E-novičke

Pozdravite novega evropskega partnerja!

Pozdravimo Nemško zvezno ministrstvo za notranje zadeve, gradbeništvo in skupnost (BMI), ki je novi partner in prijatelj projekta Meet and Code!

#meetandcode #BMI #EUPresidency
01.07.2020


Kot smo vas obvestili pred nekaj tedni, se Meet and Code skupnost povečuje in v letošnjem letu naša družina šteje že 35 držav. S pomočjo novega partnerja programa, Nemškega zveznega ministrstva za notranje zadeve, gradbeništvo in skupnost (BMI), vam z veseljem sporočamo, da bodo veselje do kodiranja delili še v 10 novih državah.

Danes, 1. julija 2020, Nemčija prevzama predsedstvo Svetu Evropske unije (EU). Z drugimi besedami, Nemčija bo od julija do decembra 2020 predsedovala sejam Sveta EU in bo odgovorna za napredek zakonodaje EU.
Kodiraj za Evropo

Med cilji BMI za leto 2020 sta digitalna preobrazba in spodbujanje močne evropske družbe. Zato je prisotnost BMI tako pomembna za Meet and Code. Skupni cilj in ideja skupnega sodelovanja je, da bi s pomočjo moči tehnologije zagotovili boljšo, bolj zeleno in modro prihodnost vseh Evropejcev.

Posledično smo letos dodali novo kategorijo za Meet and Code Award - Code for Europe. Ta kategorija je tesno povezana s ciljem št. 17 Združenih narodov za trajnostni razvoj in s partnerstvom za cilje, da prek dogodkov Meet and Code vzpostavi čezmejno sodelovanje med podjetji in združi otroke različnih okolij in lokacij. Dogodki v tej kategoriji vključujejo; varna in odgovorna uporaba spletnih medijev, pri iskanju načinov združevanja otrok in mladostnikov različnih državljanstev, reševanju dezinformacij in boju proti lažnim novicam ter ustvarjalnim rešitvam, ki se spopadajo z današnjimi digitalnimi izzivi po vsej Evropi.

„Državljani po vsej Evropi bi morali imeti možnost varnega brskanja po internetu - in  s samoodločanjem. Ključni dejavnik pri tem je pridobivanje digitalnih veščin od otroštva dalje. BMI je zato navdušen, ker bo lahko podpiral Meet and Code kot del nemškega predsedstva EU 2020. "
Markus Richter, državni sekretar na zveznem ministrstvu za notranje zadeve, gradbeništvo in skupnosti (BMI) in komisar zvezne vlade za informacijsko tehnologijo

Glede na to izjemno podporo BMI, verjamemo, da se bo naše poslanstvo kodirati za namen in opolnomočiti najmlajšo generacijo z digitalnimi veščinami, razširila po celotni Evropi in dosegla več otrok kot kdaj koli prej.

Kdo stoji za Meet and Code?
Za Meet and Code so ustanovni partnerji SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe z  državami partnericami mreže TechSoup Europe. Leta 2020 se je Nemško zvezno ministrstvo za notranje zadeve, stavbe in skupnost (BMI) pridružilo kot evropski partner. Meet and Code 2020 je finančno podprt s strani SAP in BMI, za pobudo pa je odgovoren Haus des Stiftens gGmbH.