E-novičke

Girls do IT!

Tudi dekleta kodirajo!  Pomagajte zapolniti vrzel med spoloma v IT in kodiranju ter pridobite nagrado Meet and Code!

#nonprofits #meetandcode #codeEU #digitalskills #grant #nonprofits #meetandcode #codeEU @sap4good #STEM #GlobalGoals #stemeducation #stemforkids #codinggirl #codingfun #digitalskills #Europe
21.06.2019


Cilj 5: Doseči enakost spolov in okrepiti vse ženske in dekleta


5.1 Konec vseh oblik diskriminacije vseh žensk in deklet povsod po svetu

5.2 Odprava vseh oblik nasilja nad vsemi ženskami in dekleti v javni in zasebni sferi, vključno s trgovino z ljudmi in spolnimi in drugimi oblikami izkoriščanja

5.3 Odpraviti vse škodljive prakse, kot so otroci, zgodnje in prisilne poroke ter pohabljanje ženskih spolnih organov

5.4 Prepoznati in ceniti neplačano oskrbo in delo v gospodinjstvu z zagotavljanjem javnih storitev, infrastrukture in politik socialne zaščite ter spodbujanjem deljene odgovornosti v gospodinjstvu in družini kot nacionalno primerno

5.5 Zagotoviti polno in učinkovito sodelovanje žensk in enake možnosti za vodenje na vseh ravneh odločanja v političnem, gospodarskem in javnem življenju

5.6 Zagotoviti splošni dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja ter reproduktivnih pravic, kot je bilo dogovorjeno v skladu z akcijskim programom Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju ter Pekinških izhodišč za ukrepanje in dokumentov o rezultatih njihovih revizijskih konferenc.

5.A Izvesti reforme, da bi ženskam zagotovili enake pravice do gospodarskih virov, pa tudi dostop do lastništva in nadzora nad zemljiščem in drugimi oblikami lastnine, finančnih storitev, dediščine in naravnih virov v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.B Okrepiti  in omogočiti uporabo tehnologije, zlasti informacijske in komunikacijske tehnologije, za spodbujanje krepitve vloge žensk

5.C Sprejeti in okrepiti trdne politike in izvršljivo zakonodajo za spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet na vseh ravneh.

vir: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/