E-novičke

Naša vizija in podpora

Predstavljajte si svet, v katerem imajo vsi mladi državljani Evrope digitalne spretnosti za oblikovanje lastne prihodnosti.

Meet and Code temelji na tej viziji in prepričanju, da se to lahko zgodi, če različne skupine sodelujejo.

Nevladnim in neprofitnim organizacijam pomagamo pri organizaciji dogodkov kodiranja, ki podpirajo skupnosti vseh velikosti in s tem, da Evropa postane bolj digitalna, začenši na lokalni ravni. Z našo pobudo si prizadevamo za globalne spremembe in delo v okviru EU Code Week in Cilji trajnostnega razvoja ZN (UN Sustainable Development Goals).

Meet and Code je pravi kraj za mlade Evropejce, da naredijo prve korake kot ustvarjalci digitalnih vsebin. Učijo se ne le kodiranja, ampak tudi reševanja problemov in sodelovanja.

Zakaj so digitalne spretnosti tako pomembne?

9 od 10 delovnih mest bo kmalu zahtevalo digitalno znanje glede na poročilo o Razkoraku v digitalnih spretnostih v Evropi (The Digital Skills Gap in Europe) . Naš vedno bolj digitalni svet vsak dan predstavlja nove izzive za evropska podjetja in družbe. Zato je pomembno, da so mladi pripravljeni sprejeti digitalno prihodnost.

 

 

Mladi v Evropi želijo narediti več kot le "všečkati" in "deliti". Ustvarjati želijo z digitalnimi orodji in biti opolnomočeni. Sodelujte pri dejavnostih kodiranja v času EU Code Week in pomagajte več Evropejcem, da postanejo digitalni ustvarjalci!


Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino.

Kako Meet and Code podpira izobraževanje o digitalnih spretnostih?

Digitalno izobraževanje je postalo temelj, na katerem lahko mladi gradijo svojo prihodnost v sodobni družbi. In ključnega pomena je, da jim omogočimo pridobitev osnovnih digitalnih veščin. Naše poslanstvo je podpirati lokalne neprofitne organizacije po vsej Evropi, da bi zagotovili dostop do kodirnih in digitalnih veščin za naslednje generacije mladih Evropejcev.

Meet and Code nepovratna sredstva

V okviru pobude Meet and Code je bilo že podprtih približno 5.700 dogodkov, ki so omogočili udeležbo otrokom in mladini. V letu 2022 bomo podprli dobrodelne, nevladne, neprofitne organizacije iz 21 evropskih držav ter tako omogočili prost in enakovreden dostop do digitalnega izobraževanja in delavnic kodiranja po vsej Evropi.

Za prejem nepovratnih sredstev mora prijavljen dogodek mora izpolnjevati osnovna merila:

 • vsebina mora pokrivati področja tehnologije in kodiranja;
 • dogodek mora potekati med 1. septembrom in 31. oktobrom 2022;
 • nasloviti mora otroke in mladino;
 • za udeležence mora biti udeležba brezplačna.

Prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje: samo nevladne, neprofitne organizacije lahko svoje ideje predložijo prek spletnega mesta Meet and Code.

Dogodki se lahko izvajajo virtualno, delno virtualno ali na kraju samem.

Kriteriji financiranja dogodkov na kraju samem:

 • Dogodki morajo biti v skladu z lokalnimi Covid omejitvami in predpisi​.
 • Neprofitna organizacija, ki predloži prijavo, je odgovorna za zagotavljanje skladnosti z lokalnimi predpisi 
 • Vsak dogodek mora nagovoriti vsaj 20 otrok in mladortnikov
 • Sredstva se lahko uporanijo samo za prijavljen projekt in v dobrodelne namene.

Kriteriji financiranja spletnih dogodkov:


Oblika dogodkov je lahko:​

 • Dogodek je lahko izveden virtualno ali hibridno
 • Dogodek mora biti zasnovan za najmanj 10 udeležencev.​  
 • Formati dogodkov so lahko: ​ Dogodek v živo, npr. webinar ali delavnica virtualnega kodiranja​- Dogodek v živo, npr. webinar ali delavnica virtualnega kodiranja​

»Dogodek, ki ni v živo« z obvezno interakcijo udeležencev, npr. spletni tečaj Massive Open Online CourseMassive Open Online Course z FAQ sejami.

Upoštevajte, da se financiranje lahko uporabi samo za odhodke, povezane z dogodki, to je:

 • Izvajalec delavnice
 • Licenca za spletna orodja za poučevanje
 • Učna gradiva za udeležence, vključno s kuratorstvom in pošiljanjem, npr. knjige ali strojna oprema
 • Komuniciranje za doseg potencialnih udeležencev, npr. letak, plakat, spletni marketing
 • Strokovna zunanja podpora za omogočanje spletnega dogodka, npr. tehnična podpora
 • Najemnina za potreben prostor zaradi npr. tehnične infrastrukture

Vsa merila in omejitve so opisani v Pogojih sodelovanja.

Meet and Code Inspiration Library

Bodite pogumni in načrtujte svoj inovativni dogodek! Če potrebujete malo navdiha, obiščite našo Meet and Code knjižnico idej ter se učite iz primerov najboljše prakse in drugih zanimivih virov, ki so na voljo brezplačno.

V Meet and Code Inspiration Library - Knjižnici idej, lahko najdete uporabne vire, predstavitve, orodja in povezave v vašem lokalnem jeziku in v angleščini za različne stopnje učenja - od začetnikov do poznavalcev.

Pojdi na Inspiration Library.