E-novičke

World youth skills day

Omogočite mladim, da pridobijo nove digitalne veščine!

#nonprofits #meetandcode #codeEU #digitalskills #SkillsChangeLives #wysd2019
15.07.2019


15.7. je Svetovni dan spretnosti mladih.

Združeni narodi so na svoji Generalni skupščini novembra 2014 razglasili 15. julij za Svetovni dan spretnosti mladih.
ZN si prizadevajo za večjo ozaveščenost in razpravo o pomenu tehničnega, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja drugih veščin, ki so pomembne tako za lokalno kot za globalno gospodarstvo. Upajo, da bo to prispevalo k zmanjšanju brezposelnosti in podzaposlenosti med mladimi po vsem svetu.
Danes je 1,2 milijarde mladih, starih od 15 do 24 let, kar predstavlja 16 odstotkov svetovnega prebivalstva. Aktivno vključevanje mladih v prizadevanja za trajnostni razvoj je ključno za doseganje trajnostnih, vključujočih in stabilnih družb ter za preprečevanje najhujših groženj in izzivov trajnostnega razvoja, vključno z vplivi podnebnih sprememb, brezposelnosti, revščine, neenakosti med spoloma, konfliktov in migracij. Vendar so mladi skoraj trikrat bolj verjetno brezposelni kot odrasli in so stalno izpostavljeni nižji kakovosti delovnih mest, večjim neenakostim na trgu dela ter daljšim in bolj negotovim prehodom iz šole na delo. Poleg tega je večja verjetnost, da bodo ženske podzaposlene in premalo plačane ter da bodo opravljale dela s krajšim delovnim časom ali delala na podlagi začasnih pogodb.

Zakaj je pomemben svetovni dan mladih spretnosti?
Naraščajoča brezposelnost mladih je ena od najpomembnejših težav, s katerimi se soočajo gospodarstva in družbe v današnjem svetu, tako za razvite države kot za države v razvoju. 

Prijavite svoj dogodek kodiranja v okviru pobude Meet and Code, pridobite  nepovratna sredstva za njegovo izvedbo v času EU Code Week in omogočite mladim, da pridobijo nove digitalne veščine.

vir: https://www.un.org/en/events/youthskillsday/