Nyhetsbrev
Apply for Awards

Vår vision och support

Föreställ dig en värld där alla unga europeiska medborgare har digitala färdigheter för att forma sin egen framtid.

Meet and Code drivs av denna vision och implementeras med tron att det kan hända om olika grupper arbetar tillsammans.

Vi hjälper ideella organisationer att organisera kodningsevenemang som stöder samhällen i alla storlekar och göra Europa mer digitalt med start på lokal nivå. Med vårt initiativ strävar vi efter global förändring och arbetar inom ramen för EU’s Code Week och FN’s hållbara utvecklingsmål.

Meet and Code är rätt plats för unga européer att ta sina första steg som digitala skapare. De lär sig inte bara kodning utan också problemlösning och samarbete.

Varför är digitala färdigheter så viktiga?

Snart kommer nio av tio jobb kräva digital kompetens, enligt "The Digital Skills Gap in Europe" -rapporten från Europeiska kommissionen 2017. Varje dag ger vår alltmer digitala värld nya utmaningar för europeiska företag och samhällen. Av detta skäl är det viktigt att de unga är beredda att omfamna den digitala framtiden.

Enter caption here

 

 

Unga människor i Europa vill göra mer än "gilla" och "dela". De vill skapa med digitala verktyg och få befogenhet. Delta i kodningsaktiviteter under EU’s kodvecka och hjälpa fler européer att bli digitala skapare!
Mariya Gabriel, Europeisk kommissionär för digital ekonomi och samhälle.

Hur stöder Meet and Code digital kompetensutbildning?

Vårt uppdrag är att stödja lokala ideella organisationer i Europa för att ge tillgång till kodning och digitala färdigheter för nästa generation unga européer.

Bidrag från Meet and Code

Meet and Code har redan bidragit till mer än 4 200 evenemang riktade till barn och unga vuxna i åldrarna 8 - 24 år. 2021 fyller Meet and Code officiellt fem år och kommer att fortsätta att stödja ideella organisationer från 35 europeiska länder samtidigt som vi möjliggör fri och lika tillgång till kodning och digital utbildning.

För att få ett bidrag måste evenemanget uppfylla de grundläggande kriterierna:

 • Den skickade evenemangsidén syftar till att inspirera och introducera ungdomar i världen av teknik och kodning.
 • Evenemanget måste realiseras mellan 1 september och 31 oktober 2021.
 • Målgruppen är barn och ungdomar mellan 8 och 24 år.
 • Deltagandet för dem måste vara gratis.

Stödberättigade organisationer: endast ideella organisationer kan lämna in sina idéer via deras Meet and Code-webbplats.

På grund av Covid-19-pandemin måste Meet and Code anpassa sin finansieringsstrategi. Förutom de grundläggande kraven gäller följande regler för detta år:

 • Alla idéer för evenemang måste genomföras virtuellt
 • Evenemanget måste vara minst 90 minuter. Denna tidsram kan uppfyllas i en session eller kan delas upp i flera sessioner.
 • Live-evenemang måste utformas för minst tio deltagare.
 • Formatet för evenemangen kan vara
  • Ett live-evenemang, t.ex. ett webinar eller en virtuell kodningsverkstad
  • Ett "icke live-evenemang" med obligatorisk deltagarinteraktion, t.ex. en öppen onlinekurs med live FAQ-sessioner.

Med förändringen i formatet vill vi också ge dig riktlinjer för vad du kan använda finansieringen i årets Meet and Code-utgåva till. Observera att finansiering endast kan användas för evenemangsrelaterade utgifter, det vill säga:

 •  Tränare för verkstaden
 • Licens för online undervisningsverktyg
 • Läromedel för deltagare inklusive kurering och frakt, t.ex. arbetsböcker eller hårdvara
 • Kommunikation för att nå potentiella deltagare, t.ex. flygblad, affisch, marknadsföring online
 • Professionellt externt stöd för att möjliggöra ett online-evenemang, t.ex. teknisk support
 • Hyra för utrymme som behövs på grund av t.ex. teknisk infrastruktur

Alla kriterier och begränsningar beskrivs i Conditions of Participation.

Meet and Code Award

År 2021 kommer vi för fjärde gången att dela ut Meet and Code Awards för att hedra de mest innovativa evenemangsidéerna. Genom att lyfta fram dessa exempel på bästa praxis vill vi uppmuntra andra att bli inspirerade och konceptualisera ännu mer kreativa och spännande projekt.

I år letar vi efter de bästa idéerna i fem kategorier: Girls do IT!, Community, Diversity, Code for the Planet and Code for Europe.

Läs mer om priset här.

Meet and Code Inspiration Library

Planera ditt eget innovativa projekt! Om du behöver lite inspiration kan du besöka vårt Meet and Code Inspiration Library och lära av exempel på bästa praxis och andra intressanta resurser som är tillgängliga gratis.

I Meet and Code Inspiration Library kan du hitta användbara resurser, presentationer, verktygssatser och länkar på ditt lokala språk och på engelska för de olika inlärningsstegen - från nybörjare till avancerad.

Gå till Inspiration Library.