploeg, riaditeľka globálneho Oddelenia zodpovedného podnikania (CSR) spoločnosti SAP

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Diversity (Diverzita)

Názov organizácie: Adj Esélyt Alapítvány

Názov projektu: Robotika offline a online

Krajina: Maďarsko

Popis projektu:   

Názov projektu bol „Robotika offline a online“. Študentom so špeciálnymi potrebami boli v priebehu dvoch dní predstavené základy kódovania fyzických robotov (pre offline vzdelávanie) a robotov Scottie-Go (pre online vzdelávanie). Tieto nástroje podporujú rozvoj ako kognitívnych tak aj sociálnych zručností.

„Tohtoročný víťaz predstavil vynikajúcu sociálnu integráciu so zmiešaným vzdelávaním. Zdôraznil tiež inkluzívne digitálne vzdelávanie pre všetkých mladých ľudí tým, že deťom s ľahkým autistickým a mentálnym postihnutím predstavil základy kódovania.“

Clemens Frede, člen predstavenstva organizácie Haus des Stiftens gGmbH

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Code for the Planet (Kódovanie pre planétu)

Názov organizácie: Fundacja ArchitectsPL

Názov projektu: Návrh a tlač 3D koralových útesov

Krajina: Poľsko

Popis projektu:

Pri realizácii projektu „Návrh a tlač v 3D korálových útesoch“ sa organizátori pokúsili prestavať svetový oceánsky útes pomocou softvéru CAD a 3D tlačiarní. V prostredí tinkercad.com boli žiaci schopní navrhnúť umelé útesy, ktoré napodobňujú štruktúru a architektúru prírodných útesov.

„Počas tohto inovatívneho a dlhodobého projektu dostali deti príležitosť zábavnou formou sa učiť o zmene podnebia, jej katastrofálnych účinkoch na koralové útesy a ako morskí vedci využiť 3D tlačiarne na obnovu koralov. Najlepšie zo všetkého bolo, že žiaci boli schopní navrhnúť a tlačiť koralové útesy pomocou 3D tlačiarne, čo pridalo ďalší prvok interaktívnej zábavy a angažovanosti pre účastníci podujatia.“

Claire Gillissen-Duval, riaditeľka Oddelenia zodpovedného podnikania (CSR) pre oblasť EMEA spoločnosti SAP

Viac informácií o tomto podujatí!

Víťaz v kategórii: Community (Komunita)

Názov organizácie: Cooperativa Sociale Meta Onlus

Názov projektu: San Rocco 3.0 - Váš sprievodca objavovaním susedstva

Krajina: Taliansko

Popis projektu:
Podujatie San Rocco 3.0 si kládlo za cieľ vybudovať sprievodcu na objavovanie susedstva pomocou bezplatnej platformy Rozšírenej reality (Augmented Reality) pod názvom Metaverse, ktorá v sebe zahŕňa kódovanie a interaktívny zážitok. Počas akcie boli mladšie deti zapojené do offline kódovacích aktivít, ako napríklad kreslenie a pridávanie obsahu do vývojových diagramov. Starší študenti boli schopní po prvýkrát používať Metaverse, vytvárať geografické skúsenosti, výsledky testovať v reálnom čase a doladiť prácu vytvorenú mladšími kódovačmi.

„Ocenili sme postupný prístup k hľadaniu riešení. Podujatie sa začalo úvodným stretnutím s cieľom identifikovať najväčšie výzvy v komunite, účastníci otvorene diskutovali o problémoch a nakoniec vyvinuli a predstavili kreatívne technologické riešenia. Dokázali tak nielen pracovať na aktuálnych výzvach v reálnom svete, ale tiež sa naučiť metódu hľadania inovatívnych riešení s využitím sily IT.“

Anna Sienicka, viceprezidentka organizácie TechSoup Europe

Viac informácií o tomto podujatí!

Finalisti

Iniciatíva Meet and Code hľadala v roku 2019 po druhýkrát vynimočné podujatia, ktoré ilustrovali, ako môžu technológie a kódovanie pomôcť zlepšovať životy. Do súťaže Meet and Code Award sa v roku 2019 zapojilo viac než 700 podujatí. Odborná porota vybrala 12 podujatí ako finalistov súťaže.

