E-novičke

Mednarodni dan mladih

!2. avgust je Mednarodni dan mladih (International Youth Day)

#meetandcode #youth #YouthDay #TransformingEducation #SDG4
12.08.2019


Mednarodni dan mladih se vsako leto obeležuje 12. avgusta. Namen tega dne je, da se mednarodna skupnost seznani z vprašanji, ki naslavljajo težave mladih in da se prepozna in praznuje potencial, ki ga imajo mladi, kot partnerji, v današnji globalni družbi.

Letošnja tema poudarja prizadevanja, da bi izobraževanje postalo bolj vključujoče in dostopno vsem mladim, vključno s prizadevanji mladih samih. V skladu s četrtim ciljem Agende za trajnostni razvoj leta 2030 - „zagotavljanje vključujočega in pravičnega kakovostnega izobraževanja ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vse“ -  se bo v okviru Mednarodnega dneva mladih 2019 preučilo, kako vlade, mladi in organizacije, usmerjene v mlade ter druga zainteresirana javnost spreminjajo izobraževanje, tako da bo postalo močno orodje za dosego Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

vir: https://www.un.org/en/events/youthday/index.shtml