Newsletter

Čo je iniciatíva Meet and Code

Kto stojí za iniciatívou Meet and Code

Za iniciatívou Meet and Code stoja spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH a príslušní partneri v krajinách siete TechSoup Europe. V roku 2020 sa súčasťou iniciatívy stalo Nemecké spolkové ministerstvo vnútra, výstavby a komunít (BMI) ako partner v rámci nemeckého predsedníctva EÚ, so zameraním na krajiny EÚ. Spoločnosť SAP a nemecké ministerstvo BMI realizáciu iniciatívy Meet and Code prostredníctvom finančnej podpory a poskytovaním ďalších zdrojov pre neziskové organizácie. Nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH vyvinula iniciatívu a je zodpovedná za výber projektov podporených v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj za všeobecné riadenie projektu a koordináciu financovania projektov vo zvyšných krajinách prostredníctvom partnerov TechSoup Europe. Partneri TechSoup Europe sú zodpovední za koordináciu iniciatívy a výber podujatí, ktoré budú podporené v jednotlivých krajinách. Iniciatíva Meet and Code bola vyvinutá spoločne organizáciou Haus des Stiftens a spoločnosťou SAP.

Organizácia Haus des Stiftens gGmbH, nezisková organizácia registrovaná v Nemecku, prevádzkuje informačný portál Stifter-helfen.net v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Informačný portál Stifter-helfen.net poskytuje neziskovým organizáciám v týchto troch krajinách produkty vo forme darov od renomovaných IT spoločností, ako aj špeciálne školenia a know-how z oblasti moderných technológií. Informačný portál zahájil svoju činnosť v Nemecku v roku 2008, v Rakúsku v roku 2012 a vo Švajčiarsku v roku 2013.

Organizácia TechSoup Europe je súčasťou celosvetovej siete TechSoup Global. Spolu s 24 partnerskými organizáciami, ktoré zastupujú rôzne oblasti aktivít od budovania kapacít cez občiansku angažovanosť, sociálne inovácie až po digitálne začlenenie, pomáha viac ako 400 000 neziskovým organizáciám v 48 európskych krajinách budovať ich kapacity. Sieť partnerov poskytuje sociálnym inovátorom vhodné IT produkty, znalosti a služby, aby mohli efektívne využívať moderné technológie, a pritom sa zameriavať na ich základné poslanie, robiť sociálne zmeny.

Partnerom pre výber a podporu podujatí na Slovensku je nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko.

Cieľ

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov svet technológií a kódovania. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako programovanie môže preniesť nápady priamo do života. Mali by sa naučiť, ako fungujú technológie a ako svet IT technológií ovplyvňuje náš každodenný život. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania tak môžu deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti, potrebné v dnešnom svete.

Myšlienka

Európsky týždeň programovania spustila v roku 2013 myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradnej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroes. Dodnes je iniciatíva podporovaná Európskou komisiou. Tento rok sa Európsky týždeň programovania bude konať v termíne od 9. do 24. októbra 2021.

Iniciatíva Meet and Code propaguje podujatia súvisiace s vedou, technikou a technológiami v kontexte Európskeho týždňa programovania – a to grantami až do výšky 500 € (na Slovensku vo výške 400 €) na jedno podujatie. Podujatia v rámci iniciatívy Meet and Code sa budú konať od 1. septembra do 31. októbra 2021. Okrem toho podporujeme a vyzývame organizátorov podujatí zhromažďovať a zdieľať obsah a vzdelávacie zdroje v knižnici inšpirácií Meet and Code Inspiration Library.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podujatí sú deti a mladí ľudia vo veku od 8 do 24 rokov, ktorí by mali byť uvedení do sveta technológií a programovania.

Organizátori podujatí

Podujatia pre deti a mládež môžu naplánovať a spoluorganizovať aktívni jednotlivci alebo rôzne organizácie, ako sú napríklad školy, IT špecialisti, firmy alebo počítačové kluby. O grant na realizáciu podujatia však môžu požiadať iba neštátne neziskové alebo charitatívne organizácie, napríklad združenia priateľov školy, združenia rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, atď.

Ako sa prihlásiť

Nápady na podujatia môžu byť predložené iba cez online formulár na stránkach www.meet-and-code.org v termíne od 1. júna do 8. septembra 2021. Organizácie môžu predložiť aj niekoľko rôznych nápadov na podujatia. Každý nápad na podujatie posudzuje miestny partner programu TechSoup. Najlepšie nápady zo Slovenska dostanú finančnú podporu vo forme grantu vo výške 400 €.

Viac nformácií o podmienkach účasti nájdete tu.

Formáty podujatí

Návrhy na podujatia môžu zahŕňať hackathony, kódovacie workshopy, prednášky, filmové podujatia, súťaže, kódovacie noci, kurzy robotiky alebo iné formáty. Vašej predstavivosti sa medze nekladú.

Dôležitá poznámka: S ohľadom na pokračujúcu situáciu budeme aj v roku 2021 realizovať iniciatívu Meet and Code iba online. Finančne budú podporené iba online podujatia.

Ak hľadáte inšpiráciu alebo zaujímavé zdroje pre vaše podujatie, prezentáciu alebo workshop, navštívte knižnicu inšpirácií Meet and Code Inspiration Library.

Zapojené krajiny

Iniciatíva Meet and Code podporuje digitálne a programovacie podujatia v týchto krajinách: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká Británia.

Náš tím

Predstavujeme vám členov tímu iniciatívy Meet and Code z organizácií, ktoré stoja za jej vznikom a realizáciou. Sú zodpovední za celoeurópsku koordináciu iniciatívy.

Tím iniciatívy počas víkendového podujatia Meet and Code Award v marci 2019. Zľava doprava: Michał Szwarc, TechSoup Europe; Clemens Frede, Stifter-helfen; Claire Gillissen-Duval, SAP; Philip Träutlein, SAP; Ania Lenartowicz, TechSoup Europe; Gabriele Hartmann, SAP; Lisa Gerstnerová, Stifter-helfen; Dennis Messer, innofabrik; Mario Strasser, Stifter-helfen; Jerzy Nowak, TechSoup Europe.

.

My všetci sa tešíme z vašich skvelých nápadov a úspechov.