Finalistami Meet and Code Award v roku 2019 boli:

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
Organizácia Podujatie Krajina
FUNDACJA ARCHITECTSPL Projektowanie i drukowanie w 3D rafy koralowej. Poľsko
Foerderverein Gymnasium Am Roemerkastell e.V. Mikrocontroller – Kleine Computer mit großer Bedeutung für Mensch und Umwelt Nemecko
Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab AMyZONE Macedónsko


Komunita (Community)
Organizácia Podujatie Krajina
COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS San Rocco 3.0-La tua guida alla scoperta del quartiere Taliansko
ATL da Bolonha PLAY AGAINST CYBERBULLYING WORKSHOP Portugalsko
Asociatia Give It Back Give IT Back to Community Rumunsko


Rôznorodosť (Diversity)
Organizácia Podujatie Krajina
ZOMOG 'Nashe shaslyve zhyttia' Школа нечуючих кодерів Ukrajina
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR "IOAN SLAVICI" SATU MARE Traffic Lights Rumunsko
Adj Esélyt Alapítvány Robotika offline és online Maďarsko


Dievčatá v IT (Girls do IT)
Organizácia Podujatie Krajina
Ghromadsjka orghanizacija I Will Workshop STEM girls with families Ukrajina
Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz Robotermärchen Nemecko
Techies Lab Mother and Daughter Coding Workshop with Techies Lab Belgicko


Porota

Ciarán Cannon

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a obchodu, Írsko

Ciarán Cannon je štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a obchodu s osobitnou zodpovednosťou za medzinárodný rozvoj a diaspóru. Predtým bol zodpovedný za školenia a zručnosti na ministerstve školstva. Prvýkrát bol zvolený do Dáil Eireann (Dolnej komory Írskeho parlamentu) vo februári 2011.

Ciarán je tiež silným zástancom využívania technológií vo vzdelávaní a je spoluzakladateľom spoločnosti Excited - The Digital Learning Movement. Úzko spolupracoval s učiteľmi a lídrami priemyslu v Írsku, aby podporil zavedenie počítačovej vedy ako predmetu do írskych škôl. V roku 2019 bol vymenovaný za jedného zo siedmich svetových majstrov UNICEF Generácie U.

Ciarán sa narodil v Kiltullagh, Athenry, kde žije so svojou manželkou Niamom a synom Evanom. Je oceneným hudobníkom a skladateľom a niektoré jeho práce odohral Koncertný orchester RTE. Je tiež zanieteným cyklistom a zástancom rozvoja udržateľných miest.

Carola Carazzone

Generálna tajomníčka asociácie Assifero

Carola Carazzone je od februára 2014 generálnou tajomníčkou asociácie Assifero, talianskej národnej členskej asociácie nadácií (rodinné, podnikové a komunitné nadácie) poskytujúcej granty. Od januára 2019 je prvou Taliankou, ktorá zastáva funkciu člena predstavenstva spoločnosti DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe, od decembra 2017 je v poradnej rade Ariadne – európskej sieti donorov pre ľudské práva a sociálne zmeny, od mája 2016 ako členkou expertnej skupiny expertov na iniciatívu nadácií ECFI – European Community Foundations Initiative a členkou redakčnej rady časopisu Alliance Magazine.

Mark Jenkins

Víťaz ceny Meet and Code Award 2018 v kategórii Inovácie, UK

Mark Jenkins vedie triedu 3D tlače zameranú na výstavbu 3D tlačiarne pre vekovú skupinu od 10 do 24 rokov. Táto trieda získala ocenenie Meet and Code 2018 v kategórii Inovácie. Odvtedy sa rozšírila o všeobecné technologické témy a prezentačné zručnosti. Je nedávnym absolventom Edinburghskej univerzity a skončil s vyznamenaním v odbore počítačovej vedy. Vo svojej práci vykonal dvojročný výskumný projekt zameraný na zlepšenie výkonnosti paralelných programov.

