E-novičke

Vidra.si

Namen strani je pomagati učiteljem računalništva v osnovni šoli z zanimivimi idejami in materiali. Uporabiti jih je mogoče tudi za druge predmete, predvsem matematiko, pa tudi za krožke in podaljšano bivanje, vse od prvih razredov.
Poleg materiala s CS Unplugged je vključen tudi material z več sorodnih strani, veliko pa je tudi izvirnega. Obdržali pa smo izvirno razdelitev na “aktivnosti”, ki so praviloma vsebinsko zaključene enote, ki jih učitelj izvede v eni ali v dveh urah.
Aktivnosti do Vzporednega urejanja se navezujejo ena na drugo in jih je smiselno izvajati v podanem vrstnem redu. Med kasnejšimi je potrebno paziti na vrstni red pri temah iz kriptografije (Deljena skrivnost – Noogometni žreb – Javna gesla), pred njimi pa moramo izvesti Piranske sladoledarje. Prav tako je potrebno upoštevati na vrstni red zadnjih dveh aktivnosti.
Pri pripravi smo se zavedali, da veliko osnovnošolskih učiteljev računalništva nima formalne računalniške izobrazbe. Besedila so zato spremenjena tako, da vsebujejo podrobnejša navodila za izvedbo učnih ur, vedno pa sledi tudi nekaj opisa računalniškega ozadja. Učitelju bodo v pomoč tudi video posnetki izvajanja nekaterih aktivnosti, ki so jih pripravili v okviru CS Unplugged. Ob vsaki aktivnosti je poleg navodil na voljo tudi ves ostali material potreben za izvedbo, kot so učni listi, material za projeciranje in podobno.