E-novičke

Code for the planet

Ali ste vedeli, da lahko čebelam sledite s pomočjo sodobne tehnologije?

#nonprofits #meetandcode @ sap4good #STEM #GlobalGoals #climachange #nature #ecology #CodeWeek
13.06.2019

Code for the planet


Code for the planet (Kodiraj za naš planet), sodelujte v nagradnem natečaju Award 2019 in dobite nagrado!
Kategorija nagradnega natečaja Meet and Code Award 2019 Code for the planet  je povezana s Cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals - SDGs).

Cilj 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom

13.1 Okrepiti odpornost in prilagodljivost na nevarnosti, povezane s podnebjem, in z naravneimi nesrečami v vseh državah

13.2 Vključitev ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami v nacionalne politike, strategije in načrtovanje

13.3 Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, zmanjšanje vpliva in zgodnje opozarjanje

13.A Izvajati zavezo, ki so jo razvite države pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah sprejele za cilj skupne uporabe 100 milijard dolarjev letno do leta 2020 iz vseh virov za obravnavanje potreb držav v razvoju v okviru pomembnih blažilnih ukrepov in preglednosti izvajanja in čim prej operacionalizirati Zeleni podnebni sklad 

13.B Spodbujanje mehanizmov za povečanje zmogljivosti za učinkovito načrtovanje in upravljanje, povezano s podnebnimi spremembami, v najmanj razvitih državah in majhnih otoških državah v razvoju, vključno s poudarkom na ženskah, mladih in lokalnih in marginaliziranih skupnostih.

* Priznanje, da je Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah glavni mednarodni, medvladni forum za pogajanja o globalnem odzivu na podnebne spremembe.

vir: https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/