Alexandra van der Ploeg

Riaditeľka Oddelenia pre zodpovedné podnikanie, SAP SE

Alexandra van der Ploeg je globálnou riaditeľkou pre zodpovedné podnikanie (CSR) v spoločnosti SAP. Alexandra je zodpovedná za stanovenie strategického smerovania CSR zameraného na oživenie vyššieho účelu spoločnosti SAP „pomáhať svetu lepšie fungovať a zlepšovať životy ľudí“ prostredníctvom strategických partnerstiev a programov, ktoré prinášajú udržateľný sociálny vplyv a dlhodobú obchodnú hodnotu. V rámci tejto funkcie dohliada aj na firemné darcovstvo, dobrovoľníctvo a rozvoj partnerstiev viacerých zúčastnených strán, pre ktoré má Alexandra osobitnú vášeň.

Do spoločnosti SAP nastúpila Alexandra v roku 1999. Začala v spoločnosti SAP Switzerland ako zodpovedná za rozvoj riadenia a počas nasledujúcich desiatich rokov zastávala rôzne manažérske pozície v oblasti ľudských zdrojov. V roku 2010 sa Alexandra presunula do oddelenia pre zodpovedné podnikanie, kde rozvinula a riadila rôzne globálne programy CSR, ako napríklad budovanie infraštruktúry pre sociálne podnikanie na Haiti a vývoj množstva pro-bono dobrovoľníckych programov ako napr. SAP Social Sabbatical Portfolio. Alexandra tiež pôsobí v poradnej rade IMPACT 2030 a je súčasťou rady inštitútu Realized Worth Institute. Je držiteľkou titulu MBA na Henley Business School vo Veľkej Británii.

Anna Sienicka

Viceprezidentka organizácie TechSoup Europe, Varšava

Anna je zodpovedná za strategické smerovanie organizácie TechSoup Europe, ktorá je súčasťou globálnej siete TechSoup. TechSoup Network sa skladá zo 61 organizácií zameraných na budovanie kapacít a obsluhuje 1 100 000 registrovaných neziskových organizácií, ktorým dodala technologické nástroje a filantropické služby v hodnote vyššej než 8 miliárd EUR. Pôsobnosť Anny zahŕňa zamestnateľnosť, sociálne podnikanie, sociálnu a digitálnu inklúziu, technológie pre neziskové organizácie, ako aj rozvoj priateľských politík a právneho prostredia pre občiansku spoločnosť. Anna má magisterský titul v odbore Právo, ekonomika a spoločnosť na dvoch univerzitách, Varšavskej a Lancasterskej. Bola členkou rady pre verejnoprospešné práce pri ministerstve práce a pracovnej skupiny pre sociálnu ekonomiku poľského predsedu vlády (pod vedením D. Tuska).

Hartmut Thomsen

Prezident pre Strednú a Východnú Európy, SAP SE

Hartmut Thomsen je prezident SAP pre Strednú a Východnú Európu (MEE). Je zodpovedný za predaj, prevádzku a rozvoj podnikania v regióne, ktorý obsahuje Nemecko, Švajčiarsko, CEE (vrátane Rakúska) a SNŠ. Podáva správy Adaire Fox-Martinovi, členovi výkonnej rady spoločnosti SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen je etablovaným manažérom na trhu. Predtým pracoval ako hlavný prevádzkový riaditeľ a vedúci cloudu spoločnosti SAP pre oblasť MEE a ako výkonný riaditeľ spoločnosti SAP Germany v rokoch 2012 až 2016. K spoločnosti SAP sa pripojil v roku 2011, kde spočiatku pôsobil v oblasti finančných služieb a verejnej správy pre SAP Germany. Pred vstupom do spoločnosti SAP zastával viaceré vedúce pozície v rôznych spoločnostiach vrátane IBM a Oracle.

Hartmut Thomsen, narodený v roku 1971 v nemeckom Elmshorne, je držiteľom diplomu v odbore ekonómia a obchodná správa na Univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mainom. Je ženatý, má tri deti.

Prehľad o cene Meet and Code Award 2018