E-novičke

Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja - Portal Pišek (NPUR)

Portal Pišek je nastal v sklopu projekta Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja - Portal Pišek (NPUR), pri katerem sodelujeta Fakulteta za matematiko in fiziko in Poligon, kreativni center. Na portalu so ustvarjene 4 učne poti (Zgodbe, Programski koncepti, Učbenik, Code Week), ali 4 metode uporabe za pridobivanje znanja iz programiranja v slikovnem programskem jeziku Blockly. Vse učne poti so smiselno zasnovane, tako glede na težavnost nalog kot glede na možnost preverjanja znanja, od učencev in učiteljev oziroma od dijakov in profesorjev pa bo odvisno, kako in na kakšen način se bo portal najbolje uporabljalo.

V času vsesplošne potrebe po razumevanju algoritmičnega načina mišljenja in pridobitvi veščin v t. i. digitalni pismenosti, lahko v Projektu Pišek najdemo poskus pravočasne intervencije v slovenski (izobraževalni) prostor, v katerem smo bili do sedaj priča kroničnemu pomanjkanju kvalitetnih nalog v slovenskem jeziku ter primanjkljaju dobro zasnovanih načinov poučevanja osnov programiranja - dotični portal zato ni le nova baza nalog, ampak je hkrati premišljeno zasnovani priročnik za njihovo tem boljšo izrabo.

Naloge:
Zgodbe
V času vsesplošne potrebe po razumevanju algoritmičnega načina mišljenja in pridobitvi veščin v t. i. digitalni pismenosti, lahko v Projektu Pišek najdemo poskus pravočasne intervencije v slovenski (izobraževalni) prostor, v katerem smo bili do sedaj priča kroničnemu pomanjkanju kvalitetnih nalog v slovenskem jeziku ter primanjkljaju dobro zasnovanih načinov poučevanja osnov programiranja - dotični portal zato ni le nova baza nalog, ampak je hkrati premišljeno zasnovani priročnik za njihovo tem boljšo izrabo.

Programski koncepti
Sklop Programski koncepti je namenjen seznanjanju s - ali utrjevanju že pridobljenega znanja - posamičnimi programskimi ukazi (zaporedje ukazov, zanke, vhod/izhod in spremenljivke, pogojni stavki, podprogrami, tabele in nizi), s katerimi se tudi sicer srečamo pri reševanju ostalih sklopov oziroma ostalih nalog. Zaradi shematične ureditve in preglednosti, je tale učna pot kot nalašč za izboljšanje učnega procesa.

Učbenik
Naloge iz sklopa Učbenik temeljijo na e-učbeniku za uvod v programiranje, do katerega lahko tudi prosto dostopamo na spletu. Ker slednji služi za odličen teoretski kot tudi praktični uvod v problematiko programiranja in ker ob tem bralca dodobra seznani s slikovnim programskim jezikom Blockly, smo se odločili, da naloge iz učbenika prenesemo na Portal Pišek - zavoljo tega je reševanje nalog sedaj veliko bolj pregledno in cilju po izboljšanju uporabniške izkušnje primerno. Sklop je zato razdeljen na tri dele, začenši z nalogami iz učbenika, nato z vajami iz učbenika in nazadnje še v podsklop kaj že znam.

Code Week
Iz vseh predhodnih sklopov nabrane, a na novi način razvrščene naloge (za pokušino, 4.-6. razred, 7.-9. razred, 7.-9. razred težje in srednja šola) v sklopu Code Week so namenjene šolam, ki sodelujejo v Evropskem tednu programiranja (EU Code Week). Pri oktobrskih aktivnostih projekta lahko sodelujejo šole, posamezni razredi ali krožki. Edini pogoj za sodelovanje je, da svojo učno uro ali več njih vpišete na zemljevid: codeweek.eu/events.

Portal Pišek je nastal v okviru projekta Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja – Portal Pišek (NPUR), ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.