Nyhetsbrev

„Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг”

Bulgarski daritelski forum

Beskrivning В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMSС. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.

Åldersgrupp 8 - 14

Svårhetsgrad

Typ Onlineevenemang

Datum 14.10.2019    13:00 - 16:00

Max. Participants 40 Vill du delta i detta? Vänligen kontakta vår lokala kontaktperson.

Deltagandet är gratis.
Meet and Code Award award2019.category1.title

Kontakt Bulgarski daritelski forum Hemsida: www.vlevski.com
Kontaktpersonens e-postadress: venelindachkov@abv.bg

Dela på sociala medier